29

inhoud van het contract of de algemene voorwaarden zal van geval tot geval verschillen. Kostenverhogende omstandigheden Ten derde zou artikel 7:753 lid 1 BW kunnen gelden. Dat gaat over kostenverhogende omstandigheden en bepaalt dat: “Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder dat zulks aan de aannemer kan worden toegerekend, zal de rechter op vordering van de aannemer de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen aanpassen, mits de aannemer bij het bepalen van de prijs geen rekening heeft behoeven te houden met de kans op zulke omstandigheden.” Daar is volgens lid 3 echter wel voor vereist dat “de aannemer de opdrachtgever zo spoedig mogelijk voor de noodzaak van een prijsverhoging heeft gewaarschuwd, opdat deze tijdig hetzij gebruik kan maken van het recht de overeenkomst op te zeggen dan wel een voorstel kan doen tot beperking of vereenvoudiging van het werk.” Bij overeenkomsten van aanneming van werk die tijdens de huidige coronamaatregelen worden gesloten, kan de aannemer echter niet snel een beroep op kostenverhogende omstandigheden op grond van de wet doen. Immers omdat de omstandigheid bestaande uit de gevolgen van corona zich toen al voordeden. Contractuele bepalingen kunnen dat ook in deze situatie anders maken. Voor lopende overeenkomsten die zijn aangegaan voordat de coronamaatregelen werden afgekondigd, lijkt een beroep op artikel 7:753 BW goed haalbaar, mits de bouwer tijdig aan zijn waarschuwingsplicht heeft voldaan. De beste tip is: het is heel belangrijk om een goed en helder contract af te sluiten. Deze rubriek werd dit keer verzorgd door Edwin Slager, advocaat bij Van Emstede & Slager Advocaten, Kennispartner van HISWA-RECRON. Adverteren in HISWA Magazine Het vakblad voor de watersportbranche Jaargang 28, nummer 3, juni 2021 Dit is een uitgave van Ook dit jaar zijn er weer volop mogelijkheden om te adverteren in dit blad. Het volgende nummer van HISWA Magazine staat in het teken van export, innovatie en handel. Het blad kent een oplage van 6.000 exemplaren en wordt gratis verspreid onder HISWA Erkende Bedrijven en alle overige watersportbedrijven in Nederland. Denk aan jachthavens, jachtbouwers, charterbedrijven, reparatie- en onderhoudsbedrijven, watersportwinkels, importeurs, bootverhuurders en zeilscholen. Verder ontvangen belangrijke stakeholders bij het Rijk, provincies en gemeenten het blad. HISWA MAGAZINE 3 Er zijn verschillende mogelijkheden om te participeren in HISWA Magazine. Adverteren met een gewone advertentie, het plaatsen van een advertorial of het meesturen van een brochure of flyer (een insert). Met één advertentie, advertorial of insert in HISWA Magazine worden ruim 18.000 professionals in de watersport bereikt. Daarnaast is het blad online te lezen. magazine MA G A Z I N Thema: handel en innovatie Internationaal zakendoen anno 2021 De gevolgen van de Brexit Waterstof rap in opkomst Neem voor meer informatie over tarieven en mogelijkheden contact op met Frank van Gils: f.gils@roskammedia.nl of 06 53 88 82 66. www.hiswarecron.nl/magazines 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication