22

ONDERNEMERSNIEUWS Goede stemming op HISWA Algemene Ledenvergadering Op de Algemene Ledenvergadering van HISWA Vereniging op 6 december jl. heerste een positieve stemming. Algemeen voorzitter Peter Brussel gaf een presentatie over het door leden en besturen opgestelde plan Koers 2025 met daarin een aantal aansprekende ambities. Kernvraag is wat de unieke rol van HISWA is voor de leden rekening houdend met turbulente marktontwikkelingen. HISWA moet zich profileren als een netwerkorganisatie voor de belangrijkste partijen in de watersport: de ondernemers, de consumenten en de werknemers/ professionals. Deze drie partijen vormen samen de markt en zijn cruciaal voor het voortbestaan en de groei van de sector. Koers 2025 werd goed werd ontvangen door de aanwezigen. Monica de Vast, directeur Jachthaven Andijk, werd benoemd tot vice-voorzitter van HISWA Vereniging. Alexander Jonker, eigenaar van Jonkers Yachts, wordt lid van het Algemeen Bestuur uit hoofde van zijn functie als voorzitter van de Afdeling Handel. Paul Hameeteman van Nova Yachting nam afscheid als lid van het Dagelijks Bestuur. De leden verleende décharge aan het bestuur voor de jaarrekening 2016 en stelden de begroting voor 2018 vast. De contributie 2018 wordt niet verhoogd met uitzondering van een inflatiecorrectie. Tevens is het belang uitgesproken om de campagne Welkom op het water waar alle leden aan bijdragen, voort te zetten. Rob van Zanten presenteerde namens de Stuurgroep van Welkom op het water de resultaten van het tweede jaar van de marketingcampagne Welkom op het water. Het bereik van de campagne is in één jaar fors gestegen. Tot slot vertelde keynote speaker Tsjip Boersma, marketing director bij AkzoNobel, waarom en hoe AkzoNobel zich verbindt aan de Volvo Ocean Race. Meer informatie: www.hiswa.nl/alv Nieuwe medewerker: Tessa den Hartog Na bijna twee jaar actief te zijn geweest aan de scheepvaartkant binnen de maritieme sector, gaat Tessa den Hartog nu aan de slag als marketing- & communicatiespecialist bij HISWA Vereniging. In 2016 maakte zij haar entree in de maritieme sector. Zo deed zij bij brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology een onderzoek rondom de inzet van online communicatie en ledenbetrokkenheid, waarna zij aan de slag ging als junior communicatieadviseur. Aansluitend ondersteunde ze Nederland Maritiem Land op het gebied van communicatie en diverse projecten. Voor HISWA vereniging pakt Tessa enkele aspecten van de communicatie vanuit de vereniging op en zet zij zich in voor de marketingcampagne Welkom op het water. 22 HISWA MAGAZINE 6

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication