14

ONDERNEMERSNIEUWS Watertoeristenbelasting discussiepunt in Wijdemeren HISWA Vereniging uitte haar ongenoegen over de watertoeristenbelasting in de gemeente Wijdemeren. Het tijdstip van het doorgeven van de nieuwe tarieven en de wijze waarop deze nieuwe tarieven zijn gecommuniceerd aan de watersportbedrijven waren reden voor de klachten. Daarnaast stelt HISWA Vereniging de berekening van de heffing van watertoeristenbelasting in de gemeente Wijdemeren ter discussie. Deze is gebaseerd op het bieden van verblijf in etmalen en delen van etmalen aan niet-inwoners van de gemeente. Omdat het verblijf en het aantal gasten per lengte van boot zou verschillen, rekent de gemeente met een model dat mogelijk zwaar verouderd is. HISWA constateerde dat het verblijf aan boord de afgelopen jaren door allerlei oorzaken is veranderd en vooral is afgenomen. Zij wijst de gemeente op de noodzaak om bij forfaitaire heffingen van watertoeristenbelasting gebruik te maken van actuele rekenmodellen, die de realiteit zo goed mogelijk benaderen. Tot slot wil HISWA ook in gesprek over de besteding van de watertoeristenbelasting. Deze belasting komt in de pot van de algemene middelen terecht en wordt niet expliciet gebruikt voor toeristische en recreatieve voorzieningen. Waterplantenoverlast aangepakt De enorme groei van waterplanten in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren wordt aangepakt. De aanpak bestaat voor 2018 uit het maaien van de waterplanten in het Markermeer en het IJmeer (400 à 500 ha) en het uitbreiden van het maaien in het Randmeer naar ongeveer 600 ha. Ook wordt een app voor waterrecreanten ontwikkeld met informatie 14 over de actuele locaties van de waterplanten. Daarbij vraagt de regio aan het Rijk te komen met aanvullende maatregelen, zoals extra recreatiebetonning en het uitdiepen van recreatievaargeulen en vaarroutes. De provincie Noord-Holland en vijf waterrecreatiepartners waaronder HISWA Vereniging bundelden de krachten en werkten een voorstel uit om het IJsselmeergebied bereikbaar, bevaarbaar en bevisbaar te houden. Ook gemeenten en private partijen steunen het voorstel. De regio is bereid hier de komende vijf jaar € 1,25 miljoen extra in te investeren, op voorwaarde dat het Rijk ook bijdraagt aan het oplossen van de problemen. Gedeputeerde Cees Loggen van de Provincie NoordHolland: “Met de bereidheid van zoveel regionale overheden en partijen om dit lastige probleem samen aan te pakken, kunnen we de overlast van waterplanten voor waterrecreanten verminderen, de economische schade beperken en de positie van jachthavens en daaraan verbonden bedrijven verbeteren.” HISWA MAGAZINE 2

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication