30

Tech Talk Hoe duurzaam is de watersport? In een serie van drie artikelen onderzoeken we welke rol duurzaamheid speelt in de watersport en de jachtbouw, aan de hand van de verschillende productiestadia. In dit tweede deel gaan we in op de gebruiksfase en de ‘end of use’ fase van een boot. Tekst: Michaël Steenhoff Bedrijven in watersport en recreatie bieden producten aan die worden gebruikt in een setting waarbij we van een veilige en schone omgeving afhankelijk zijn. Het milieu moet zo min mogelijk belast worden. Het is belangrijk om zowel in het maakproces als tijdens het gebruik en in de afdankfase de milieubelasting te minimaliseren. Consumenten zijn steeds bewuster van de milieu-impact van hun handelen. Ze verwachten daarom van bedrijven dat ze producten leveren die op een duurzame wijze tot stand zijn gekomen en worden verwerkt als de levensduur ten einde is. De watersport- en recreatiesector is daarmee sterk afhankelijk van een schoon milieu: zonder schoon milieu geen watersport en recreatie. De gebruiksfase Uit onderzoek bleek dat tot 20% van de milieu-impact van een jacht is gerelateerd aan de bouw van het jacht. Verder onderzoek hiernaar is noodzakelijk om deze cijfers nog beter te kunnen onderbouwen. In de gebruiksfase is dus nog veel winst te behalen. Te denken valt aan emissies naar lucht en water: • Gebruik van fossiele brandstoffen zoals diesel en benzine • Bilgewater • Geluidsemissie • Gebruik van verven met biociden (antifouling) in relatie tot omgevingsvreemde organismen 30 Toepassing van een Dynarig op een commercieel schip. • Afval • Grijs en zwart water • Belasting van natuur of beschermde gebieden De meeste winst is te behalen door beperking of vermindering van de emissies. Met de kanttekening dat naar schatting 1% van de totale ‘marine pollution’ veroorzaakt wordt door de recreatievaart (1). Toepassing van bijvoorbeeld elektrische aandrijving op jachten als vervanging van de verbrandingsmotor kan een belangrijke bijdrage leveren. Zeker als dit wordt gecombineerd met energieopwekking door zonnecellen of regeneratie door de schroefwerking. Natuurlijk is het zo dat zeilen simpelweg het meest duurzaam is, want dan wordt de energie van de wind ingezet voor de voortstuwing. Vandaar ook dat in de commerciële scheepsbouw geëxperimenteerd wordt met verschillende manieren om windenergie toe te passen, zoals met Flettner-rotors, Dynarigs, Sky Sails of verstelbare profielen. Een van de uitdagingen voor het meer toepassen van elektromotoren is een goede laadinfrastructuur. Daarnaast is, net zoals bij auto’s, de beperking van de actieradius in een aantal gevallen een probleem. Interessant is te onderzoeken welke mogelijkheden en knelpunten er zijn voor toepassing van waterstof/brandstofcellen en andere alternatieve brandstoffen zoals HVO en GTL. HISWA MAGAZINE 3

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication