13

ONDERNEMERSNIEUWS Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw naar Pensioenfonds Meubel Het Pensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw gaat per 1 januari 2022 consolideren met het Pensioenfonds Meubel. Na een uitgebreide selectie waarbij HISWA-RECRON als sociale partner nadrukkelijk betrokken was, is de keuze voor het Pensioenfonds Meubel gemaakt. HISWA-RECRON ziet het als de juiste stap om de pensioenen nu en in de toekomst betaalbaar te houden en zeker te stellen. De samenvoeging zorgt voor schaalvoordelen voor beide partijen en een robuuste organisatie. Het resultaat: lagere kosten en een toekomstbestendig pensioen. Groot voordeel hierbij is dat beide pensioenregelingen en sectoren een grote verwantschap hebben. Door de samenvoeging ontstaat een pensioenfonds met circa 120.000 deelnemers en een belegd vermogen van ruim 6 miljard euro. De pensioenuitvoering van Pensioenfonds Meubel wordt ondergebracht bij TKP Pensioen, een pensioenuitvoeringsorganisatie met ruime ervaring in het bedienen van pensioenfondsen met een grotere omvang. Export naar Verenigd Koninkrijk? Bereid je voor In het Verenigd Koninkrijk is de Recreational Craft Regulations (UKCA-markering) van kracht en pleziervaartuigen moeten daaraan voldoen. Dit certificaat wordt procedureel op eenzelfde wijze afgegeven als de Europese CE. Voor Europese bouwers die exporteren naar het VK moet een formele vertegenwoordiger of importeur worden aangesteld in het VK. De Britten hebben HISWA-RECRON laten weten dat er nagenoeg geen Nederlandse bouwer zich heeft geregistreerd. Ga je exporteren naar het VK? Vraag dan tijdig een registratie aan. De afgifte van de UKCA op basis van EU-CE duurt lang, omdat de certificerende instantie het werk niet aan kan. Inspectie SZW over gevaarlijke stoffen Veel ondernemers ontvingen een brief van de Inspectie SZW met het verzoek om gevaarlijke stoffen te inventariseren en door te geven. Met de hoeveelheden van de stoffen moeten ondernemers ook het CAS-nummer doorgeven. Het CAS-nummer is een uniek nummer voor alle individuele gevaarlijke elementen, polymeren, componenten en legeringen. Naar de mening van HISWA-RECRON is het registreren van een CAS-nummer niet vereist in de wet. Ondernemers moeten op productniveau gevaarlijke stoffen bijhouden en niet op stoffenniveau. De gevraagde registratie kan een opmaat zijn naar reductie op stoffenniveau. Inmiddels heeft de Inspectie SZW aangegeven dat deze registratie niet vereist is, maar dat het een verzoek is. Met de Commissie ARBO binnen VNO-NCW bespreekt HISWA-RECRON in overleg met de inspectie de verdere acties. Heb je ook een brief gekregen hierover, neem dan contact op met Jeroen van den Heuvel: j.heuvel@hiswarecron.nl. HISWA MAGAZINE 2 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication