25

COLUMN Ons milieu is onze business De watersport is een van de duurzaamste vormen van vrijetijdsbesteding. Het behoort tot de categorie laagste carbon footprint van alle recreatieve activiteiten. Dat blijkt uit onderzoek van de NHTV en is te berekenen via vakantievoetafdruk.nl. Niet zo vreemd: meer dan helft van de vloot wordt door wind of spierkracht aangedreven. Jachtbouwers investeren in alternatieve vormen van voortstuwing, energieopwekking en milieuvriendelijke materialen en verven. HISWA-ondernemers kwamen begin jaren ‘90 als eerste met het Bedrijf Interne Milieuzorgplan (BIM1) en een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor veilig en gezond werken bij een watersportbedrijf. Vele tientallen miljoenen zijn geïnvesteerd in milieuvriendelijke maatregelen voor bedrijven, werknemers, gebruikers en ons land- en watermilieu. De technologische ontwikkeling gaat elke twee jaar 50% sneller. Binnenkort wekken steigers in havens zelf stroom op, kunnen we delen van boten in 3D printen en later het materiaal hergebruiken. We zuiveren ons afvalwater aan boord. Robots in de werf doen het ongezonde werk aangestuurd en gecontroleerd op afstand in 17 doelen die je deelt Een column schrijven voor het laatste nummer van het jaar geeft altijd een beetje bijzonder gevoel. Je denkt automatisch terug aan de zaken die we bereikten met elkaar. En daar kunnen we trots op zijn. Trots op de campagne Welkom op het water waar HISWA-leden zich met passie voor inzetten. Een mooi voorbeeld van verduurzaming van de branche. En daar gaat dit nummer over, duurzaamheid. Eigenlijk een containerbegrip. Er wordt van alles en nog wat onder geschaard. Milieu, energiebeleid, maatschappelijk verantwoord leven en ondernemen. Duurzaamheid is het credo. Naar mijn mening terecht. We hebben de plicht om ervoor HISWA MAGAZINE 6 te zorgen dat ook toekomstige generaties in hun behoeften en welvaart kunnen voorzien. Dat betekent dat we een evenwicht moeten vinden tussen welvaart vergroten en goed zorgen voor mens en milieu. In dat kader raad ik u aan om een website te bezoeken met als motto: 17 doelen die je deelt. Op www.17doelendiejedeelt.nl vertellen kinderen in een filmpje van één minuut over de dingen die zij belangrijk vinden voor hun toekomst. Mij motiveert dat enorm om vanuit duurzaamheid te handelen. Vanuit de gedachte People (mensen), Planet (planeet) en Profit (winst). Zaken die prima samengaan om een betere toekomst voor onze kinderen te bewerkstelligen. Dan moet je soms zaken veranderen en anders aanvaren. Als branche doen we inmiddels al heel veel op dit gebied. Niet alleen vanuit weten regelgeving maar ook omdat we met elkaar onderkennen dat een schone en duurzame watersportindustrie noodzakelijk is voor de toekomst. Zodat ‘Welkom op het water’ ook op de lange termijn een realiteit blijft. Fijne kerstdagen en een goed 2018! Peter Brussel Algemeen voorzitter HISWA Vereniging 25 een afgesloten ruimte. Zullen watersportbedrijven ook daar weer voorop lopen? Mogelijk wel omdat iedereen inziet dat onze sector leeft van schoon water en mooie natuur. Ik reken op steun van het nieuwe kabinet om de watersport een extra impuls te geven voor innovatie- en duurzaamheidsprojecten. Dat liever dan het verzinnen van onnodige regels die het ondernemerschap remmen. Een aanvraag van HISWA staat al uit. U hoort nog. Prettige feestdagen! Geert Dijks Directeur HISWA Vereniging

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication