16

ONDERNEMERSNIEUWS Bezwaarprocedure tegen windmolenpark Makkum Op 1 februari 2018 lichten de jachthavens hun bezwaren tegen het geplande windmolenpark voor Makkum toe. Drie jachthavens aan de Friese IJsselmeerkust werken samen met HISWA Vereniging en een advocaat om dit plan tegen te houden. Het project bestaat uit maar liefst 89 windturbines met een tiphoogte van 183 meter en neemt een oppervlakte in van 75 vierkante kilometer. Regiomanager Jan Ybema van HISWA Vereniging: “We vragen ons af hoeveel kans we hebben om een project waar 1.4 miljard subsidie in omgaat te keren. Toch is het ons eind 2015 ook gelukt om Provinciale Staten van Friesland te laten kiezen voor een lijnopstelling langs de Afsluitdijk, terwijl de ambtenaren en de gedeputeerden een andere mening hadden. HISWA deed een uitgebreide analyse naar de wijze waarop deze plannen tot stand kwamen. Wij zien zeker aanknopingspunten zonder overdreven optimistisch te zijn.” Knelpunten HISWA is van mening dat de huidige ruimtelijke ordeningskaders beperkingen opleveren voor Windpark Fryslân. De Nota Ruimte, de Integrale Visie IJsselmeergebied 2030 en de Derde Nota Waddenzee/PKB staan een windmolenpark op deze locatie niet toe. Dit wordt bevestigd door argumenten van de Raad van State inzake Windmolenpark Urk in 2012. Hier werd op basis van deze ruimtelijke ordeningskaders een lijnopstelling gelegitimeerd. Ook stelde de RvS letterlijk dat plaatsing midden in het IJsselmeer en een windturbinepark bij de Afsluitdijk ongewenst zou zijn. Een ander punt is dat onderzoeken uitwijzen dat wanneer windmolenparken te dicht op de kust worden gerealiseerd dit ten koste gaat van recreatieve werkgelegenheid. Windpark Fryslân heeft nagelaten om gedegen kwalitatief onderzoek te doen onder jachthavens/watersporters in het IJsselmeergebied en voornamelijk gekeken naar de effecten van veelal kleinere windparken op zee. Op basis hiervan vraagt HISWA de Raad van State niet in te stemmen met dit grootschalige plan. Innovatieprogramma Overijssel van start De samenwerkende toeristische en natuurorganisaties in Overijssel ontwikkelden onder de vlag van Gastvrij Overijssel een meerjarig innovatieprogramma. Toeristische bedrijven, waaronder jachthavens, bootverhuur en zeilscholen, kunnen zich inschrijven voor hoogwaardige workshops en een individueel innovatieprogramma. Voor dit individuele programma kunt u de beschikking krijgen over een innovatievoucher ter waarde van duizenden euro’s. Het project wordt uitgevoerd door HISWA Vereniging, RECRON, KHN en Marketing-Oost. Voor het top programma is plaats voor maximaal 125 ondernemers. Voor meer informatie en/ of aanmelding kunt u contact opnemen met Jan Ybema, j.ybema@hiswa.nl of 06 – 53 83 64 55. 16 HISWA MAGAZINE 6

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication