31

De KNRM-boot NH 1816 maakt gebruik van de door Ludo van Well ontwikkelde weerstandsarme en golfdempende rompvorm. om zelf stroom op te wekken met zonnepanelen en windmolens. Inmiddels zijn de zonnepanelen zoveel krachtiger geworden, dat ze in gebruik de windmolens aan boord bijna overbodig maken. Mensen met zeilboten kunnen tijdens het zeilen hun schroef als sleepgenerator gebruiken, waarmee weer de stroom wordt opgewekt die nodig is om bij aankomst een haven binnen te varen op de motor. Gladde romp Uitstoot in de onderwaterecologie komt onder meer door biociden in antifoulings. Ook op dit gebied zijn er uiteenlopende initiatieven om het jacht te beschermen tegen aangroei zonder dat gif de actieve stof is. Meestal werken de biocidevrije alternatieven zo, dat het oppervlak het gewoon onmogelijk maakt voor de beestjes om zich aan de romp te hechten. Comfortverhogend De grote winst is dat al deze nieuwe technieken het leven aan boord comfortabeler maken. Er is geen herrie en dieselwalm tijdens het varen. De slanke romp met weinig weerstand zorgt ook voor kalm gedrag in de golven. Met elektriciteit als energieHISWA MAGAZINE 6 bron is er een goed geïnstalleerd stroomnetwerk, waardoor alle capaciteit goed in beeld komt en wordt bijgehouden. Er is altijd voldoende stroom dankzij de eigen opwekking. De romp is niet meer bedekt met een laag gif, dus zwemmen naast de boot is puur natuur. Het jaarlijkse antifouling smeren is voorbij. Minder gedoe, meer vaarplezier. Duurzaam ondernemen en jachten ontwikkelen voor duurzaam gebruik passen helemaal bij het eisenpakket van de moderne watersporter. Ondersteuning van duurzaam ondernemerschap MKB Nederland, de Kamer van Koophandel, MVO Nederland en de Rijksoverheid geven allemaal op hun websites veel informatie over het omschakelen naar duurzaam ondernemen en het deelnemen aan de circulaire economie. De overheid subsidieert ook. Een overzicht van steunmaatregelen is vinden op: www.rvo.nl/ onderwerpen/duurzaam-ondernemen. 31

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication