25

Ontsnappen Het marktonderzoek ‘Jachthavens in Nederland’ dat Eduard Paulusma, student aan de Hanzehogeschool Groningen, deed in opdracht van Muller Makelaardij uit Sneek (TOP Supplier van HISWA-RECRON), focust meer op de langere termijn. Het onderzoek is dan ook in april 2020 afgerond, toen van de opleving nog niets merkbaar was. Vergrijzing, afnemend botenbezit en een verandering in het gebruik van jachthavens zijn de belangrijkste conclusies. Een concrete aanbeveling is om meer diensten aan te bieden op havens, omdat ligplaatshouders die minder zien als een parkeerplaats voor hun boot, maar meer als een plek om op de boot te verblijven en te recreëren. Met de kennis van dat onderzoek en de ervaring van het coronajaar op zak, zegt makelaar Bernd Kamp: “Watersport heeft ongewild een impuls gekregen. Een heleboel mensen ontdekten de watersport en zien nu hoe mooi Nederland is vanaf het water. Hopelijk is een flink deel ervan blijvend. Ik vraag me af of het massatoerisme zoals we dat de laatste jaren voor corona zagen, weer helemaal terug komt.” De verschuiving van bezit naar gebruik – dus verhuur – zet door. De sloepverhuur kende een zeer goed jaar en ook de verhuur van grotere jachten waar tien mensen op kunnen meevaren, blijkt op te leven. “De komst van een vaccinatiebewijs of coronapaspoort zal dit in het komende seizoen nog makkelijker maken,” voorziet Kamp. “Maar ook zonder dat: mensen zien een boot als een ideale manier om aan de beperkingen te ontsnappen. Je bent in ieder geval buiten.” Mensen zien een boot als een ideale manier om aan de beperkingen te ontsnappen. Gastheer Als leverancier van havenmanagementsoftware heeft Volker Meuzelaar van i-Marina zicht op de bewegingen van watersporters. Passantenovernachtingen worden in zijn programma geregistreerd. “Al jaren zien we een afname van het aantal passanten in jachthavens. De laatste jaren stabiliseerde dat langzaam. Tot 2020. Dit was een raar jaar.” In het zuiden van Nederland kwam het seizoen pas laat op gang door langere duur van de beperkingen die de veiligheidsregio daar oplegde. In het noorden gebeurde er tot 1 april niets, maar daarna werd het jaar voor de havens beter dan de voorgaande. Duitse watersporters kwamen als voorheen. De waddenhavens hadden het druk: die zijn goed ingericht op vakantievierende passanten. Alleen voor jachthavens in grotere steden was het een minder jaar: in steden was niets te beleven. Wat over de hele linie groeit is de vraag naar vaste ligplaatsen. “Voorheen had alleen een enkele verenigingshaven een wachtlijst, nu zijn die er ook voor commerciële jachthavens,” merkt Meuzelaar. “Rond de plassen is geen plek voor een sloep meer te vinden. Nu mensen op de boot hun ‘grote’ vakantie vieren is het verblijf op de jachthaven belangrijker. Waar veel voorzieningen zijn en de havenmeester zich als een echte gastheer opstelt, blijven mensen graag.” Nu mensen op de boot vakantie vieren, is een jachthaven met veel voorzieningen belangrijk. Verblijf Vorig jaar werden er meer boten verkocht en werd er meer gevaren. HISWA MAGAZINE 2 Ook Marina Port Zélande ziet nieuwe vaste ligplaatshouders. “De bezettingsgraad stijgt,”bevestigt havenmeester Peter de Regt. “En we hebben een nieuwe categorie ligplaatsen: die voor grote kajuitcatamarans. Langzaam 25

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication