32

dit geval niet getest; de nieuwe eigenaar had al aangegeven dat hij nieuwe zeilen ging kopen. Na de proefvaart gaat de keuring verder in de haven. Het staand en lopend want wordt aan een uitvoerige inspectie onderworpen. De verstaging bij dit jacht bestaat uit rod rigging: massief rond staal. Dit is recent vernieuwd, dus Guido noteert een vinkje op zijn rapport. “Alle aankoopkeuringen die ik doe, doe ik aan de hand van het HISWA-keuringsrapport. Hier werken alle HISWA experts mee. Zo hanteren we een vaste werkmethodiek waarbij de beoordeling van gevonden gebreken in hoge mate wordt gestandaardiseerd. We streven altijd naar een zo groot mogelijke objectiviteit en uniformiteit.” Guido gaat het verder met het bekijken van de romp aan de binnenzijde. Mastondersteuning, dek- en rompverbinding, kielbevestiging, wantputtingen: niets Keuringsrapport HISWA-experts werken met een standaard keuringsrapport. Na afloop van de keuring ontvangt de koper dit keuringsrapport. In het keuringsrapport staat duidelijk waar wel en waar niet naar gekeken wordt. Zo wordt de tuigage tot ooghoogte beoordeeld. Verder staat in het keuringsrapport of en zo ja welke wezenlijke gebreken aanwezig zijn. Bij het constateren van een wezenlijk gebrek moet de verkoper in actie komen. Hij moet het gebrek herstellen of kiezen voor kostenaftrek. Dit is zo opgenomen in artikel 4.1. van de koopovereenkomst die HISWA-makelaars hanteren. Let wel, een keuring is altijd een momentopname. Het biedt inzicht in de technische staat op dát moment. Een keuring is dus geen garantiebewijs. wordt overgeslagen. Het interieur volgt daarna. Hoe ziet het lakwerk en de betimmering eruit? Sluiten Een keuring is altijd een momentopname. Het is dus geen garantiebewijs. de deuren en kastjes nog goed? Als dat niet het geval is, is verder onderzoek noodzakelijk. Het kan betekenen dat de binnenbetimmering, schotten of romp zijn ontzet. Dan volgt het checken van de technische installaties zoals de drinkwatervoorziening en de kookgelegenheid. De gasinstallatie wordt uiteraard niet overgeslagen. Guido noteert of die voldoet aan de ISO-norm 10239. Het checken van de elektrische installatie is het volgende onderdeel. Guido noteert of de accu’s zeevast zijn geplaatst, of de bedrading ordelijk en veilig is geïnstalleerd en of de navigatieverlichting het doet. Daarna kijkt hij of de stuurinstallatie in orde is, zit er bijvoorbeeld geen speling in? Als laatste zijn de veiligheids- en reddingsmiddelen aan de beurt. Zijn brandblussers, reddingsvesten en noodsignalen aanwezig en zo ja, in goede staat. De keuring is ten einde. Guido maakt zijn eindrapport op. Zijn conclusie: “Met dit zeiljacht is serieus gezeild, wat niet wegneemt dat het een goed zeiljacht is. Alleen het roerblad moet gerepareerd worden maar deze reparatiekosten zijn dit jacht meer dan waard. Ik feliciteer de koper met zijn goede aankoop!” 32 HISWA MAGAZINE 4

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication