106

agenda/c o l o f o n Oktober 25 oktober November 2 november 7-9 november Congres security & overheid www.ibestuur.nl VNG Uitvoeringscongres 2023 www.vng.nl Smart City Expo World Congress www.smartcityexpo.com iBestuur magazine, oktober 2023 Onafhankelijke uitgave van Sijthoff Media Redactieadres iBestuur magazine Capital C, 4e etage Weesperplein 4A 1018 XA Amsterdam redactie@ibestuur.nl Redactie Arnoud van Gemeren (content & community director), Quita Hendrison (plv hoofdredacteur), Heleen Hupkens (content manager online) Ontwerp Blinkerd Vormgeving Hage Grafische Vormgeving Medewerkers Tanaquil Arduin, Pieter van den Brand, Erik Bouwer, Elja Daae, Afelonne Doek, Rineke van Houten, Sander Klous, Karina Meerman, Peter Olsthoorn, Chantal Richter, Cyriel van Rossum, Simon Trommel, Piek Visser-Knijff, Sophie in ‘t Veld, Pieter Verbeek, Marieke Vos, Els Wiegant Fotografie cover Hilbert Krane/De Beeldredaktie Druk Damen Drukkers Adverteren en media-advies 16 november 23 november ECP Jaarfestival 2023 www.ecp.nl Congres Digitale infrastructuur www.ibestuur.nl Marcel van der Meer: marcelvandermeer@ibestuur.nl, 06 23 16 88 72 Sandra de Vries: sandradevries@ibestuur.nl, 06 46 28 51 31 Abonnement Een iBestuur magazine-abonnement is gratis voor bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de publieke sector die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij de i-overheid. Een abonnement of online only-abonnement op iBestuur? mijn.ibestuur.nl/signup En ontvang elke week de iBestuur nieuwsbrief in uw inbox: ibestuur.nl/nieuwsbrief 106 Geïnteresseerden die niet tot die doelgroep behoren betalen 70 euro voor een jaarabonnement van vier nummers. iBestuur alleen digitaal ontvangen kan ook: een online only-abonnement kost 29 euro per jaar (vier edities). Abonneren kan via ibestuur.nl/service. iBestuur wordt mede mogelijk gemaakt door: Amazon Web Services, AnyLinQ, Blueriq, Capgemini, Centric, Deloitte, Microsoft, Salesforce, TCS, Thinkwise en door CIP, ICTU, VNG Realisatie, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ministerie van Justitie en Veiligheid Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt, zonder voor- afgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. i estuur Onafhankelijk kwartaalmagazine voor de iOverheid. Nummer 48, jaargang 13, oktober 2023 m cyber solidarity act EU werkt aan pan-Europese cyberveiligheid digitalisering defensie Tweede worden heeft geen zin DGDO EVA HEIJBLOM ‘Minister voor digitalisering mét bevoegdheden en mandaat’

107 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication