19

ONDERNEMERSNIEUWS de verplichting om de voorwaarden te hanteren niet houdbaar bleek. Dit aspect wordt in de standaard overeenkomst verwerkt. Niet-tijdige betaling De wettelijke bepalingen rond betalingen zoals ‘niet tijdige betaling’ en incassokosten zijn in de nieuwe voorwaarden verwerkt. Verder is het moment waarop de overeenkomst wordt beëindigd beter vastgelegd. Stichting Geschillencommissie Waterrecreatie (SGC) De SGC bepaalt aan de hand van de opgave van partijen welke voorwaarden zijn gehanteerd. Bij de ‘oude’ voorwaarden kijkt de SGC ook naar de artikelen die door zogenaamd ‘dwingend recht’ zijn voorgeschreven. De SGC is uitsluitend bedoeld voor business-to-consumer. Momenteel loopt er echter een reglementswijziging, waardoor groepen ‘alsof het een verzameling van individuen betreft’ ook onder de definitie van een consument vallen. Bijvoorbeeld een schoolklas met kinderen, waarbij de juf op haar naam heeft geboekt, is dan een groep consumenten. Beroeps Chartervaart De nieuwe HISWA Algemene Voorwaarden Beroeps Chartervaart zijn geënt op de chartervaart. De eisen voor pakketreizen zijn onderdeel van deze voorwaarden geworden. In tegenstelling tot de BBZ koos HISWA voor minder administratieve lasten en biedt één set voorwaarden aan voor één- en meerdaagse vaartochten. Werf- en Havenreglement Het bijbehorende Werf- en Havenreglement wordt aangepast met enkele praktische zaken rond AVG, cybersecurity etc. Download de nieuwe voorwaarden U kunt de nieuwe voorwaarden downloaden (PDF’s) op onze website: www.hiswa.nl/voorwaarden. Daar vindt u ook de vertalingen in het Duits en Engels. Slotbijeenkomsten duurzame inzetbaarheid groot succes Vorig jaar startte HISWA Vereniging met het project Duurzame Inzetbaarheid. Maar liefst 35 ondernemers gingen binnen hun eigen bedrijf, onder begeleiding van ervaren adviseurs, aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Afgelopen weken vonden in Dordrecht en Lemmer de slotbijeenkomsten van dit project plaats. Laura Keijzer, adviseur bij Adviesbureau Berenschot, begeleidde deze bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten trokken de ondernemers met elkaar conclusies en wisselden zij ervaringen uit: wat werkt wel en wat werkt niet? Deelnemers maakten zelfs onderling vervolgafspraken. Daarmee hebben zij duurzame inzetbaarheid als een blijvend . Een belangrijk onderwerp dat naar voren kwam in het project was de communicatie tussen de ondernemer en de medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is niet het probleem van de ondernemer. Het is juist een uitdaging van de ondernemer én de medewerkers samen. Het is belangrijk dat ondernemers en medewerkers over en weer regelmatig met elkaar in gesprek gaan over het werk. Andere onderwerpen die voorbij kwamen: het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, het tekort aan nieuwe medewerkers op de arbeidsmarkt, het houden van tevredenheidsonderzoek onder medewerkers en het ontwikkelen van een personeelshandboek op maat. Herbert van Oord, manager arbeidsmarkt HISWA Vereniging, maakte dit project mogelijk. Het project werd gefinancierd door MKB Nederland. Aan deelname waren voor HISWA-ondernemers geen kosten verbonden. Een fantastische projectvoorwaarde. Op dit moment is Van Oord bezig met de voorbereiding van een nieuw project over duurzame inzetbaarheid. Interesse in deelname? Neem dan contact op met Herbert van Oord via 020 - 705 14 28 of h.van.oord@hiswa.nl. HISWA MAGAZINE 4 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication