23

Wat gebeurt in jouw regio? In elke regio zijn veel organisaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van toerisme, recreatie en watersport. Per regio lichten we er enkele uit. Regio Zuid TOZ Belangenclub voor heel Zeeland waar bijvoorbeeld ook Koninklijke Horeca Nederland, de dagattracties, Kenniscentrum Zeeland en de Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij bij zijn aangesloten. www.campuszeeland.nl TOP Voorne Putten Actieve club op het gebied van belangenbehartiging. Leden trekken samen op bij het wakker schudden van de politiek. Recent voor de ontwikkeling van een Nationaal Park. www.topvoorne.nl Netwerkplatform De Biesbosch Voor het Nationaal Park De Biesbosch willen HISWA-RECRON, ondernemers en watersportverenigingen een netwerkplatform opzetten om de vele waterrecreatiemogelijkheden in dit uniek vaargebied te borgen. Dit initiatief is net gestart. Regio Midden Gastvrije Randmeren De coöperatie zorgt namens de 16 gemeenten rond de Randmeren voor het beheer en onderhoud van de recreatieve functies van de meren. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar vaarwater, fietsverbindingen en recreatie bij aanlegplaatsen en eilanden. www.gastvrijerandmeren.nl Stichting Maaien Waterplanten Deze stichting regelt het maaien van de waterplanten op de randmeren. Maaien is nodig omdat waterplanten voor veel overlast zorgen voor watersporters en recreanten. De stichting voert het maaien uit in opdracht van de Gastvrije Randmeren. Regio Noord Stichting Merk Fryslân Merk Fryslân is de marketingorganisatie voor de Provincie Fryslân. Deze stichting werkt aan de marketing en promotie voor Friesland en de Waddeneilanden met de focus op toerisme. HISWA-RECRON heeft een plek in de Raad van Advies van deze stichting. www.friesland.nl/nl/merkfryslan Gastvrij Overijssel Netwerkorganisatie voor de vrijetijdssector in Overijssel. Er worden onder andere innovatieprogramma’s voor toeristiche ondernemers ontwikkeld. HISWA-RECRON levert de voorzitter voor deze organisatie. www.gastvrijoverijssel.nl HISWA MAGAZINE 2 23

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication