101

ICTU Tijdens de oefening gaat een crisisteam aan de slag met een cyberuitdaging. “Binnen de overheid als geheel is het nog onvoldoende duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is bij een grootschalige verstoring. Wanneer wordt een lokale of regionale crisis nationaal en andersom? En wie doet dan wat? Daar moeten we binnen de overheid betere afspraken over maken. En dan bedoel ik niet het maken van een beleidsplan. Maar wel dat je elkaars telefoonnummer hebt en weet waar je elkaar tijdens een crisis op kunt aanspreken.” Ook zou de overheid veel meer moeten oefenen, niet alleen binnen de eigen organisatie, maar juist ook in de keten en de regio, stelt hij. “Want dan kom je erachter wat er beter kan. Wij deden vorig jaar een cyberoefening met de Veiligheidsregio. Op dezelfde manier waarop we een fysieke crisis oefenen. Ik zal eerlijk zijn: dat ging best moeizaam.” De gemeente leerde veel van de oefening. Nummer 48, oktober 2023 Bijvoorbeeld dat de mensen uit het veiligheidsdomein hun IT-collega’s moeten kennen, zodat ze elkaar beter begrijpen. En dat de structuren die in werking treden bij een fysieke crisis, ook bruikbaar zijn bij een cybercrisis. “Met zo’n structuur is onder meer duidelijk wanneer je moet op- en afschalen en zijn de rollen helder. Dat hebben we rondom digitale veiligheid niet en dat zou wel moeten. Want hoe je in de eerste uren van een crisis reageert, is cruciaal voor de verdere afhandeling.” Breder blikveld Concluderend: de overheid heeft een goede ontwikkeling ingezet, maar heeft nog wel een weg te gaan. Kewal: “Digitale weerbaarheid vraagt meer dan alleen informatieveiligheid. Een breder blikveld is nodig, waarbij zowel technologische ontwikkelingen, wetgeving en Meer informatie en aanmelden: www.weerbaredigitaleoverheid.nl De Overheidsbrede Cyberoefening: cyberoefening.weerbaredigitaleoverheid.nl LinkedIn: linkedin.com/company/ overheidsbreed-cyberprogramma/ 101 ethiek aan bod komen. Als we over vijf jaar terugkijken, dan hoop ik een overheid te zien die adequaat reageert en de vraagstukken rondom digitale weerbaarheid vanuit een multidisciplinaire en risicogebaseerde aanpak aanvliegt.” Dat bereik je onder meer door te oefenen. Komend jaar doet de gemeente De Bilt met alle gemeenten in de Veiligheidsregio een cyberoefening. Potters: “Ik vind dat elke veiligheidsregio dit zou moeten doen. Want alleen als je oefent, ben je voorbereid.”

102 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication