0

VERKIEZINGEN Recreactie02 MAGAZINE OVER RECREATIE EN TOERISME Wat gaan we stemmen? Natuurinclusief ondernemen zorgt voor goodwill TerSpegelt brengt goed werkgeverschap in de praktijk 80 jaar na de inpoldering brengt de familie Spans van Vakantiepark ‘t Akkertien het strand van Vollenhove weer terug MAART 2021

Dé specialist in de bouw van sanitaire units van hoge kwaliteit Maatwerk dat volledig aan uw wensen voldoet Volledige ontzorging van ontwerp tot sanitaire installatie Innovatieve milieu- en energiebewuste oplossingen Onderhoudsvriendelijke en duurzame materialen Units zijn schakelbaar, fl exibel en verplaatsbaar mobielbouw.nl biedt u nog veel meer informatie

ALTIJD IN BEWEGING G Wij hebben de laatste tijd niet stilgezeten. Zo is er achter de schermen druk gewerkt aan onze vernieuwde website. Voor een uitgebreid overzicht van ons aanbod en makkelijk contact. r www.vandeloosdrechtrbm.nl Binnenkort online! F.A. Molijnlaan 28 8071 AG Nunspeet DÉ RECREATIE BEDRIJFSMAKELAAR Tel: 0341 - 25 23 63 www.vandeloosdrechtrbm.nl i Al meer dan 45 jaar r G r o t e n v a a g e n a a n b o d

AL MEER DAN 40 JAAR UW MAKELAAR EN TAXATEUR VAN RECREATIEBEDRIJVEN

Voorwoord Inhoud Stemmen 26 O Marike Rosier Manager Communicatie Op 17 maart zijn de verkiezingen. Ik ga ook zeker stemmen, maar het is dit keer wel anders. Het is vreemd dat zoiets groots wél doorgaat in coronatijd; er zijn zo’n 13 miljoen kiesgerechtigden, waarvan een groot deel zich naar de vele, ongetwijfeld zeer coronaproof, stemlokalen zal begeven. Daarnaast zijn er meer partijen om op de stemmen dan ik ooit heb meegemaakt en er is nauwelijks campagne gevoerd door deze partijen. Omdat er maar één thema van belang was, zijn alle andere thema’s waar partijen het verschil kunnen maken ondergesneeuwd. Dus waarop moet ik stemmen? Voor dochterlief (19) zijn dit de eerste verkiezingen waarbij zij haar stem kan laten gelden. Dat wil ze ook. Daar ben ik al heel blij om, het belang om te stemmen is kennelijk tot haar doorgedrongen. Maar zij kent alleen Mark Rutte en Hugo de Jonge van de vele persconferenties en heeft verder geen idee op wie ze stemmen moet. Na het doen van een van de stem/kieswijzers kwamen er volop vragen op haar af: Wat doet de Piratenpartij precies? Welke partij doet het meest voor studenten? Wie zorgt ervoor dat ik straks een betaalbaar huis heb? Wie doet er echt wat aan het klimaat? Het lijkt dit jaar nog moeilijker dan anders om tot een weloverwogen keuze te komen. Het doorworstelen van alle politieke partijprogramma’s vind ik geen optie. Dat doet niemand toch? Om jou hierbij een beetje te helpen, beschreven we in de vorige editie al wat de verschillende partijen voor onze sector doen. In dit nummer lees je reacties van politici zelf en hebben wij alvast tien programma’s vergeleken. Doe er je voordeel mee en ga ook stemmen, net als mijn dochter en ik. Veel leesplezier! 20 6 Branche 6 10 26 Onder de aandacht: kort nieuws uit de branche COVERSTORY: wat doen de landelijke partijen voor de recreatiesector? De kansen van natuurinclusief ondernemen Bedrijf Informatief 16 20 7 18 31 32 33 Gastvrij & innovatief: TerSpegelt brengt goed werkgeverschap in de praktijk Bezieling: ‘t Akkertien geeft Vollenhove na 80 jaar het strand terug Colofon Kennis delen: in een contract telt elke letter; nieuwe energiebesparingsplicht per 2023 Trends: de kansen van dynamic pricing Vakinfo: bundeling privé-sanitair in één gebouw scheelt geld Productnieuws: een overzicht van de laatste innovaties Columns 17 7 9 Martin Maassen Green Key RecreAnders Recreactie | Maart 2021 | nr 2 5

Onder de aandacht Digitale borrel Jong RECRON Na een aantal interessante online bijeenkomsten, vindt Jong RECRON het nu tijd voor online borreltime. Jong RECRON heeft speciaal voor de gelegenheid een (fysiek) feestpakket samengesteld. Vrijdagavond 19 maart om 19.30 uur is het zover. Ben je nog geen lid van Jong RECRON en werk of onderneem je in de verblijfrecreatie of watersport en wil je graag in contact komen met andere jonge branchegenoten? Kom dan gerust mee-borrelen. De deadline voor opgave is al wel snel: uiterlijk 14 maart, in verband met het opsturen van het feestpakket. Jong RECRON organiseert een paar keer per jaar seminars en bedrijfsbezoeken, onder het genot van een hapje en een drankje voor leden jonger dan 35 jaar. www.jongrecron.nl Manager Waterrecreatie S Besparen op energiekosten Sinds de fusie met HISWA kunnen RECRON-leden ook deelnemen aan inkoopcollectief HISWA-RECRON Energie. Al sinds 2015 besparen ruim 120 recreatie- en watersportbedrijven jaarlijks duizenden euro’s op hun energiekosten. Deelnemers aan het inkoopcollectief besparen niet alleen op de energiekosten, maar ook op administratie. Alle contracten van de overstap worden geregeld door adviesbureau EnergyProof. Deelnemers kunnen advies krijgen bij energiescans, factuurcontrole, netbeheeranalyse of geschillen met energieleveranciers. Deelnemen met een nog lopend energiecontract kan ook; EnergyProof regelt dat het contract aan het einde van de looptijd wordt omgezet. Ook het inkopen van groene energie is mogelijk. Diverse RECRON-leden hebben zich al aangemeld, waaronder Duinresort Dunimar (Noordwijkerhout). Dat behaalt een jaarlijkse besparing van 4.000 euro, meldt penningmeester Wilco de Graaff van Dunimar. www.hiswarecronenergie.nl Per 15 maart gaat Paul de Groot (45) bij HISWA-RECRON werken als manager Waterrecreatie. Hij wordt primair verantwoordelijk voor de sector jachthavens, verhuur pleziervaartuigen en zeil- en vaarscholen. Paul is opgegroeid op een jachthaven en studeerde Hotel Management aan Stenden Hogeschool. Paul heeft aansluitend jarenlang in de watersportsector gewerkt als projectmanager, accountmanager, salesmanager en makelaar. Onder andere bij Het Wakend Oog, Datema, Secumar en Kubus Sports. Daarnaast is hij actief bij het Watersportverbond en de Koninklijke Watersport Vereeniging Loosdrecht op het gebied van wedstrijdzeilen, opleidingen en trainingen. Paul volgt Stijn Boode op, die nu regiomanager is (zie pagina 8). p.degroot@hiswarecron.nl HISWA-RECRON tekent actie-agenda niet 27 januari tekenden minister Kajsa Ollongren en diverse andere partijen de actie-agenda Vitale Vakantieparken 2021-2022. HISWA-RECRON tekende níet, en onderstreepte die daad met een brief aan de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De brief geeft duidelijk aan waar het probleem ligt. In de actieagenda worden gemeenten, via de provincies, opgeroepen werk te maken van het opnemen van standplaatsen op recreatieterreinen in de Basisadministratie Adressen Gebouwen (BAG). Deze registratie stelt gemeenten in staat adressen toe te kennen aan recreatieobjecten. Zoals onder meer in de coverstory van de vorige Recreactie uiteengezet, gebruiken sommige gemeenten de registratie vervolgens oneigenlijk, door extra belastingen en heffingen op te leggen aan recreatiebedrijven. Ook zet de registratie de deur open voor permanente bewoning. 6 Recreactie | Maart 2021 | nr 2 Foto: Dunimar Foto: Ditta van Ekris

Column Dijksuites voor De Paardekreek Martin Maassen, hoofd afdeling Leisure en Recreatie HISWA-RECRON Kamperen (3) Bij Ardoer Camping de Paardekreek (Kortgene) zijn eigenaren Marijke en Arjen Brinkman gestart met de bouw van circulair gebouwde dijksuites. Vanaf april start de verhuur. Met de dijksuites willen ze beter aansluiten op de wensen van gasten, zonder daarbij veel afval te creëren. Als de accommodaties op termijn worden herbouwd of zelfs niet meer voldoen aan de eisen van de toerist, kunnen ze worden gedemonteerd – met hergebruik van de materialen. De ervaringen worden gedeeld in een ‘2 Zeeën-project’: Facet. Dit project, met partners in Nederland, Vlaanderen, Frankrijk en Engeland, wil door het delen van ervaringen ondernemers in de toeristische sector stimuleren om circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf. COLOFON vakblad Recreactie Hoofdredactie: HISWA-RECRON, Marike Rosier, communicatie@hiswarecron.nl Eindredactie: Maarten Bokslag, www.bokslag.com Redactiecommissie: Martin Maassen, Jarin van der Zande, Wanda van Eck, Jeffrey Belt Aan dit nummer werkten mee: Jaap van Sandijk, Max de Krijger, Hans van Luijk, Ditta van Ekris, Lieke Esveldt, Marco Ouwerkerk, Janine Messelink, Marjolein Mulder Ontwerp: Fase2, Paul Veldkamp Vormgeving: Jessica Dales, Dock35 Media Coverfoto: Shutterstock Bladmanagement: Dock35 Media, Sjoerd Franssen Advertenties: Dock35 Media, Martijn Penning, (0314) 355 826, martijn@dock35media.nl Druk: Senefelder Misset Doetinchem B.V. Abonnementen: HISWA-RECRON, Storkstraat 24, 3833 LB Leusden, (033) 303 9700, communicatie@hiswarecron.nl, 65 euro per jaar. 32,50 euro voor studenten en medewerkers van recreatiebedrijven. Gratis voor HISWA-RECRONleden, overheden en pers. Als vakblad hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er vanuit dat u het blad ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt uw abonnement steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Oplage: 4.400 exemplaren. De samenstellers hebben de grootst mogelijk zorgvuldigheid betracht. Noch HISWA-RECRON, noch redactie, noch auteurs aanvaarden enige aansprakelijkheid bij eventueel voorkomende fouten. PARTNER IN BUSINESS: KENNISPARTNERS: (vervolg op de recensie van ‘Naar buiten’, het boekwerk van ANWB verenigingshistoricus Hans Buiting) Midden jaren ’30 waren er zo’n 120.000 kampeerders in Nederland. De ‘Kampeerkaart’ doet zijn intrede. Samen met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt geijverd voor de acceptatie van de kaart door de gemeenten. Vanaf 1940 wordt de kaart uitgegeven door de ANWB, die zich vanaf 1939 intensief met kamperen bezig gaat houden. Er komen consuls en een handboek (Klaar voor het kamp, een kampeertechnisch handboek bedoeld voor sportief en gezond kampeertoerisme). In 1940 publiceert de ANWB voor het eerst een (proef)nummer van de Kampeerkampioen. De redactie van het nieuwe blad is vanaf het begin duidelijk: ‘Aan geen enkele vorm van toerisme worden zoovele hinderpalen in den weg gelegd als aan het kampeeren, (…) De weinige rechten die er nog zijn moeten behouden worden, en de rechten moeten uitgebreid worden.’ De ANWB komt na de oorlog met de campagne ‘Ben je een goed kampeerder?’ waarbij kampeerdiscipline wordt aangeleerd. Immers: ‘Kampeeren is de vorm van toerisme, die de grootste mate van innerlijke beschaving eischt.’ Midden jaren ’50 kamperen er elk jaar zo’n 450.000 Nederlanders. De meesten gaan er met de tent op uit. Chiel de Waard start in 1950 Camping de Lepelaar in Sint Maartenszee. Het kampeerterrein is goede testgrond voor de ontwikkeling van zijn tenten. Op de ANWB tentoonstelling Goed Kamp zijn in 1957 de ‘villa-tenten’ te zien die de naam ‘bungalowtent’ krijgen. Het aantal kampeerders verdubbelt in de eerste helft van de jaren ’60 van één tot twee miljoen. Het fenomeen kampeerwagen slaat dan nog nauwelijks aan, maar dat gaat veranderen. Recreactie | Maart 2021 | nr 2 7 Foto: Ruben Drenth

Onder de aandacht Wetswijzigingen op personeelsgebied Nieuwe regiomanagers E Elk jaar verandert er veel op het gebied van personeel. HISWA-RECRON heeft een mooi overzicht gemaakt. Enkele zaken springen eruit: – Werkkostenregeling. Ondernemers mogen onder de werkkostenregeling een gedeelte van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. Dat is de vrije ruimte. De vrije ruimte over het fiscale loon tot € 400.000 is in 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%. Over de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte in 2020 1,2% en in 2021 1,18% – Reiskostenvergoeding. Tijdens de coronacrisis mocht een werkgever de vaste onbelaste reiskostenvergoeding blijven voldoen op basis van het ‘oude’ werkpatroon. Krijgen werknemers een vaste reiskostenvergoeding en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? In elk geval tot 1 april 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend. – Transitievergoeding. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzigt jaarlijks het maximumbedrag van de transitievergoeding. In 2021 is dit bedrag maximaal € 84.000 of een jaarsalaris, als dat hoger is. Al sinds vorig jaar wordt gerekend vanaf de eerste dag van het dienstverband. Meer informatie bij Martin Merks m.merks@hiswarecron.nl Na 36 jaar (!) bij (HISWA-)RECRON ging Ivo Gelsing, regiomanager Gelderland en Utrecht, in januari met pensioen. Maar hij blijft actief: per 1 februari trad hij al aan als voorzitter van STER, het ondernemersplatform toerisme en recreatie in de gemeente Berg en Dal, waar hij woont. Sinds 14 januari wordt zijn positie als regiomanager ingevuld door Stijn Boode. Die was al ruim vijf jaar werkzaam als manager Waterrecreatie bij HISWA. Hij was de laatste maanden interim regiomanager Zuid-Holland. Stijn Boode is al ingewerkt door Ivo en bereikbaar op: (033) 303 97 23 s.boode@hiswarecron.nl Eind februari begon Ruurt van der Wel als regiomanager in Zeeland en Zuid-Holland voor HISWARECRON. Hij volgt Monica de Vast op. Zij is nu directeur van Delta Marina (Kortgene). Ruurt was teamleider van VVV Walcheren en Noord-Beveland, daarna projectleider bij VVV Zeeland en meest recent strategisch citymarketeer voor Bergen op Zoom. Hij heeft ruime ervaring met bedrijven in de recreatiesector en met overheden, maar ook als voorzitter van een lokale ondernemersvereniging. Hij is bereikbaar op: 06 - 11 53 86 95 r.vanderwel@hiswarecron.nl IJsselstrand en Zwarte Schaar naar Capfun Camping IJsselstrand (Doesburg) en de ernaast gelegen camping/jachthaven Het Zwarte Schaar zijn eind december aangekocht door de Franse keten Capfun. De beide bedrijven meten samen 65 hectare. Capfun is op overnamepad in ons land. Zo werd in augustus vorig jaar nog Camping de Pekelinge (Oostkapelle) overgenomen. Capfun is eigenaar van zo’n honderd familiecampings. In Frankrijk zijn dat vooral viersterrencampings. Ook in Spanje en België zijn enkele Capfun bedrijven, maar in Nederland zijn het er na enkele jaren stevig aankopen nu al elf. Capfun is de voortzetting van het vroeger FranceLoc, aanvankelijk specialist in vakantiewoningen, later in campings. 8 Recreactie | Maart 2021 | nr 2 Foto: TerSpegelt

Column RCN koopt Laacher See Ken je afval R RCN Vakantieparken, bekend van 17 vakantieparken in Nederland en Frankrijk, heeft haar eerste Duitse park gekocht. Het gaat om camping Laacher See, in het Vulkaan-Eifelgebied. Het Laacher See is een erg fraai rond kratermeer in een oude vulkaan. De camping telt 190 kampeerplaatsen. Om de uitstraling van de camping te laten aansluiten bij de standaard van RCN, worden er de aankomende periode aanpassingen gedaan waarin rust, plezier, kwaliteit en duurzaam ondernemen centraal staan. Er worden onder meer glamping-safaritenten voor verhuur toegevoegd. De overname past in de groeistrategie van RCN, meldt Riné van Dingstee, directeur van RCN. “We gaan de komende jaren ook zeker kijken naar verdere uitbreiding in Duitsland.” Sinds een jaar of vijf doet het begrip de ronde: circulair ondernemen. Ook in Recreactie las ik artikelen over circulaire sanitairgebouwen en chalets. Deze benadering vraagt om grote investeringen en heeft vaak een lange aanloop. Terwijl circulair ondernemen juist ook heel klein kan beginnen, met het analyseren van je afvalstromen. KGC zoekt samenwerking De Karaktervolle Groene Campings (KGC) zijn op zoek naar nieuwe bedrijven die het landelijk samenwerkingsverband willen versterken. De KGC bestaat uit 28 natuurlijk gelegen bedrijven, zonder uitzondering lid van HISWA-RECRON. De focus van de bedrijven ligt op het toeristisch kamperen. “We voeren gezamenlijk de marketing en dat werpt zijn vruchten af”, vertelt Wijnand van Triest, eigenaar van Camping de Grebbelinie in Renswoude en voorzitter van de KGC. “We staan samen op beurzen, geven een gezamenlijke gids uit en we hebben een representatieve website.” Collegialiteit staat bij de KGC hoog in het vaandel. “We komen voor bijeenkomsten en activiteiten regelmatig op het bedrijf van collega’s. Zo leren we van elkaar en dat is heel inspirerend. We gunnen elkaar ook wat. Als je bedrijf vol zit, verwijs je gasten door naar een collega.” Niet iedereen kan zomaar lid worden. Er is een ballotagecommissie die bekijkt of bedrijven passen binnen de organisatie. “Zo houden we ons kwaliteitsstempel hoog”, legt Van Triest uit. “Onze vele trouwe gasten verwachten dat ook van ons.” www.kgc.nl Onderzoek wat je weggooit en bedenk hoe je dat afval kunt voorkomen of een nieuwe bestemming geven. Want circulair ondernemen betekent: hergebruik van alle grondstoffen. Het gaat dus mis bij alle spullen die je bij het restafval gooit. Dat kan heel divers zijn: van blisters tot poetsdoeken of plastic wegwerpflessen. Op ieder bedrijf ziet restafval er weer anders uit. Recreatiebedrijven hebben ‘eigen’ afval, van kantoor, groenonderhoud et cetera, en afval van de gasten van het park. Bekijk de bakken op het terrein en registreer wat er in zit, in welke hoeveelheden. Wat is de bron van dit afval? Komt het ten dele uit de eigen supermarkt van het park? Ga dan eens met de manager van de supermarkt praten. Kan die overstappen op alternatieve, apart in te zamelen verpakkingen? Soms is het dan nodig om nog een stap hoger in de keten te gaan en met de leveranciers te praten. Ondertussen is het zaak zoveel mogelijk afval te scheiden. Op kantoor doe je dat natuurlijk al. Maar ook de gasten moeten nadrukkelijk de mogelijkheid krijgen om te scheiden. Thuis is iedereen dat gewend, dus waarom niet als ze op vakantie of een uitstapje zijn? Veel ondernemers zijn er de afgelopen jaren tegenaan gelopen dat hun afvalverwijderaar het scheiden niet faciliteert. Wat dat betreft zijn de zaken gelukkig aan het veranderen. Spreek je afvalverwijderaar er dus (nogmaals) op aan, als ze plastic niet gescheiden willen afvoeren. Om circulaire bedrijfsvoering te stimuleren, voorzien diverse provincies en gemeenten in subsidieregelingen. Informeer ernaar. Dan kun je samen met leveranciers en afvalverwijderaars een belangrijke stap zetten richting circulair ondernemen. Marco Ouwerkerk, keurmeester Stichting KMVK Meer weten over Green Key? E: erik@kmvk.nl T: 06 – 12 81 06 41 Recreactie | Maart 2021 | nr 2 9

Coverstory Politici over de recreatiesector Meer ruimte om te ondernemen, lagere lasten voor recreatieondernemers en een eigen minister voor toerisme en recreatie. HISWA-RECRON is duidelijk in haar wensen naar de politiek. Maar hoe kijken politici daar tegen aan? “Met meer centrale sturing kun je veel winst behalen.” Wat willen Hülya Kat (D66) O 10 Recreactie | Maart 2021 | nr 2 Frank Futselaar (SP) Mustafa Amhaouch (CDA) Op 1 februari bood HISWA-RECRON aan Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken, een manifest aan waarin meer aandacht wordt gevraagd voor de recreatiesector. HISWA-RECRON vroeg de tien grootste partijen om hun mening. Vier kandidaten van VVD, SP, CDA en D66 waren bereid hun standpunten toe te lichten. Eenzijdige focus In het manifest wijst de branchevereniging onder meer op de eenzijdige focus op overtoerisme, het gebrek aan bestuurlijke aandacht voor de sector en het ontbreken van beschikbaar innovatiekapitaal. Het zijn aanbevelingen die politici serieus lijken te nemen. “De sector zit in een verdomhoekje”, erkent Hülya Kat, kandidaat-Kamerlid

Tekst: Jaap van Sandijk Foto’s: Shutterstock, div. partijen de partijen? Thierry Aartsen (VVD) voor D66. Ze staat op plek 16 op de lijst van de Democraten en heeft in de lokale politiek (momenteel in Amsterdam) ruime ervaring opgedaan op het gebied van toerisme en recreatie. Toch betwijfelt Kat of een minister voor Toerisme en Recreatie de sector uit die benarde positie zal helpen. “Het gaat per slot om de invulling van de functie. Heeft zo’n bewindspersoon geHISWA-RECRON is duidelijk in haar wensen. Maar hoe kijken politici daar tegen aan? noeg budget en kan hij of zij daadwerkelijk investeren? Daar gaat het om.” SP-Kamerlid Frank Futselaar, ook kandidaat voor de aankomende verkiezingen, ziet zo’n ministerschap of staatssecretariaat best wel zitten. “Maar dan alleen als die functie breed wordt ingevuld. Toerisme en Natuur zou bijvoorbeeld een goede combinatie zijn.” Recreactie | Maart 2021 | nr 2 11 ➔

• Energiebesparende thermostaten • Melding bij rook of brand • CV monitoring • Inbraakalarmering • Aanwezigheidsdetectie • Vorstalarmering BESPAREND EN ENERGIE RGIE Daardoor vaak al AREND or vaak al binnen 2 jaar terugver terugverdiend Draadloos beheer op afstand ICY Accommodation Management nd www.icy.nl Schoonmaak zonder dagelijkse chemie Vervang alle dagelijkse reinigingsmiddelen middels gestabiliseerd ozonwater. Eenvoudig in gebruik, veilig en goed voor het milieu. Ontdek de voordelen door schoon te maken met Tersano.  Reductie van watergebruik met 90%  Reductie van plastic verpakkingen met 83%  Reductie van karton met 72%  Vermindering van chemicaliën met 70%  Gemiddelde ROI-kostenbesparing van 25% Kijk voor meer informatie op wecoviservice.com

Coverstory Buitengebied HISWA-RECRON wil dat recreatieondernemers – letterlijk – meer ruimte krijgen om te ondernemen, vooral in de buitengebieden. Centrale aansturing is daarbij nodig, vinden de politici. “Het Rijk laat veel over aan de regio’s”, zegt Futselaar. “Dat is geen goede situatie. Met meer centrale sturing kun je daar veel meer winst behalen, ook voor de recreatiesector. Neem onze Nationale Parken. Het Rijk gaat uitsluitend over het geld dat daar naartoe gaat, maar zou veel meer invloed op de uitvoering moeten hebben.” Ontplooiingskansen voor de sector ziet Futselaar vooral in de overgangsgebieden. “De SP is conform het advies van de commissie Remkes voorstander van overgangsgebieden rond onze natuur, waar piek-belastende stikstofuitstoters – meestal intensieve veehouderijen – uiteindelijk zullen moeten verdwijnen of omvormen. Dat kan op verschillende manieren. Door extensivering, maar bijvoorbeeld ook door aanleg van specifiek recreatieve natuur en andere recreatieve invullingen. De gewonnen stikstofruimte kan bovendien, na afroming voor natuurverbetering, ruimte geven voor woningbouw of nieuwe economische ontwikkelingen. Wij zijn voorstander van meer natuur, maar ook van het toegankelijk maken van die natuur. Het buitengebied willen we toegankelijk houden door meer te investeren in fietspaden en het openbaar vervoer zo veel mogelijk in stand te houden.” Centrale regie Ook Kamerlid Thierry Aartsen (op de elfde plaats van de VVD-kieslijst) wil meer centrale regie voor de buitengebieden. “Daarnaast verwachten we van de overheid ook een duidelijke visie op de ontwikkeling in die gebieden. Die zie ik eerlijk gezegd nu niet. Iedere regio doet zijn ding. Er is geen landelijke afstemming.” Ook CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch, op plek 15 van de lijst van zijn partij, pleit voor een nationale omgevingsvisie. “Natuurlijk, we moeten bouwen in de regio’s. Maar waar je huizen bouwt hoort óók recreatie. Met centrale regie moet je ervoor zorgen dat de regio’s zich economisch kunnen doorontwikkelen.” Net als de overige drie politici benadrukt Amhaouch het belang van de sector als banenmotor. “Ik noem succesvolle voorbeelden in de regio waar ik altijd heb gewoond: De Schatberg, De Leistert, Toverland.” D66 vindt dat het primair aan regionale overheden is om lokale keuzes te maken over toerisme. “Maar landelijke coördinatie is wenselijk”, zegt Hülya Kat. “Toerisme raakt diverse andere beleidsterreinen, zoals transport, natuur en leefbaarheid. Dit vraagt om integrale afwegingen. Toerisme moet centraal worden gesteld in vraagstukken.” Recreatieondernemers hebben te maken met een stapeling van vooral lokale lasten. ➔ Tien programma’s vergeleken We onderzochten tien verkiezingsprogramma’s op basis van de vijf punten uit het HISWA-RECRON manifest. Hoe scoren de partijen op onderstaande punten? 1. We stemmen voor een minister van Toerisme en Gastvrijheidseconomie. Heeft de partij een positieve visie op toerisme en het stimuleren van binnenlandse en buitenlandse kwaliteitstoeristen over heel Nederland? 2. We stemmen voor natuurinclusief ondernemen. Heeft de partij een positieve visie over de verdeling van de schaarse ruimte voor ondernemers in en rond natuurgebieden? 3. We stemmen voor een vitale watersport- en recreatiesector. Heeft de partij een positieve visie die de economische vitaliteit van HISWA-RECRON bedrijven zal vergroten? 4. We stemmen voor soepele regels, voor als vrije tijd je werk is. Heeft de partij een positieve en toekomstbestendige visie op de arbeidsmarkt, die recht doet aan de positie van seizoensgebonden bedrijven? 5. We stemmen voor investeringen in watersport en recreatie. Heeft de partij een positieve visie op fiscale voorzieningen en innovatie, zodat de financiële lasten eerlijker worden verdeeld en innovatie gestimuleerd? 1 VVD PVV CDA D66 SP 2 3 4 5 ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ GroenLinks ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ PvdA CU SGP FvD Recreactie | Maart 2021 | nr 2 13

BARKOELERS DISPLAY DORSTLESSERS die gezien mogen worden Verlichte barkoeler geforceerde koeling afsluitbaar (behalve schuifdeurenvariant) verstelbare rekken temp.bereik: 0º tot 10ºC 230 Volt Glasdeurkoelkast verlichting verrijdbaar temp.bereik: 2º tot 10ºC 230 Volt zwarte binnenzijde en roosters 4181.951 Vanaf Vanaf 435,art.nr. model 4181.051* 1-deur 4181.080 1-deur 4181.053* 2-deurs 4181.082 2-deurs 4181.055* 3-deurs 4181.084 3-deurs 699,4181.953 art.nr. model 4181.053 4181.084 inhoud afm. cm kleur afm. cm zwart 50 x 50 x 90 50 x 50 x 84 rvs zwart 90 x 50 x 90 90 x 50 x 84 rvs 4181.057 2-schuifdeuren zwart 4181.059 3-schuifdeuren zwart * Ook leverbaar in 84 cm hoogte Wijnklimaatkast t luxe glazen deur, verchroomde handgre e 5 uitschuifbare houten pus inhoud: 165 ltr. 2 instelbare temperatuu s temp.bereik: 4º tot 20º afm. 65,5x59,5x86 cm uu s ºC 4181.850 1.014,765,EMMELOORD Platinaweg 21 8304 BL Emmeloord Tel: (0527) 635 635 info@hakpro.nl AMSTERDAM De Flinesstraat 20 1114 AL Duivendrecht Tel: (020) 665 6428 amsterdam@hakpro.nl GRONINGEN Verl. Bremenweg 10c 9723 JV Groningen Tel: (050) 318 1600 groningen@hakpro.nl 4660.710 1.935,1.455,Lease vanaf 36,08* * De in deze advertentie vermelde lease tarieven zijn per maand op basis van 60 maanden en op basis van operationele lease. ROTTERDAM Schuttevaerweg 13 3044 BA Rotterdam Tel: (010) 750 2750 rotterdam@hakpro.nl VENLO Venrayseweg 44 5928 NZ Venlo Tel: (077) 387 4242 venlo@hakpro.nl VLISSINGEN Bedrijfsweg 9 4387 PD Vlissingen Tel: (0118) 493 222 vlissingen@hakpro.nl 20-03-00 Alle prijzen zijn in euro's, exclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdragen. Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. Zet- of drukfouten voorbehouden. ONLINE BESTELLEN? www.hakpro.nl zwart 134 x 50 x 90 134 x 50 x 84 90 x 50 x 90 134 x 50 x 90 rvs 580,435,678,- 509,852,- 639,990,- 745,1.014,- 765,1.182,- 889,825,- 619,985,- 739,4181.951 1-deur 360 ltr 4181.955 2-deurs 750 ltr 4181.953* 2-deurs 750 ltr 4181.957 2-deurs 750 ltr * Schuifdeuren Type MBK 3-G kleur: antraciet afsluitbaar verlichting inhoud: 460 ltr. (441 fl essen) temp.bereik: 0º tot 10ºC afm. 200,2x51,3x86 cm 62 x 67 x 197 112 x 60 x 197 112 x 60 x 197 112 x 60 x 210 Barkoeler Heavy duty OOK LEVERBAAR: 2 OF 4 DEUREN 930,699,1.260,- 945,1.500,- 1.125,1.330,- 999,schuifdeuren

Coverstory “ Een vakantiepark is er voor de toerist, niet voor een permanente bewoner” Kan (en wil) de landelijke politiek dat een halt toeroepen? Mustafa Amhaouch is daar duidelijk over. “Wij zetten niet per se in op lastenverlaging, maar op korting op investeren. Denk aan herstel- en innovatiegeld, maar ook aan de Baangerelateerde Investeringskorting, de BIK, die per 1 januari 2021 is ingevoerd. Wij willen in elk geval niet dat er per sector een verschillend lastenregime gaat gelden.” De CDA’er wijst erop dat inmiddels verschillende verbeteringen voor ondernemers in gang zijn gezet. “Vergeet niet dat het lage tarief van de vennootschapsbelasting is verlaagd van 16,5 naar 15 procent. En dat de schijfgrens in de vennootschapsbelasting stapsgewijs is verhoogd naar 245.000 euro en volgend jaar verder wordt verhoogd naar 395.000 euro.” Lastenverlichting VVD’er Thierry Aartsen pleit ondubbelzinnig voor een verlichting van lokale lasten voor de recreatiesector. Gemeenten kunnen volgens hem best beteugeld worden door de landelijke overheid. “We kunnen landelijk toch afspreken dat gemeenten hun lasten, zoals de toeristenbelasting, niet onevenredig laten stijgen?” De liberalen willen ook een middenstandskorting in het leven roepen. “Daarmee willen we de werkgeverslasten specifiek voor kleine bedrijven verlagen. De premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds willen we mede laten afhangen van de bedrijfsgrootte. Het moet aantrekkelijk zijn voor kleine bedrijven om mensen in dienst te nemen.” D66 wil dat gemeenten meer zeggenschap en regie krijgen. Maar dat betekent volgens kandidaat Hülya Kat niet, dat de lokale overheid onbeperkt aan geldknoppen kan draaien. “Toeristenbelasting en OZB kun je niet zomaar onbeperkt verhogen. Lastendruk is een afweging en die moet je goed kunnen uitleggen.” D66 wil de kleine ondernemer onder meer ondersteunen door de loondoorbetaling bij ziekte te verkorten. De SP heeft vooral oog voor de lastige situatie waarin gemeenten zich bevinden. “Het probleem is dat gemeenten geld tekort komen”, zegt Futselaar over de steeds hoger wordende lokale lasten. “Dáár moet een oplossing voor komen. Tweederde van alle gemeenten komt structureel geld tekort, omdat ze te weinig krijgen vanuit het Gemeentefonds.” Zijn partij wil de lastendruk voor ondernemers onder meer verlagen door een verhoging van de kleinschaligheidsaftrek. Permanente bewoning De recreatiesector gaat niet alleen gebukt onder een stapeling van lasten, maar wordt ook ingezet om de druk van een maatschappelijk probleem als woningnood te verlichten. Met als gevolg: permanente bewoning van recreatieparken. Een onwenselijke situatie, want permanente bewoning op parken ondermijnt het toeristisch recreatief aanbod. Daarnaast zorgt het voor meer sociale druk. D66’er Kat erkent dat permanente bewoning een probleem is. “Dat ruimte schaars is, snap ik. Maar toerisme en recreatie gaat om tijdelijkheid. En een vakantiepark is er voor de toerist – niet voor een permanente bewoner. Aan de andere kant moeten er ook passende oplossingen gezocht worden voor maatschappelijke vraagstukken. Mensen kunnen niet zomaar op straat worden gezet. Zeker in tijden van woningnood.” Frank Futselaar (SP) is kritisch over permanente bewoning. “Met het toestaan daarvan moet je heel voorzichtig zijn. Als je eenmaal begint, begeef je je op een hellend vlak. Want als de ene groep mag, dan mag de andere ook. En dan krijg je verrommeling. Het is een probleem waar gemeenten een oplossing voor moeten vinden.” Juist nú doorpakken De steun- en herstelmaatregelen in verband met de coronamaatregelen moeten juist nú worden voortgezet en zelfs versterkt, vinden politici. “Liever teveel geld bovenop de bestaande maatregelen dan het rustiger aan doen. Dat zou echt heel stom zijn”, licht Kamerlid Thierry Aartsen (VVD) toe. “We moeten de portemonnee fors trekken en een aantal stappen extra zetten.” De liberaal hoopt dat de toeristischrecreatieve sector zo snel mogelijk van het slot af gaat. “De vaccinaties komen op stoom en het mooie weer is in aantocht. Hopelijk kan de sector in het voorjaar weer open.” Kamerlid Mustafa Amhaouch (CDA) onderschrijft de woorden van Aartsen. “De haven is in zicht.” Hülya Kat (D66) sluit zich daarbij aan, maar vindt dat de sector zaken straks wel anders moet aanpakken. “Het moet nog groener en meer in samenhang met de gemeenschap. Want dat ben ik eens met premier Mark Rutte, die zei dat teruggaan naar business as usual er straks niet meer inzit.” Recreactie | Maart 2021 | nr 2 15

Gastvrij en innovatief “Autonomie is belangrijker dan salaris” Wat is goed werkgeverschap? De wet zegt dat je een goede werkgever moet zijn, maar legt niet uit hoe je dat moet uitvoeren. Redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol. G “Goed werkgeverschap is een vrij abstract begrip dat je zelf moet invullen aan de hand van een aantal beginselen, zoals het zorgvuldigheidsbeginsel”, zegt Martin Merks, manager Sociaal Beleid bij HISWA-RECRON. “Neem verzuimbeleid. Als werkgever moet je voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van re-integratie, maar is het redelijk om bij re-integratie de werknemer ander werk te laten verrichten of zijn werktijden aan te passen? Dat hangt af van de situatie.” Goed werkgeverschap is onderdeel van het personeelsbeleid. En daar draait het vaak om de wat zachtere kanten. Want hoe zorg je goed voor je medewerkers? Elke onderneming kan daar zijn eigen invulling aan geven. Eigen roosters maken Recreatiepark TerSpegelt in Eersel is een goed voorbeeld van die eigen invulling. En die werpt vruchten af. Het bedrijf met veertig vaste werknemers en zo’n 250 seizoenkrachten kent extreem lage verzuimcijfers: onder de één procent. Het personeelsverloop is zeer laag en het gasttevredenheidscijfer is een dikke negen. Het geheim achter het succes is autonomie. Bij TerSpegelt geven werknemers mede sturing aan de bedrijfsvoering, legt directeur Michel Huigevoort uit. “Hoe moet ons bedrijf zich ontwikkelen? Waar willen we over vijf jaar staan? Willen we jaarrond open zijn of kiezen we voor de korte vakanties? Dat zijn vragen waarover medewerkers meebeslissen.” Bij TerSpegelt maken receptiemedewerkers hun eigen rooster en hoeven medewerkers niet in te klokken en uren te registreren. “En ze lopen er heus de kantjes niet vanaf”, benadrukt Huigevoort. “Sterker nog, ik moet er zelf goed op letten dat ze hun werk-privébalans goed in de gaten houden.” Huigevoort zegt dat hij het niet moeilijk vond om zaken uit handen te geven. “Ik heb er altijd in geloofd. Autonomie is niet alleen belangrijk voor je medewerkers – ze vinden het belangrijker dan salaris – het Bij TerSpegelt geven werknemers mede sturing aan de bedrijfsvoering 16 Recreactie | Maart 2021 | nr 2 is ook echt goed voor je bedrijf. Ik merk dat het ambitieniveau van ons personeel soms zelfs hoger ligt dan dat van mij. Tja, dan ben je verkocht. En vind je het niet zo moeilijk meer om je personeel mee te laten sturen.” Doorgroeien Naast autonomie biedt TerSpegelt zijn werknemers nog meer, onderstreept de directeur. ”Een uitdagende werkomgeving en toekomstperspectief. We stimuleren het volgen van opleidingen en doen ook veel met het leerplatform RecreatieHero.

Tekst: Jaap van Sandijk Foto: TerSpegelt RecreAnders Janine Messelink, Prosuco Omdenken Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ben soms een beetje nieuwsmoe. Het allerlaatste nieuws komt in hoog tempo de hele dag binnen. Via radio en tv, mail, appgroepen, Facebook, Snapchat, Twitter, Reddit en diverse pushberichten krijg ik alles onder mijn neus gedrukt. En dan is er natuurlijk ook nog mijn honger naar nieuws over toeristische ontwikkelingen in eigen land. Zo kunnen mensen doorgroeien binnen ons bedrijf. Of er buiten. Want het is een illusie dat je mensen kunt vasthouden als ze echt willen vertrekken. Dan moet je ze alle kansen bieden.” Martin Merks kent het model van TerSpegelt en is zeer te spreken over de aanpak van Huigevoort. “Maar een blauwdruk voor goed werkgeverschap is er niet”, benadrukt hij. “Dat moet je vooral op gevoel een eigen invulling geven. Wat wel zeker is: als al je medewerkers rondlopen met een glimlach op hun gezicht, weet je dat je het goed doet.” Ergens moet er van mezelf een filter op. De verleiding om toch even te kijken, te lezen, als eerste het laatste te weten … het wordt een soort dwangmatigheid. Bij gebrek aan sportschool, feestje of etentje is m’n telefoon zó weer opgepakt. Daarnaast confronteert mijn telefoon me ook nog eens wekelijks met mijn schermtijd. Ai ai. Daar zit zo langzamerhand een half mensenleven in. Aan de andere kant zie ik een generatiekloofje met mijn zoons, die zelfs tijdens het tandenpoetsen de telefoon in de hand houden om maar niets te missen. Tijdens de lockdown is het aantal uren achter een beeldscherm bij hen helemáál uit de hand gelopen. Al dan niet voor school of ontspanning; telefoon, laptop en playstation maken het nog een beetje draaglijk voor ze. De crux is dat al die beeldschermpjes, apps en spelletjes in deze tijd een welkome afleiding vormen. Mijn nichtje van twee facetimet en fleurt oma aan de andere kant van het land daarmee dagelijks op. Mijn nichtje van negen maakte met haar vriendinnetje een hilarisch TikTok-filmpje waar ik hardop bij in de lach schoot. ‘Omdenken’, dat is zo’n modewoord. Maar ik heb het toch boven deze column gezet. De verleiding is groot om in de vervelende kant van de lockdown weg te zakken. Onzekere omstandigheden voor ondernemers in de branche, frustratie over het gemis aan perspectief … Ik ga het niet doen. Ik zie kansen mensen. Die nieuwe generatie is nog zo gek niet. Ik ga aan de TikTok. Recreactie | Maart 2021 | nr 2 17

Kennis delen Tekst: Marjolein Mulder (Zypp Advocaten) Foto: Shutterstock ‘Slip of the pen’ met grote gevolgen Het verkeerde gebruik van een enkel woordje of een paar leestekens kan grote gevolgen hebben. Dat blijkt uit het vonnis van de Rechtbank Gelderland in een zaak over permanente bewoning, waarin de huurder de recreatieondernemer het nakijken geeft. I 18 In de zaak stond een huurovereenkomst centraal die door een recreatieondernemer in 2012 was aangegaan met een familie. In de overeenkomst was vastgelegd dat het chalet ‘uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt als (recreatie)woonruimte voor bovengenoemde perso(o)n(en) / gezin’. Zeven jaar lang werd het chalet door de familie permanent bewoond. Maar toen de gemeente meldde dat zij actief zou gaan handhaven op het gebied van permanente bewoning, besloot de ondernemer tegen de huurder in actie te komen. De ondernemer wilde de huurovereenkomst ontbinden. In de rechtszaak, die in 2020 diende, keek de kantonrechter vooral naar de gedragingen van partijen en de wederzijdse bedoelingen bij het aangaan van de overeenkomst in 2012. Daarnaast legde hij de huurovereenkomst taalkundig uit. Tussen haakjes De kantonrechter oordeelde dat het gebruik van de haakjes in het woord ‘(recreatie)woonruimte’ impliceerde dat het woordje ‘recreatie’ volgens normaal taalgebruik een aanvulling betekende. De Onduidelijke formuleringen kunnen tot veel schade leiden Recreactie | Maart 2021 | nr 2 huurder had bovendien een versie van de huurovereenkomst in zijn bezit, waar het woordje ‘recreatie’ zelfs was doorgestreept. Verder stelde de kantonrechter vast dat in 2012 al een bestemmingsplan gold dat permanente bewoning van een chalet op het recreatiepark niet toestond. Ook constateerde hij dat de ondernemer in ruim zeven jaar geen enkele actie had ondernomen. Op basis daarvan kwam de kantonrechter tot de conclusie dat de huurder niets valt te verwijten. Belangrijk: laat een huurder op je park recreëren en niet wonen. En leg dat ook taalkundig goed vast. Wanneer je dat niet goed regelt krijg je niet alleen te maken met een last onder dwangsom van de gemeente, maar moet je je huurder ook nog zien af te kopen. Gebeten door de kat én de hond!

Kennis delen Tekst: Jaap van Sandijk Foto: Shutterstock Met ingang van 2023 gaat een nieuwe CO2 -besparingsplicht in, als aanscherping van de EML. Als steun is er een handige besparingstool, gratis beschikbaar voor leden van HISWA-RECRON. In 2023 nieuwe CO2 V Vanaf 2023 moeten bedrijven die meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas per jaar verbruiken, voldoen aan een nieuwe besparingsplicht. Ook een deel van de bedrijven met een milieuvergunning, de zogeheten ‘niet-complexe’ bedrijven, moet vanaf dat moment aan deze plicht voldoen. De besparingsplicht legt bedrijven op om CO2 -reducerende maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Deze moeten voldoen aan de nieuwe erkende maatregelenlijst (EML). Dat betekent dat wanneer warmtepompen, zonnepanelen en elektrificatie van processen goedkoper blijven worden, deze ook kunnen worden ingezet om aan die plicht te voldoen. Bespaarassistent Op 28 januari lanceerde MKB-Nederland, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, een bespaarinstru- besparingsplicht ment waarmee ondernemers inzicht krijgen in hun potentiële energiebesparing: DEB. Met behulp van deze tool kun je zien hoeveel geld iedere energiebesparende maatregel oplevert voor je bedrijf, hoe groot de investering is en welke leveranciers er in de buurt gevestigd zijn. DEB houdt rekening met de sector waarin ondernemers actief zijn. Zo zien recreatieondernemers die een account openen meteen dat deze is toegespitst op hun branche. Verschillende parameters vertellen je direct hoeveel je nog kunt besparen Met een planningstool kan de ondernemer energiebesparingen bijhouden en met welke maatregel dit mogelijk is. Verder biedt het platform een verscheidenheid aan inspirerende interviews met ondernemers. Informatieve artikelen over wet- en regelgeving en informatie over diverse vormen van financiering en leveranciers, maken het platform compleet. Gratis tool HISWA-RECRON biedt de tool gratis aan voor haar leden en heeft een eigen pagina waar zij op terecht kunnen: www.deb.nl/hiswa-recron. De tool is een vervolg op het vroegere milieubeheerprogramma. Maar terwijl dat sterk gericht was op het voldoen aan de erkende maatregelenlijst (EML), biedt DEB de mogelijkheid om zelf energiebesparingen toe te passen en bij te houden in een handige planningstool. Ook is het mogelijk om een uitdraai te maken van de planning, om deze bijvoorbeeld voor te leggen aan de omgevingsdienst. Recreactie | Maart 2021 | nr 2 19

De Bezieling Vakantiepark ‘t Akkertien Ondernemen met de hele familie Door voortdurend investeren groeide Ardoer-camping ‘t Akkertien in Vollenhove uit van beginnende boerencamping naar een bedrijf van 11 hectare met alle voorzieningen. Voor de komende jaren staat een ambitieus project op stapel: er komt een nieuw strand met paviljoen en botterwerf aan de voormalige Zuiderzeekust, op de plek waar dat voor de inpoldering ook al lag. 20 Recreactie | Maart 2021 | nr 2

Tekst: Maarten Bokslag Foto’s: Max de Krijger, ‘t Akkertien, Vandersalm aim, Lieke Esveldt t ‘t Akkertien is een echt familiebedrijf. Niet alleen onderneemt de familie Spans al heel lang op deze locatie in Vollenhove, ook werken de drie zoons van Dick en Ria Spans inmiddels in het bedrijf. De toekomst als familiebedrijf is dus verzekerd. ‘t Akkertien begon zijn recreatieve carrière in 1993. Toen begon Dick Spans (57) met een SVR-camping, naast de bestaande melkveehouderij en een stierenstal. Het eerste jaar stonden er een stuk of tien caravans, maar dat werden er snel meer. Ook kwam er een eenvoudige groepsaccommodatie. “Die zijn we begonnen op verzoek van een leraar die hier graag kwam”, vertelt Spans. “We hebben de stierenstal gesloten en het gebouw aangepast. Na verbouwing bood het ruimte voor vijftig jongeren. We hadden sportclubs en schoolgroepen. Het was heel elementair, maar ook goedkoop en gezellig.” Het overheidsbeleid gooide echter roet in het eten. Na de cafébrand in Volendam in 2001 werd de inspectie wakker: de groepsaccommodatie werd afgekeurd door de brandweer. Stankcirkels De focus kwam nu weer helemaal op de camping te liggen. Die was inmiddels gegroeid naar 5 hectare. Spans wilde graag verder ondernemen, maar nu zorgde de nieuwe regelgeving omtrent stankcirkels (‘geurcontouren’) voor problemen. De eigen melkveehouderij zat de ontwikkeling van de recreatie dwars. “In 2005 hebben we besloten om de focus helemaal op recreatie te leggen”, vertelt Spans. “De koeien gingen eruit. De camping kon nog een keer vergroot worden, tot de 11 hectare die we nu hebben. En we hebben de groepsaccommodatie grondig gemoderniseerd. Het werd een vijfsterren-accommodatie, met tien kamers voor maximaal dertig personen. Daarmee trokken we opeens een heel andere doelgroep, die beter paste bij het publiek van onze camping.” Zwembad Als onderdeel van de professionalisering werd ‘t Akkertien lid van RECRON en van de Overijsselse Vakantieparken. Dat inspireerde om een steeds hoger kwaliteitsniveau na te streven. “Die andere bedrijven hadden een overdekt zwembad. Wij hadden niks. Toen hebben we in 2008 eerst een open zwembad aangelegd, en in 2016 is Er komt weer een strand met paviljoen, waar dat vóór de inpoldering ook was dat voorzien van een overkapping. Die kun je openen, zodat het in de zomer een halfopen bad is”, vertelt Spans. De Overijsselse Vakantieparken gingen uiteindelijk op in Ardoer, waar ‘t Akkertien sindsdien lid van is. Ook dat bevalt goed. “Zo hebben we bijvoorbeeld het reserveringsprogramma up-to-date kunnen maken. Binnen zo’n samenwerkingsverband inspireer je elkaar. Heel belangrijk vind ik dat.” Inmiddels waren de drie zoons van Dick en Ria ook in het bedrijf aan de slag gegaan. Derk (25) legt de focus op het groen en op de keuken. Peter (30) heeft het onderhoud en de technische dienst onder zijn hoede. En André (28) beheert het kantoor en de receptie, samen met Ria. De familie Spans doet graag zoveel mogelijk in eigen beheer. Voor de bouw van bungalows, groepsaccommodatie en zwembad werd zelfs een eigen bouwbedrijf opgericht. Daar is vader Dick de leidende man. Deze winter wordt hard gewerkt aan een botterwerf, naast het bedrijf aan het Vollenhover Kanaal. Het wordt de werf van een lokale vereniging die een antieke vissersboot, een botter, restaureert en vervolgens gaat verhuren. Zwemmen en zonnen De grond langs het kanaal is al jaren in bezit van de familie Spans en Dick Spans heeft dan ook grote plannen met deze kunststrook. “Voor de Afsluitdijk werd aangelegd, en daarna de Noordoostpolder, was dit de kust van de Zuiderzee. Vanuit de haven van Vollenhove voeren de vissers de zee op. Op het stuk grond waar we nu de werf gaan bouwen, was vroeger een strand, waar de mensen uit de regio met mooi weer kwamen zwemmen en zonnen. Wij willen dat strand terugbrengen.” Spans liet plannen ontwikkelen voor een ruim opgezet strand, met een fraai ontworpen strandpaviljoen. Er gingen een paar jaar overheen, maar eind vorig jaar kwam de vergunning. Dat ging niet heel vlot, ondanks medewerking van de gemeente. “We hebben in dit project niet enkel met de gemeente te maken, maar ook met het waterschap én met de provincies Flevoland en Overijssel.” Dat vertraagde de zaak. Maar nu is het toch rond. In september beginnen de werkzaamheden en met ingang van seizoen 2023 moeten paviljoen en strand geopend zijn voor bezoekers. Recreactie | Maart 2021 | nr 2 21 ➔

Weverstraat 26 4061 AP Ophemert T 0344 - 652628 info@airtrampoline.nl CRIMINELEN WORDEN STEEDS BRUTALER CHALETS MET ALLE COMFORT AFGESTEMD OP UW PARK WIJ BOUWEN UW VERHUUR- EN PROJECTMATIGE CHALETS Bel: 088 - 555 4 888 Rollecate 39 | 7711 GG Nieuwleusen | 0529-488900 www.arcabo.com | info@arcabo.nl

De Bezieling Voor ‘t Akkertien gaat er dan veel veranderen, want het strand is voor het eerst een voorziening die ook voor dagrecreanten van buiten de camping toegankelijk is. Het strand krijgt dan ook een eigen parkeerterrein. “Het paviljoen krijgt een horecafunctie. Er komt onder meer een restaurant in; op het moment hebben we dat niet op ons bedrijf. We hebben wel een feestzaal en een snackbar, maar dat is niet meer het niveau dat we willen bieden.” Gezichtsscan Dick en Ria en hun drie zoons werken eensgezind aan een recreatiebedrijf dat voldoet aan de hoogste normen. Zo wordt er nu volop gebouwd aan een nieuw sanitairgebouw, uiteraard weer in eigen beheer gebouwd. De voorzieningen zijn van hoog niveau en de ondernemers blijven ook voortdurend verbeteren. Zo is in het Voor de bouwwerken op het bedrijf is een eigen bouwbedrijf opgericht zwembad het entreesysteem met tickets al een tijd terug vervangen door een vingerscan. Die bleek bij natte vingers echter niet goed te werken. Nu is een gezichtsscanner geïnstalleerd en die werkt wél naar behoren. Dick Spans: “We werken al jaren keihard en met heel veel plezier aan dit bedrijf. Jaren heb ik het gevoel gehad dat ik mee moest met de toonaangevende bedrijven. Wij moesten ook een zwembad hebben, of wellness-faciliteiten. De ontwikkelingen gaan zo ontzettend snel. Maar nu is het evenwicht verschoven. Nu zijn we zover dat wij voorop lopen met de innovaties.” Slapen in een helikopter In de rubriek ‘Vernieuwend verblijf in beeld’ kwam hij al eens aan de orde: de in Polen gebouwde Mil Mi-2 helikopter. Dick Spans kwam de helikopter toevallig op het spoor en wist deze na wat onderhandelen te kopen. “We hebben het interieur er grotendeels uitgesloopt, alleen leuke dingen als de bedieningshandles en klokken hebben we laten zitten.” Zo ontstond ruimte om te slapen. Om te voorkomen dat kinderen het bijzondere verblijf als speeltoestel in gebruik zouden nemen, werd de heli op een eilandje in een waterplas geplaatst. Om erbij te komen moeten de gasten een stukje met een pontje varen. Het draagt allemaal bij aan de beleving: de helikopter is uiterst populair bij de gasten. Dick Spans houdt van oude techniek. Zo is bij de camping ook het Lanz Bulldog tractorenmuseum gevestigd, dat gasten uit de hele wereld ontvangt. Recreactie | Maart 2021 | nr 2 23

Ga meer genieten • infrastructuur • technische producten • installatietechnieken • diensten • adviezen • software • webshop Laadpalen die u energie geven Elektrisch rijden heeft de markt veroverd en elektrisch varen volgt in rap tempo. Maar ook de vraag naar laadpunten voor fietsen en scooters stijgt ongekend snel. Hoe kun je als ondernemer of beheerder inhaken op die groeiende behoefte? Doe eens wat marktonderzoek en let maar op, u komt zeker uit bij Seijsener Techniek. Wij maken al meer dan 55 jaar een groot assortiment laadpalen. Voor elk doel, voor elke doelgroep en voor elke doelstelling. In de hoogste kwaliteit en mèt een ingenieus afrekensysteem. Wilt u ook energie krijgen van de modernste laadpalen kom dan zeker bij Seijsener uw licht opsteken. Bezoek alvast onze website en webshop. Seijsener techniek. Ga maar genieten! WAAROM STELLICHER ADVOCATEN ALLE ENERGIE STEKEN IN RECREATIE Al 35 jaar zijn wij nauw betrokken bij de Nederlandse recreatiebranche. Dat is wat je met recht een specialisme kunt noemen. Wij staan recreatie-ondernemers bij met praktisch advies en juridische procedures. Omdat we persoonlijk contact en creativiteit belangrijk vinden, kunnen we daadwerkelijk maatwerk bieden; geen standaard oplossingen, maar oplossingen waar anderen geen uitkomst zien. En dat doen we allemaal met veel kennis, expertise en plezier. Ontdek onze kracht op stellicher.nl Seijsener info@seijsener.nl Tel. 075-6810 610 seijsener.com

NEW Product KOELEN EN VRIEZEN Koelkast Vrieskast afm. rooster 65x53 cm temp.bereik: -2º tot 8ºC 230 V afm. rooster 65x53 cm temp.bereik: -18º tot -22ºC 230 V art. nr model afm. cm kW KOELKAST 4750.025* 1 deur 4750.005 1 deur 1 deur 2-deurs 68 x 71 x 201 0,19 74 x 83 x 201 0,30 4750.010 2-deurs 148 x 83 x 201 0,44 KOELKAST HOOG RENDEMENT UITVOERING 4752.005 1 deur 74 x 83 x 201 0,17 4752.015 2-deurs 148 x 83 x 201 0,36 Koelwerkbank temp. bereik: -2º tot 8ºC 230 Volt 1.123,899,1.397,- 1.125,2.275,- 1.825,* afm. rooster 53,5x55 cm 1.539,1.235,2.503,- 1.995,art. nr model afm. cm kW VRIESKAST 4750.030* 1 deur 4750.015 1 deur Vanaf 899,68 x 71 x 201 0,40 74 x 83 x 201 0,48 4750.020 2-deurs 148 x 83 x 201 0,78 VRIESKAST HOOG RENDEMENT UITVOERING 4752.010 1 deur 74 x 83 x 201 0,42 4752.020 2-deurs 148 x 83 x 201 0,70 Gastronormbakken set voor in laden leverbaar in 65 en 100 mm diepte 1.371,1.099,1.739,- 1.395,2.621,- 2.095,1.933,1.549,2.885,- 2.299,OOK LEVERBAAR MET LADE 4750.045 art. nr model afm. cm kW 4750.035 2-deurs 136 x 70 x 85 0,21 0,23 0,34 4750.040 3-deurs 180 x 70 x 85 4750.045 4-deurs 223 x 70 x 85 HOOG RENDEMENT UITVOERING 4752.035 2-deurs 136 x 70 x 85 0,20 0,22 0,34 4752.040 3-deurs 180 x 70 x 85 4-deurs 223 x 70 x 85 4752.045 Blastchiller/freezer 4 voorgeprogrammeerde programma's kerntemperatuurmeter 230 Volt art. nr model afm. cm kW 4750.705 5x 1/1 GN of 5x EN 400x600 80 x 80 x100 0,75 2.896,2.325,4750.710 7x 1/1 GN of 7x EN 400x600 80 x 80 x 151,5 0,98 3.449,- 2.765,4750.715 9x 1/1 GN of 9x EN 400x600 80 x 80 x 176,3 1,2 5.615,- 4.495,EMMELOORD Platinaweg 21 8304 BL Emmeloord Tel: (0527) 635 635 info@hakpro.nl AMSTERDAM De Flinesstraat 20 1114 AL Duivendrecht Tel: (020) 665 6428 amsterdam@hakpro.nl GRONINGEN Verl. Bremenweg 10c 9723 JV Groningen Tel: (050) 318 1600 groningen@hakpro.nl ROTTERDAM Schuttevaerweg 13 3044 BA Rotterdam Tel: (010) 750 2750 rotterdam@hakpro.nl VENLO Venrayseweg 44 5928 NZ Venlo Tel: (077) 387 4242 venlo@hakpro.nl VLISSINGEN Bedrijfsweg 9 4387 PD Vlissingen Tel: (0118) 493 222 vlissingen@hakpro.nl 17-27-01 Alle prijzen zijn in euro's, exclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdragen. Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. Zet- of drukfouten voorbehouden. ONLINE BESTELLEN? www.hakpro.nl Vanaf 4113.730/780 1.351,1.085,1.085,1.567,- 1.255,1.892,- 1.515,1.477,1.185,1.739,- 1.395,2.081,- 1.665,art. nr GN diepte 65 mm 4113.700 6x 1/6 4113.705* 6x 1/6 4113.710 4x 1/4 4113.715* 4x 1/4 4113.705/755 46,37,70,- 56,33,- 27,57,- 46,4113.720 1x 1/2 + 2x 1/4 29,- 24,4113.725* 1x 1/2 + 2x 1/4 50,- 40,4113.730 2x 1/6 + 2x 1/3 33,- 27,4113.735* 2x 1/6 + 2x 1/3 53,- 43,art. nr GN diepte 100 mm 4113.750 6x 1/6 4113.755* 6x 1/6 4113.760 4x 1/4 4113.765* 4x 1/4 52,42,76,- 61,41,- 33,65,- 52,4113.770 1x 1/2 + 2x 1/4 36,- 29,4113.775* 1x 1/2 + 2x 1/4 57,- 46,4113.780 2x 1/6 + 2x 1/3 41,- 33,4113.785* 2x 1/6 + 2x 1/3 61,- 49,

Wat is natuurinclusief ondernemen? Ondernemen in en mét de natuur Natuurinclusief ondernemen. De term duikt in steeds meer ambtelijke stukken op, maar wat is het eigenlijk? En wat zijn de voordelen? “In het begin kost het je een paar caravans, maar op termijn krijg je een veel vitaler bedrijf.” E Een jaar of honderd geleden begonnen de campings in Nederland met het bieden van onderdak voor stadse mensen die wilden genieten van de pure natuur en de frisse lucht. In de loop der jaren groeiden die campings uit tot serieuze vakantieparken, met vele voorzieningen om het de gasten naar de zin te maken. “Ondernemers werden professioneler en kregen steeds meer aandacht voor rendement. Dat kleine stukje bedrijf moest zo productief mogelijk worden geëxploiteerd”, roept ZKA-adviseur Merlijn Pietersma terug in herinnering. “De gasten wilden vermaakt worden en de ondernemers boden graag alles wat nodig was voor een lang en plezierig verblijf op het bedrijf. Zo ontstond het recreatiebedrijf als eiland in de omliggende natuur. Liefst met een hoge heg of een hek eromheen, want de overheid vond dat campings niet zichtbaar mochten zijn.” Verbinding Volgens Pietersma, die als adviseur van ZKA Strategy dagelijks ondernemers begeleidt bij strategische veranderingen op het bedrijf, zoeken zowel ondernemers als gasten nu weer meer de verbinding met de natuur. “Niet massaal, maar zeker onder jongere generaties recreanten is wel duidelijk een trend te zien.” Pietersma spreekt van het oude denken (focus op het bedrijf en efficiency) en het nieuwe denken, waarbij de verwevenheid van het bedrijf met de omgeving centraal staat. Die verwevenheid maakt het vervolgens mogelijk om een schitterend bedrijf te runnen. Met een langer seizoen en hogere marges, omdat je iets bijzonders 26 Recreactie | Maart 2021 | nr 2

Tekst: Maarten Bokslag Foto’s: Qurios/Inleisure te bieden hebt. Ondernemers die daarvoor hebben gekozen hebben op het moment de wind mee. Mensen zoeken juist nu – versterkt door de coronacrisis – de verbinding met de natuur. Goede voorbeelden Pietersma kent diverse goede voorbeelden. “De Kennemer Duincampings bijvoorbeeld, die gaan voor een echte kampeerbeleving in de natuur. Of de Franse keten Huttopia, die heel bewust kiest voor uitgestrekte bedrijven op schitterende natuurlijke locaties, met relatief weinig standplaatsen.” Ook de parken van Qurios horen volgens de ZKA-adviseur bij het nieuwe denken. Jeroen Postma, oprichter van Qurios, vertelt over het park op Ameland. “Daar lag een ouderwetse camping met vaste staanplaatsen en coniferen en taxushagen als afscheidingen. Wij hebben alle gebiedsvreemde beplanting geruimd en het duinlandschap hersteld. Met glooiende zandheuvels, helmgras, gebiedseigen planten en een kruidlaag. Zo hebben we de natuurwaarden versterkt, maar ook de beleving van Ameland weer teruggebracht. In dat landschap van vijf hectare hebben we vervolgens 123 eenheden geplaatst. Dat lijkt veel, maar er moet natuurlijk ook een forse investering worden terugverdiend.” Energieneutraal Nog mooier is het Qurios-park Grevelingenstrand. Voorheen was het een kaal zandstrand met gras. Qurios versterkte samen met een partner de natuurwaarden op het terrein. Om vervolgens op het terrein van zeven hectare slechts dertig accommodaties te plaatsen. Dat is natuurbeleving in optima forma. Postma: “Het terrein is van Staatsbosbeheer. Ze waren enthousiast over de ontwikkelingsplannen voor het gebied. Ook voor de accommodaties was een volledig duurzaam concept ontwikkeld. Ze hebben waterrecycling en zijn qua energievoorziening volledig zelfvoorzienend, met een eigen accuhuis waar de zonne-energie kan worden opgeslagen.” Door de coronacrisis zoeken mensen juist nu de verbinding met de natuur “De natuur krijgt een bonus en er komt ruimte voor recreatie”, zegt Merlijn Pietersma over deze projecten. “De natuurlijke omgeving loopt eigenlijk over in het bedrijf. Voor ondernemers die gaan herontwikkelen of uitbreiden is dit een mooi perspectief. In het begin kost het je een paar caravans, maar op termijn krijg je een veel vitaler bedrijf. Gewoon, omdat mensen graag willen recreëren in de natuur. In feite gaan we dan weer terug naar datgene wat onze recreatiebedrijven ooit bestaansrecht gaf.” Maar natuurinclusief ondernemen is geen trucje, waarschuwt Pietersma. “Je moet er jaren voor uittrekken en het in alle details doorvoeren. Bijvoorbeeld ook in het meubilair van je accommodaties. Je moet het je eigen maken.” Goodwill Een mooier bedrijf en inspelen op gastwensen is mooi, maar er zijn meer voordelen. Qurios merkte het bij het Grevelingenstrand al aan Staatsbosbeheer, dat de plannen zó goed vond, dat verblijfsrecreatie werd toegestaan. Natuurinclusief ondernemen levert goodwill op. Dat wordt steeds belangrijker, vertelt Eelco de Jong van Zypp Advocaten. De reden is de Omgevingswet, die (zoals het er nu uitziet) per 1 januari volgend jaar wordt ingevoerd. “Die geeft nieuwe richtlijnen voor de participatie van burgers. Dat gaat verder dan de bestaande procedures voor inspraak. De overheid is ook verplicht om in een verslag vast te leggen hoe de inspraak heeft plaatsgevonden”, vertelt De Jong. Ook bij het verlenen van vergunningen of het wijzigen van een bestemmingsplan krijgt participatie een zwaarder accent. “Dat kan ook voor recreatiebedrijven leiden tot breder gedragen plannen”, denkt De Jong. “Nu kunnen omwonenden en natuurbeschermers achteraf voor veel vertraging van de plannen van ondernemers zorgen. Onder de nieuwe participatieregels zullen gemeenten aan ondernemers al direct bij aanvraag van de vergunning vragen om in gesprek te gaan met hun Recreactie | Maart 2021 | nr 2 27 ➔

ARANTIA CAST Nieuw in de verkoop: Een fraai in het Friese Merengebied gelegen camping: - 4,8 hectare eigen grond; - circa 200 kampeerplaatsen; - met overdekt zwembad. Taxatie nodig? Wij zijn u graag van dienst! Kiest u ook voor een écht familiebedrijf in Noord-Nederland? Vraagprijs: € 2.150.000,00 k.k. Wilt u uw bedrijf verkopen? Zoekt u hierbij begeleiding, met oog voor persoonlijke aandacht? Neem dan contact met ons op! Neem dan contact op met Arjan of Carina! www.hertzinger.com tel: 033-4610337 info@hertzinger.nl Even ‘Netflixen’ is inmiddels een begrip, ook in de recreatiemarkt. Benieuwd hoe uw gasten op het bestaande TV toestel hun eigen Netflix, Videoland en nog veel meer kunnen kijken? Neem contact met ons op. Kijk voor meer informatie op: www.hiswa-recrontaxateur.nl Nadere www elaar O.Z. 592 462 844 22 32 10 10 Kijk voor meer informatie op: www.hiswa-recrontaxateur.nl Vossenlaan 16 9408 CN Assen T (0592) 46 28 44 www.hiswa-recronmakelaar.nl E info@recratief-bedrijfsmakelaars.nl I www.recratief-bedrijfsmakelaars.nl Houten design woningen, cabins, tiny houses & hangende tenten Nummer 1 in professioneel slapen mail@livinwood.nl 06-50298181 Ons assortiment • Hotelboxsprings • Matrassen • Bedtextiel • Beschermende hoezen • Stapelbedden mail@bureauvoorvernieuwing.nl 06-50298181 Voordelen • Snelle levertijd • Beste prijs-kwaliteit • Goede service en garantie • Veel keuzemogelijkheden • Maatwerk • 30 jaar ervaring Uw Bed Professional Postbus 6 - 5170 AA Kaatsheuvel - T 088-3322310 - E advies@uwbedpro.nl - www.uwbedpro.nl

buren en met andere belanghebbenden. Het idee is: als die partijen mee kunnen denken en betrokken zijn, leidt dat tot een beter plan, dat breder wordt gedragen. Belangrijk voordeel: door burgers in een vroeg stadium te betrekken wordt de kans op juridische geschillen achteraf kleiner.” Bij dit alles is goodwill van doorslaggevend belang. Dan kan natuurinclusief ondernemen een grote bijdrage leveren. Natura 2000 Écht interessant wordt het voor ondernemers die in of naast Natura 2000-gebieden liggen, stelt De Jong. “Als recreatieondernemers op bijvoorbeeld de Veluwe of in de Drents-Friese Wold nu willen uitbreiden of vakantiehuizen bouwen, lopen ze direct aan tegen de gevolgen van hun activiteiten op de natuur. Je activiteiten mogen per saldo geen negatief effect op de natuur hebben. Dan kan natuurinclusief ondernemen soms compensatie bieden. Je tast op de ene plek de natuurwaarden een beetje aan, om ze op een andere plek weer te verbeteren. Ik geef een voorbeeld uit de praktijk. Een bedrijf wil graag vakantiehuizen bouwen, maar loopt tegen de stikstofregels aan. Om te beginnen worden ze gasloos gebouwd: de uitstoot is dus minimaal. Maar ook de bouw levert een bepaalde stikstofdepositie op. Dat is bijvoorbeeld te compenseren door het zwembad, dat altijd met gas werd verwarmd, nu op een andere manier te verwarmen. Daarmee compenseer je ruimschoots de bouw van de huisjes.” “ In Natura 2000-gebieden mogen je activiteiten per saldo geen negatief effect op de natuur hebben” Deze ‘uitruil’ kent veel haken en ogen, benadrukt Eelco de Jong. “Zelfs als je denkt dat je alles goed hebt geregeld met de gemeente, gaan de Europese regels nog altijd voor. Als het na toetsing in strijd blijkt te zijn met de EU-regels, gaat het alsnog niet door.” Bovendien moeten dit soort compenserende maatregelen – áls het al kan – wel binnen één project worden uitgevoerd. “In feite moet je je goede daden opsparen. Wanneer je nu op de plaats van een weiland een bos aanplant, is dat heel mooi. Maar het helpt je niets als je een paar jaar later twee vakantiehuizen wilt bouwen. Dan had je beter even kunnen wachten met het aanplanten van dat bos.” Recreactie | Maart 2021 | nr 2 29

PERFECT ONDERHOUDEN PARKPADEN. HET MOOISTE WELKOM VOOR UW GASTEN! Hou uw park in optimale conditie. Een oppervlakbehandeling zorgt niet alleen voor een fraaie uitstraling, maar ook voor een extra lange levensduur van uw bestaande weg. Met de PaveCare CombiTruck zijn we bovendien in één keer klaar. Vraag nu naar de mogelijkheden of bekijk nog meer opties op PAVECARE.NL

Trends Tekst: Jaap van Sandijk Foto: Stratech De kansen van Verblijfsrecreatiebedrijven maken nauwelijks gebruik van dynamic pricing. Terwijl deze strategie ze veel kan opleveren. Wat houdt ondernemers tegen? En wat vraagt dynamic pricing eigenlijk van je organisatie? dynamic pricing D De luchtvaartsector en de hotellerie zetten de flexibele prijsstrategie al jaren in. Continu passen zij hun prijzen aan om zowel de marge als de kans op verkoop te verhogen. Niek Beimer van automatiseringsbedrijf Stratech, dat onder meer reserveringssystemen voor de recreatiesector ontwikkelt, vindt dat ook de verblijfsrecreatie geschikt is voor dynamic pricing. “De sector voldoet aan alle belangrijke voorwaarden om deze strategie succesvol in te zetten”, aldus Beimer. “Er is sprake van een vast aanbod, een vergankelijk product en een wisselende vraag. Én er is een variabele periode tussen het maken van de boeking en het tijdstip van aankomst.” Weinig gebruik Toch maken verblijfsrecreatieondernemers weinig gebruik van dynamic pricing. “In vergelijking met de hotellerie is de concurrentiestrijd er minder hevig”, zegt Beimer. “Bovendien is de gemiddelde verblijfsduur van een hotelkamer aanzienlijk lager ten opzichte van de verblijfsrecreatie. Ik kan me ook voorstellen dat recreatieonderneOok kleinere bedrijven kunnen met dynamic pricing een beter rendement behalen mers het solidair vinden om elke gast dezelfde prijs in rekening te brengen.” Toch vindt de productmanager het een gemiste kans als recreatieondernemers geen gebruik maken van dynamic pricing. “We weten dat het werkt, ook in deze sector. Dat heeft de coronacrisis inmiddels bewezen. Je kunt in zwakke periodes de bezetting verhogen en bij schaarste – zoals afgelopen zomer – de prijs verhogen.” Intuïtie Recreatieondernemers die aan de slag willen met dynamic pricing moeten zich er van bewust zijn dat dit meer is dan het toevoegen van een extra tool aan hun reserveringssysteem. “Normaal gesproken speelt intuïtie een gemiddelde rol in het beslisproces. In deze coronacrisis merken we echter dat de intuïtie veel belangrijker is. Dat komt omdat er meer externe factoren spelen, zoals nieuwe maatregelen die verwacht worden. Die hebben een belangrijke impact op de vraagcurve.” Beimer adviseert om voor dynamic pricing structureel tijd vrij te maken. “Je bent er gemiddeld twee uur per week mee bezig”, schat hij. De investering – de module kost zo’n 1000 tot 2000 euro per jaar – is volgens hem heel goed terug te verdienen. Hoeveel dit precies oplevert vindt hij echter lastig te zeggen. Wel weet Beimer dat de strategie niet alleen nuttig is voor de grote spelers op de markt. “Ook kleinere bedrijven kunnen met dynamic pricing een beter rendement behalen.” Recreactie | Maart 2021 | nr 2 31

Vakinfo Tekst: Jaap van Sandijk Foto: Van Keulen Mobielbouw De vraag naar privésanitair op recreatieparken zat al flink in de lift, maar door de coronacrisis is deze geëxplodeerd. Wat zijn de mogelijkheden als je je bedrijf wil voorzien van veilig en hygiënisch privé-sanitair? Bundeling van privésanitair W 32 ‘Wacht niet te lang, de kampeerplekken met privésanitair of met eigen douche en toilet worden het eerst geboekt!’ Recreatieparken die hun gasten eigen sanitair bieden spelen slim in op de toenemende behoefte aan hygiëne. Plaatsen voorzien van privésanitair zijn erg gewild. Recreatieondernemers zijn volop bezig met het vertalen van hun parkinrichting naar de anderhalve meter-samenleving. De opmars van privésanitair past daar uitstekend in. Maar niet elk park leent zich qua ruimte of ontwerp voor deze oplossing. Bovendien kan een investering in losse cabines per plaats flink oplopen. Bundeling van voorzieningen Het kan ook anders. Door het concentreren van privébadkamers in één of meerdere gebouwen bied je je gasten de hygiëne, luxe Recreactie | Maart 2021 | nr 2 en privacy die ze wensen en bespaar je zelf op je kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor het aansluiten op gas. Een concentratie van meerdere badkamers betekent ook dat je economischer omgaat met de ruimte op je park én dat je bespaart op de onderhoudskosten van het sanitair. Ook de transportkosten voor de aanvoer van centrale voorzieningen vallen lager uit dan die voor losse cabines. Daarnaast is het goed om te weten dat een losse privésanitair cabine vaak minder lang meegaat dan een combi-gebouwtje met sanitaire voorzieningen. Alles bij elkaar opgeteld kom je zo tot een significante besparing. Een investering in losse cabines per plaats kan flink oplopen Elektronisch slot De combi-gebouwtjes zijn doorgaans leverbaar in uitvoeringen met twee, vier of meer badkamers. De units worden voorzien van een aparte ingang voor elke badkamer. Elke badkamer is voorzien van een elektronisch slot en kan exclusief door één gast worden gebruikt. Die kan zijn toiletspullen gedurende zijn verblijf gerust in de badkamer achterlaten. Net als thuis. Met dank aan Van Keulen Mobielbouw

Productnieuws Tekst: Jaap van Sandijk O De Check-in kiosk bevordert de gastdoorstroom, ontlast de receptie en optimaliseert de gastbeleving, stellen ontwikkelaars Stratech en CAT Control Systems. De Check-in Kiosk neemt het volledige incheckproces over en biedt de gast de mogelijkheid om te betalen via een pinterminal. Vervolgens wordt een card uitgegeven die de gast toegang tot het park verschaft. T: (053) 480 40 80 I: www.stratech.nl Mobiele luchtzuiveraar Een mobiele luchtzuiveraar die virussen (waaronder de coronavirussen) en bacteriën filtert en vernietigt door UV-Clicht, met een doeltreffendheid van 99 procent. Dat is volgens Wola de Excentr Air 250. Deze is overal te plaatsen waar een stopcontact aanwezig is. In de laagste stand kan het apparaat een ruimte tot 120 vierkante meter zuiveren; in de hoogste stand kan dat tot 250 vierkante meter. Het apparaat werkt in combinatie met bestaande ventilatiesystemen en kan ook worden toegepast als (tijdelijke) oplossing in gebouwen waar niet goed geventileerd kan worden. T: (050) 312 96 85 I: www.wola.nl Recreactie | Maart 2021 | nr 2 33 Interactief dansen De Yalp Sona is een interactief geluidsspeeltoestel voor de buitenruimte. Met één druk op de knop kan gekozen worden voor verschillende spellen. De Yalp Sona speelt muziek en geeft beweegopdrachten. Bovenin de boog zit een camera die precies ziet wat de personen op de vloer doen. De vloer heeft geen sensoren en is vrij toegankelijk. Meerdere personen kunnen er tegelijkertijd op spelen. Met de optionele Yalp Solar kan het toestel werken op zonneenergie. T: (0547) 28 94 10 I: www.yalp.nl Duurzame wandelpaden aan zich bindt. Olivijnzand heeft de eigenschap dat het CO2 Recreatiebedrijven die camperplaatsen, parkings en wandelpaden bestrooien met olivijnzand dragen dus bij aan een duurzame wereld, stelt campercommunity Camper Homie. De community is een bewustwordingscampagne gestart in samenwerking met een olivijnzand-leverancier, en biedt ook campings de mogelijkheid om te participeren. I: www.camperhomie.com Check-in Kiosk bevordert doorstroming

Vredo Als ook na alle sneeuwval en vorst groen gras uw visitekaartje moet zijn Partner in aanleg en onderhoud van campingvoorzieningen: - Uitsluitend levering materiaal - Zelfwerkzaam in uitvoering, of - Turn-Key oplevering project Vredo dag 1 Vredo doorzaaien in stadia Vredo dag 14 Vredo dag 21 Vredo Vredo Dodewaard BV +31 (0) 488 411 254 verkoop@vredo.nl www.vredo.nl Unieke Vredo dubbele schijfsysteem Aansluitzuilen en Sanitaire tegels Ontwerp & aanleg van technische infra REFAC Recreatietechniek Den Hulst 84-b 7711 GR 0529 – 480 008 www.refac.nl Nieuwleusen info@refac.nl Seizoen verlengen? In het voor- en najaar in totaal 12 weken erbij met de KARAT Minimale investering maximaal rendement Dat doe je met de nieuwe K-Stove KARAT In je lodge, safaritent, chalet of vakantiewoning Getest conform EN14785 www.kstove.com

Jarenlang maaiplezier De Grasshopper 526V is ideaal voor bedrijfsmatig gebruik. Grasshoppers staan bekend om hun oersterke constructie en lage onderhoudskosten. Dankzij de luxe zitting en soepele besturing blijft het maaien comfortabel. Door het frontaal geplaatste maaidek heeft u altijd uitstekend zicht op het werk. Lozeman is importeur van de Grasshopper zero-turn maaiers. Neem contact met ons op voor een dealer bij u in de buurt. +31(0)481-371423 | www.grasshoppermower.nl Actieprijs is geldig tot 1 mei 2021 Prijzen zijn excl. BTW ®

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
Home


You need flash player to view this online publication