24

De gevolgen van Brexit Scheiden doet lijden De uittreding van het Verenigd Koninkrijk (hierna VK) uit de Europese Unie heeft nogal wat water door de Noordzee doen stromen. Per 1 januari 2021 is de scheiding definitief. Na veel Londens gesteggel en Brusselse beraadslagingen is op het laatste moment een deal gesloten met de EU. Een raamwerkovereenkomst waarbinnen afspraken verder nog worden gemaakt. Ook de jachtbouw- en watersportindustrie heeft met de gevolgen hiervan te maken. Tekst: Michaël Steenhoff Nu het VK een zogenaamd ‘derde land’ is geworden, geldt de btw-regelgeving binnen de EU niet meer voor het VK. Dat betekent dat als goederen zoals boten vanuit Nederland worden gekocht of verkocht in het VK, er sprake is van im- of export met alle papieren rompslomp die daarbij hoort. Als bijvoorbeeld een (gebruikt) jacht vanuit het VK naar de EU gaat, is er sprake van een met btw belaste invoer. Alleen als er een bijzondere regeling zoals de ‘regeling terugkerende goederen’ van toepassing is, is btw-heffing niet aan de orde. Natuurlijk zijn er op bovenstaande situatie allerlei varianten van toepassing in de praktijk. Zo zijn er jachten met een VK btw-betaald status van vóór 1 januari 2021 die op 31 december 2020 in de EU lagen. Is er dan sprake van een btw-status die door bijvoorbeeld de Nederlandse douane geaccepteerd wordt? HISWA-RECRON werkte hiervoor een aantal scenario’s uit en stemde die af met het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst/Douane en binnen de EU. Door intensieve internationale lobby heeft HISWA-RECRON een aantal zaken beter voor de leden kunnen regelen én meer duidelijkheid kunnen verkrijgen rondom de Brexit en de gevolgen hiervan voor de BTW. Met daarbij de kanttekening dat het Brexit-beleid nog steeds volop in ontwikkeling is en dat er nog aanpassingen kunnen volgen. Om de puzzel compleet te maken hanteert het VK een eigen btw-regelgeving. Deze komt weliswaar in grote lijnen overeen met de uitgangspunten binnen de EU, maar wijkt ook op sommige onderdelen af. Als een (gebruikt) jacht vanuit het VK naar de EU gaat,is er sprakevan een met btw belaste invoer. 24 Richtlijn Pleziervaartuigen Een ander ingewikkeld onderwerp is de toepassing van de Richtlijn Pleziervaartuigen. De EU en het VK bevestigden dat elk gebruikt jacht dat wordt verhandeld tussen het VK en de EU, moet voldoen aan óf de Richtlijn Pleziervaartuigen (RCD) óf de Britse variant daarop, de Recreational Craft Regulations (RCR). Dit betekent dat een jacht, afkomstig uit de EU en bestemd voor het VK na 1 januari 2022 verplicht is te voldoen aan de eisen van de Britse RCR om een zogenaamde UKCA-markering te verkrijgen (naar analogie van de CE-markering). Om een UKCA-markering te verkrijgen moet er een Post Construction Assessment uitgevoerd worden door een Notified Body. Dezelfde regels gelden voor jachten die vanuit het VK naar de EU worden verkocht. Gebruikte CE-gemarkeerde jachten, die op 31 december 2020 in het VK waren, moeten als ze geëxporteerd worden naar de EU, opnieuw worden gecertificeerd. In dat geval zal de boot een Post Construction Assessment moeten ondergaan conform de RCD. HISWA-RECRON is tegen dit standpunt en heeft dit aangekaart bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook in internationaal verband heeft HISWARECRON actie ondernomen om dit standpunt te bestrijden. Brexit doet niet af aan het feit dat een boot die voor de Brexit voldeed aan de CE-eisen, na Brexit HISWA MAGAZINE 3

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication