23

COLUMN Geen boot maar beleving Economen en marketeers praten niet meer over een product of dienst maar over de ervaringen rondom het product. We leven in de ‘belevenis- en betekeniseconomie’. Het gaat om de betekenisvolle ervaring. Uit onderzoek blijkt dat de 2,6 miljoen Nederlanders die minstens een keer per jaar het water op gaan, veel meer tijd besteden aan andere zaken dan varen. Op nummer 1 staat zonnen en zwemmen gevolgd door stadsbezoek, horecabezoek, winkelen en fietsen. Het gaat dus niet per se om de boot of het varen. Het gaat om de totale beleving en daarbij is keuze van het gebied waar mensen varen van groot belang waar ze al deze activiteiten kunnen doen. Mensen zijn bereid om meer te betalen voor een unieke beleving die in het geheugen gegrift blijft dan voor een kale dienst of product. Ik zie kansen voor veel watersportondernemers. De focus ligt te vaak op het product in plaats van op de beleving. Verkoop de regio in plaats van de boot! Adverteer op zoekwoorden als Vaartocht Sneek en Boot & Picknick in plaats van de term die iedereen gebuikt zoals Boot Huren. Presenteer gebruikte of nieuwe jachten ingedeeld op type vaargebied of type watersporter in plaats van op prijs of lengte. Kijk eens op het video kanaal van www.welkomophetwater.nl en gebruik dit materiaal! Of ontwikkel all inclusive vaararrangementen al dan niet met schipper. De traditionele chartervloot gaat ons al voor: dit soort belevingsconcepten zijn kansrijk. Zeker voor nieuwkomers in de watersport en het groeiend aantal toeristen dat ons land aandoet. Leisure, recreatie en toerisme in Nederland vormen een groeimarkt. Daarom lanceren wij binnenkort een nieuwe online bedrijvengids. Zodat u uw producten, diensten en bedrijfsprofiel én arrangementen optimaal kunt presenteren! Geert Dijks Directeur HISWA Vereniging Ministerie van Toerisme Nederland is een prachtig waterland waar miljoenen mensen van genieten. En tegenwoordig beschikken we over steeds meer vrije tijd. De totale toeristische sector in ons land groeit hard. Het leidt tot discussies of Amsterdam niet overbelast wordt door de vele toeristen. Op het water hebben we gelukkig voldoende ruimte. Ruimte die wordt beheerd door verschillende partijen. Waterschappen, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. Met het toenemende belang van de toeristische sector is het daarom moeilijk te begrijpen dat de overheid vaak een diffuse rol in neemt. De HISWA MAGAZINE 2 laatste jaren wordt het beleid vooral gekenmerkt door het delegeren van taken naar lagere overheden. Of nog erger: het afstoten van taken. Het leidt tot ongewenste effecten zoals de problematiek van de waterplanten. En wat te denken van de catastrofale plannen om voor de kust van Friesland in het IJsselmeer een gigantisch windmolenpark met molens van 200 meter hoogte te plaatsen. Een absurd idee, dat ervoor zorgt dat straks de voor Friesland cruciale watersportsector grotendeels de nek om wordt gedraaid. Ik kan mij niet voorstellen dat Frankrijk voor de kust van Saint Tropez een dergelijk park zou plaatsen. Onlangs sloten we een convenant af met alle provincies om ons nationale en unieke vaarwegennet in stand te houden. Een noodzakelijk convenant veroorzaakt door het deregulatiebeleid van Den Haag. Ik pleit daarom voor een Ministerie van Toerisme. Waarbij de belangen van de hele sector worden behartigd. Dat verdienen de 600.000 werknemers en de ons mooie land genieten. Peter Brussel Algemeen voorzitter HISWA Vereniging 23

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication