48

Common Ground bouwen gemeenten en leveranciers samen ‘Oefenwerk is achter de rug’ en gemeentelijke informatievoorziening die gemeenten in staat moet stellen om sneller in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Dat is het doel van Common Ground. De huidige informatievoorziening ondersteunt dit onvoldoende, onder meer doordat gegevens niet eenvoudig in verschillende processen gebruikt kunnen worden. Gemeenten en IT-leveranciers bouwen al een aantal jaren aan Common Ground. Vorig jaar vond er een evaluatie plaats en sindsdien wordt de ontwikkeling van Common Ground programmatisch aangepakt. “Er is onder meer een governancestructuur neergezet die mij het gevoel geeft dat we nu echt gaan beginnen”, zegt Hillenaar in een nieuwe podcastserie van Centric over Common Ground. De fase ervoor noemt hij “een goede verkenning, met veel goed oefenwerk. We kunnen nu, gemeenten en IT-leveranciers samen, de definitieve stappen zetten om te komen tot een nieuwe informatievoorziening.” E Winst Het heeft gemeenten al wel wat opgeleverd, die fase van het ‘oefenwerk’, zegt Hillenaar: “Het belangrijkste is denk ik het feit dat gemeenten echt zijn gaan samenwerken aan een nieuwe informatie-infrastructuur.” Mark Uiterwijk Winkel, Chief Portfolio Officer bij Centric Public Sector Solutions, vult aan: “Gemeenten beseffen dat ze veel gemeenschappelijk hebben en dat is winst. Het 48 “We zien Common Ground als een kans om collectief tot een beter opdrachtgeverschap te komen, met een heldere rol voor ons als opdrachtnemer”, zegt Maarten Hillenaar, directeur Centric Public Sector Solutions. Gemeenten en IT-leveranciers moeten nauw samenwerken, in een heldere rolverdeling, om Common Ground te doen slagen. biedt kansen om meer samen te werken en daarmee bijvoorbeeld de dienstverlening aan burgers te verbeteren.” Hij wijst op de API’s voor zaakgericht werken, die de gemeente Rotterdam samen met Centric implementeerde in een aantal bedrijfsprocessen. Deze maken het mogelijk dat zaakgegevens direct in verschillende processen vanuit een centraal zaaksysteem worden gebruikt. Een belangrijke stap in het efficiënter en daarmee beter maken van de dienstverlening. Alle gemeenten kunnen deze API’s gebruiken. Uiterwijk Winkel: “Als deze API’s de bestaande standaarden vervangen, dan is dit echt een stap naar een eenvoudiger en goedkopere informatievoorziening voor gemeenten.” Meer dan technologie Common Ground is veel meer dan technologie, vertelt René Bliekendaal, Chief Architect bij Centric Public Sector Solutions: “Ik denk dat maar vijf tot tien procent techniek is en de rest heeft met organisatie, processen en informatie te maken. Techniek is zeker belangrijk om Common Ground mogelijk te maken, maar het is veel meer dan techniek alleen.” Wat is ervoor nodig om Common Ground tot een succes te maken? Hierover publiceerde Centric eerder een position paper, met daarin een negental aanbevelingen. Eddy van de Werken is product manager bij Centric en nauw betrokken bij de totstandkoming van Common Ground. Zo neemt hij namens Centric deel aan het Groeipactoverleg, waarin marktpartijen met VNG Realisatie overleggen over de ontwikkeling van Common Ground. “Wij zien een aantal voorwaarden om Common Ground te laten slagen. Een belangrijke is investeren in de ontwikkeling van toepassingen die toegevoegde waarde leveren. Waar bijvoorbeeld inwoners echt beter van worden, of medewerkers van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Belangrijk is te focussen op zaken waar nog geen toepassingen voor zijn, bijvoorbeeld bij nieuwe wet- en regelgeving. De ontwikkeling van toepassingen vraagt doorgaans om een flinke investering, in

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication