4

Wat Matthias verder nog kwijt wil Nou, eigenlijk wil Matthias altijd wel iets kwijt over het bedrijf, het reilen en zeilen in de landbouw in het algemeen, of de aangewakkerde frustraties door gemeentes en overheid! Ja, 'boertje spelen’ valt niet altijd mee en er zijn vaak uiteenlopende onderwerpen waar wij als ondernemers in de landbouw iets mee moeten en een mening over moeten vormen. Aan de ene kant is de Horsterhof een boerenbedrijf dat zich onderscheidt door de directe afzet aan de consument en door een actieve verbinding aan te gaan met de directe omgeving. Aan de andere kant zitten wij met de rest van de boeren en tuinders in dit land gewoon in hetzelfde schuitje. De landbouw is een actueel thema geworden en iedereen vindt er wel iets van. Mijn beeld is duidelijk: we moeten in Nederland met z’n allen werken aan een landbouw die facilitair is aan de lokale consument en we moeten ophouden met onze producten over de hele wereld te verschepen. De intensieve veehouderij moet stoppen en er moeten minder dieren worden gehouden. Wat ik enorm choquerend vind aan de manier waarop de overheid erover praat, is dat zij niet lijkt te snappen dat er geen boeren weg hoeven om dit te realiseren. Zo hoorde ik vol verbazing in het verkiezingsdebat voor de Provinciale Staten de bekrompen mening van één van de meest vooruitstrevende groene partijen: ’er is te veel vee dus er moeten boeren weg’??? Dan breekt mijn klomp en snap ik als boer opeens hoe groot de kloof tussen landbouw en politiek is geworden. Het klinkt mijns inziens een beetje als: er zijn te veel politici dus GroenLinks moet weg!? Te zot voor woorden natuurlijk. Waar het om gaat is dat de markt voor bedrijven met rechtstreekse afzet naar de consument wordt gestimuleerd. De verbinding tussen boer en consument is cruciaal voor een betere en gezonde landbouw! Boeren zijn ook ondernemers en dat wordt veel te vaak vergeten. Boeren zijn flexibel en vormen hun bedrijf naar de markt! Zij produceren voor de consument: vraag en aanbod. Het laatste wat er moet gebeuren is dat de politiek gaat roepen dat er boeren weg moeten. De overheid zou de visie moeten schetsen en de boer zijn eigen keuzes laten maken. Er is geen boer die slecht voor dieren wil zijn, de natuur wil verpesten of gif op ons eten wil spuiten. Maar door het wegkijken van de politiek en de consument, waardoor extreem lage prijzen voor voedsel worden betaald, hebben boeren geen keus en zijn ze veelal speelbal geworden van overheid, banken en de supermarkten. Wij merken als bedrijf vaak dat wij voor een groot deel toekomstbestendig bezig zijn. Maar ook wij lopen vaker tegen de stroperige hervormingen aan binnen de lokale politiek. Zo hebben wij dit voorjaar een omgevingsvergunning aangevraagd om drie vlaggen te plaatsten naast onze boerderijwinkel. Deze werd helaas afgekeurd omdat wij in het buitengebied zitten. Joh?! Wij zijn een boerderij! En wel met uitzicht op de drukke skyline van reclamevoering op het industrieterrein waar alles lijkt te mogen. Maar een biologische boerderij met een boerderijwinkel mag geen bord plaatsen of wat vlaggen neerzetten om zichzelf zichtbaar te maken en lokale voedselvoorziening mogelijk te maken? Moeten de toekomstige boeren dan maar op het industrieterrein gaan boeren om aan de regelgeving te voldoen? Hoe kun je de landbouw hervormen als de politiek altijd achterloopt op de ontwikkelingen in de markt? Hoe dan ook, een boerenbedrijf zal hopelijk altijd in het buitengebied zitten en steeds meer van eigen erf producten verkopen. Nu maar hopen dat gemeenten dit gaan stimuleren en snappen dat regelgeving over het buitengebied vooral de landbouw treft en er dus gekeken moet worden naar wat daar nodig is. 4 ontwerp vlag | de Vormforensen

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication