44

De schuldenaar en de weg naar verlichting D at armoedebestrijding een van de majeure maatschappelijke thema’s is geworden, kan niemand ontgaan. Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is gebleken dat momenteel 60.000 huishoudens kampen met langdurige betalingsachterstanden. In het onderzoek waren zes uitvoeringsorganisaties betrokken: het CJIB, de Belastingdienst (toeslagen), DUO (studiebeurzen), de SVB, het UWV en het CAK (zorgschulden). Het gaat om grote bedragen: gemiddeld 18 mille. Slechts 10 procent van deze schrijnende gevallen blijkt bekend met een vorm van schuldhulpverlening. “We kennen nu weliswaar de omvang van dit maatschappelijke probleem, maar we weten niet wie het zijn, want betrokken instanties mogen hun gegevens niet zomaar uitwisselen”, zegt Nina Faber, beleidsadviseur bij het CJIB. “Er is wel al samenwerking tussen CAK, CJIB en DUO via de Betalingsregeling Rijk en al bijna 10.000 mensen met schulden hebben die regeling weten te vinden. Maar het zou veel mooier zijn als we niet achteraf hun problemen oplossen maar die proactief zouden kunnen voorkomen.” Er bestaat al privacy enhanced technology, die ervoor zorgt dat mensen die in de problemen dreigen te komen, op tijd worden benaderd zonder dat de betrokken instanties hun identiteit kennen. Desondanks valt dat onder de AVG. “Er moet een wettelijke basis komen voor het gebruik van deze technologie door de betrokken instanties. Het vraagstuk ligt inmiddels op verschillende bestuurlijke tafels. Maar we moeten ook snel de koppen bij elkaar steken om alle zes instanties te betrekken bij de toepassing van de techniek”, aldus Faber. Ronald Damhof vult aan: “We moeten ons daarbij realiseren dat, naast de techniek, gegevensdeling bijna altijd een combinatie is van technische, juridische, culturele en semantische uitdagingen.” Meer weten over de inzet tegen de groei van armoede? Ga naar www.ibestuurcongres.nl/2023/ replay. Zie ook het verhaal van het UWV op pagina 40. Piek Visser-Knijff (filosofe), Nina Faber (CJIB), Ronald Damhof (Ministerie van JenV) en Emine Özyenici (Ministerie van JenV). 44

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication