10

ONDERNEMERSNIEUWS Extra steunpakket voor Gelderse ondernemers Er komt extra ondersteuning voor de Gelderse horeca-, toerisme- en vrijetijdssector die zwaar is getroffen door de coronacrisis. Met de extra aanvulling op de bestaande regeling ‘Steuntje in de rug’ worden ondernemers geholpen die eind 2020 misgrepen vanwege de grote belangstelling. De provincie Gelderland maakt daarom opnieuw geld vrij, ongeveer één miljoen euro. Ondernemers uit de horeca-, toerisme- en vrijetijdssector krijgen een waardebon waarmee ze zakelijk advies kunnen inkopen, gericht op de toekomst van het bedrijf. Bijvoorbeeld op het gebied van strategie, innovatie, marketing en duurzaamheid, of voor een doorstart of saneringstraject. HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland verzorgen de uitvoering van de regeling. Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON: “Deze extra financiële impuls van de provincie is voor onze sector van groot belang. Er is duidelijk behoefte aan zicht op perspectief. Ondersteunend advies van buitenaf met deze regeling is daarbij een waardevol hulpmiddel. Ik hoop dat meer provincies het initiatief van het Gelderse college volgen.” Scepsis over haalbaarheid Nota Varen Amsterdam HISWA-RECRON heeft de Gemeente Amsterdam gevraagd om een aantal zaken in de Nota Varen 2 nogmaals te beoordelen en eerder én op korte termijn in gesprek te gaan. HISWARECRON is van mening dat een aantal zaken niet kan wachten tot 2022 en bij niet tijdig handelen voor grote problemen gaat zorgen voor de watersportsector. Zo werd eerder door de wethouder toegezegd dat het varen door Amsterdam niet belast gaat worden: er komt geen ‘botentol’. Er zou slechts een vignet van een paar tientjes gekocht moeten worden als de boot niet aangelegd wordt en alleen maar doorvaart. Dat betekent dat als een watersportbedrijf zeilles geeft aan kinderen, moet betalen voor alle kleine ongemotoriseerde zeilboten. Dat terwijl er voor opleidingsdoeleinden voor roeien een vrijstelling is bedacht. HISWA-RECRON verzoekt de gemeente om voor alle watersportopleidingen in Amsterdam een vrijstelling te geven. De bedoeling was dat het vignet bij aanvang van het vaarseizoen (1 april 2021) zou gelden. Dat is niet gehaald. Het is nog niet bekend hoe, wanneer en waar de vignetten verstrekt gaan worden. HISWA-RECRON constateerde dat er op het gebied van het emissieloos maken van de pleziervaart nog zeer veel werk te doen is. “We zijn behoorlijk sceptisch over de haalbaarheid van de opgaven die er liggen. Denk aan de enorme investeringen in elektrische infrastructuur door de jachthavens, uitbreiding van de levercapaciteit van Leander en natuurlijk de watersporter zelf die met hoge kosten zijn boot moet ombouwen. Ook in het openbaar vaarwater moet de gemeente flink investeren in laadpalen”, aldus Gerdina Krijger, regiomanager Noord-Holland en Flevoland bij HISWA-RECRON. 10 HISWA MAGAZINE 2

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication