19

is de toerisme- en recreatiesector belangrijk voor Nederland. En dat is niet het hele verhaal. Uit onderzoek van Gastvrij Nederland en CELTH blijkt dat toerisme en recreatie belangrijk zijn in nog heel veel andere opzichten. Het verhoogt de kwaliteit van leven, maakt mensen gezonder en gelukkiger en er ontstaat meer verbinding. Daarmee is de bijdrage aan Bruto Nationaal Geluk minstens zo belangrijk. Deze waarde van de gastvrijheidssector stond centraal in het rapport ‘Maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie’ dat verscheen in maart 2021 op basis van dat onderzoek. Jeroen Klijs, professor Social Impacts of Tourism aan de Breda University of Applied Sciences (BUas) en verbonden aan CELTH legt uit: ‘Uit dit onderzoek, dat we al startten voor corona, blijkt dat de maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie groot is. De pandemie liet zien wat de sector echt bijdraagt, er werd namelijk zichtbaar wat we zo missen. Toerisme werd lang gezien als negatief, met veel aandacht voor overtoerisme, maar nu is er hernieuwde waardering. Het brengt levendigheid, inkomsten en reuring. Ook zijn de deelnemer en de waarnemer op locatie toleranter naar elkaar geworden.’ Nederland herontdekt Klijs gaat verder: ‘Het verlangen om weer op vakantie te gaan is groot en daarbij hebben we ervaren dat Nederland heel aantrekkelijk is.’ Hij pleit dan ook met zijn mede-onderzoekers voor het toekomstbestendig ontwikkelen van bestemming Nederland. Bezoek moet bijdragen aan de welvaart en het welzijn van alle Nederlanders. ‘Zoveel mogelijk regio’s moeten van het groeiend toerisme profiteren. Het onderzoek toonde aan dat de waarde voor het Bruto Nationaal Geluk groot is, maar ook dat de sector hulp en randvoorwaarden nodig heeft om die maatschappelijke waarde te behouden.’ Droogvallen op het Wad is een oer-Hollandse ervaring. HISWA-RECRON wil minister van Toerisme en Gastvrijheidseconomie In een manifest van vijf punten geeft HISWA-RECRON een overzicht van het belang van watersport en vrije tijd. Een van de belangrijkste punten in het manifest is het pleidooi voor een minister van Toerisme en Gastvrijheidseconomie. Zo moeten watersport, recreatie en gastvrijheid veel hoger op de politieke agenda komen. Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON: “Op rijksniveau is er te weinig capaciteit beschikbaar voor toeristisch-recreatief beleid. De sector is versnipperd en heeft meer inzet en regie nodig. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat het voor ons welzijn belangrijk is om mogelijkheden te hebben om veilig en dichtbij buiten te zijn.” HISWA MAGAZINE 2 Naast de oproep voor een Minister van Toerisme en Gastvrijheidseconomie worden in het manifest concrete plannen gepresenteerd om natuurinclusief ondernemen te stimuleren, de vitale watersport en recreatiesector te behouden, passende regelgeving voor de groei van werkgelegenheid vorm te geven en investeringsprogramma’s voor duurzame en innovatieve bedrijven op te zetten. Lees het hele manifest op www.hiswarecron.nl/manifest. 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication