8

verschillende stagiaires en vrijwilligers of nam soms medewerkers in loondienst aan. Als het werk Anna zwaarder gaat vallen gaat ze in 2010 op zoek naar opvolgers die in het door haar opgebouwde bedrijf passen. Matthias en Eline wonen en werken in Noorwegen als ze een advertentie lezen waarin de Horsterhof met inmiddels een oppervlakte van 9 hectare aangeboden wordt. Na twee seizoenen meewerken, nemen zij samen het bedrijf over; in mei 2012 is dit een officieel feit. In 1992 startte Anna met melkvee en zuivelverwerking. Vanaf 1994 werd er ook af en toe een koe geslacht waar dan vleespakketten van gemaakt werden. Het bedrijf werd steeds groter en veelzijdiger. De landbouwgrond werd ondergebracht in een stichting die nog steeds eigenaar is van de grond. Anna werkte samen met De afgelopen 10 jaar is er door hun met veel inzet en enthousiasme op deze basis verder geboerd. Ook met allerlei initiatieven, verbeteringen en aanpassingen. En de ontwikkelingen gaan verder! Maar de visie zoals Anna hier 40 jaar geleden begonnen is: lokaal biologische geteelde producten en een rechtstreekse verbinding van de boerderij naar de afnemer, is nog steeds actueel en dit zal hopelijk nog vele jaren zo blijven! | Gonneke Bronnen: Horsterhof nieuwsbrieven, Kees van den Brink, Dynamisch Perspectief zomer 2011, BDlandbouw-en-broederschap-lezing Jan Saal, internet. Stichting de Horsterhof S 8 tichting de Horsterhof is opgericht in de jaren negentig van de vorige eeuw met als doel het bevorderen van de biologische landbouw d.m.v. het verwerven van grond en opstallen. Tevens het tegen een redelijke vergoeding verhuren/verpachten van deze gronden en opstallen aan de boeren van boerderij de Horsterhof. De stichting is niet alleen eigenaar van de grond maar pacht ook van particulieren die grond voor dit doel hebben aangekocht of hypotheek hebben verstrekt. Zonder deze stichting zou de boerderij niet zelfstandig kunnen bestaan omdat landbouwgrond erg duur is en de boeren deze ook niet zelf kunnen financieren. Qua rechtsvorm staat de stichting volledig los van het bedrijf de Horsterhof en heeft zij ook een eigen bestuur. Op welke wijze heeft de stichting Horsterhof de gronden in het verleden dan kunnen financieren? De stichting financiert de eigen gronden op dit moment door enerzijds een lening, verstrekt door een private investeerder en mede door zachte leningen die in het verleden verstrekt zijn door vrienden van de Horsterhof en anderzijds door een gedeelte Eigen Vermogen dat in de loop van de jaren is opgebouwd uit de exploitatie. Zowel het stichtingsbestuur als de eigenaren van de Horsterhof, Matthias en Eline, hechten eraan dat de financiering van de Stichting door vrienden ook in de toekomst gecontinueerd wordt. Omdat ook op die manier aan de betrokkenheid tussen vrienden/afnemers enerzijds en de benodigde kostbare biologische landbouwgrond anderzijds, inhoud kan worden gegeven. boerderijwinkel in 2012

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication