36

Vraag & Antwoord Wanneer is een overeenkomst rechtsgeldig? Is een handtekening altijd verplicht? Antwoord van HISWA-RECRON De meeste overeenkomsten zijn vormvrij. Dat wil zeggen dat er geen vormvoorschriften zijn en er zelf gekozen mag worden of de overeenkomst mondeling of schriftelijk wordt afgesloten. In dat geval is het eigenlijk heel eenvoudig. Je gaat terug naar de basis van het overeenkomstenrecht: aanbod en aanvaarding. Een overeenkomst ontstaat als de partijen met de inhoud akkoord zijn gegaan. Voor veel overeenkomsten (bijvoorbeeld bij de koop van een niet-kadastraal geregistreerde boot of de huur van een boot) bestaan geen vormvereisten. Er moet enkel wilsovereenstemming zijn en dat moet je in het geval van een geschil kunnen bewijzen. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van mailtjes die over en weer zijn geschreven zonder dat er ooit een handtekening is gezet. In veel gevallen speelt de handtekening dus geen rol, als maar blijkt dat er overeenstemming is en er een deal gesloten is. Bij het gebruik van algemene voorwaarden moet de gebruiker daarbij ook kunnen aantonen dat hij de algemene voorwaarden aan de andere partij heeft laten zien. Zorg ervoor dat je die dus altijd toont of stuurt. Wanneer moet er dan wel een handtekening gezet worden? Bij complexe, grote of risicovolle zaken is een ‘blauwe’ handtekening wel aan te raden om over en weer duidelijk te hebben wat de deal uiteindelijk is geworden. Of een elektronische handtekening ook rechtsgeldig is, hangt van een aantal dingen af. Een elektronische handtekening is bijvoorbeeld een handtekening op een gescand document, maar ook de ondertekening van een e-mail en een gekwalificeerde elektronische handtekening. Op grond van artikel 3:15a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek heeft een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening als de voor authentificatie gebruikte methode voldoende betrouwbaar is. Of daarvan sprake is, hangt af van het doel waarvoor de elektronisch gegevens gebruikt worden. Tussen partijen die regelmatig met elkaar zaken doen zou de ondertekening van een e-mail in samenhang met het daarvoor gebruikte e-mailadres al aan deze omschrijving voldoen. Echter, alleen de gekwalificeerde elektronische handtekening wordt verondersteld in álle gevallen voldoende betrouwbaar te zijn. Een bekend voorbeeld hiervan is de ondertekeningsmethode bij internetbankieren of bij de DigiD. De inhoud van een op een dergelijke wijze ‘ondertekend’ stuk kan als bewijs gelden. 36 HISWA MAGAZINE 2 Vraag van een HISWA-RECRON-lid

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication