66

andere les: zorg dat je alles goed vastlegt. “We merkten dat we eigenlijk iets ouds aan het vervangen waren dat niet goed genoeg gedocumenteerd was. En de mensen die destijds bij de bouw betrokken waren, werkten al lang niet meer bij de gemeente. Dus ook als is het niet sexy, documentatie is heel belangrijk. Het scheelt geld, tijd, discussie en ellende.” Het resultaat is een architectuur die data over het hele sociaal domein combineert Tanaquil Arduin, chief data officer en hoofd van het Expertisecentrum Data en AI bij de gemeente vult aan. “Het was voor de verschillende teams een spannend traject waarin we voor de eerste keer in een dergelijk groot multidisciplinair team hebben samengewerkt met innovatieve technologie en veel onzekerheden. Dat leidde tot saamhorigheid en een steile leercurve.” Geleerde lessen De leercurve zat ‘m overigens in nog meer zaken. Zo werd er vanuit een nieuwe werkwijze samengewerkt met allerlei verschillende disciplines en afdelingen binnen de gemeente, zowel vanuit beleid als IT. Hierbij kun je denken aan beleidsmedewerkers, BI-ontwikkelaars, data engineers, security en privacy experts en de businesspartner die onder meer de contacten met de oude leverancier onderhield. Dat het succesvol was, is vooral een kwestie van goede afstemming en doorlopend met elkaar in gesprek gaan om vervolgens gedragen besluiten te nemen. Ruimte voor elkaars standpunten bleek essentieel voor succes. En omdat het bouwen van een platform toch echt anders is dan de reguliere gang van zaken binnen een gemeente, werd gekozen voor Agile Werken. Sorayda Berkhout: “Het is belangrijk dat je doorlopend in de gaten blijft houden waarvoor je het doet. En dit voor onze inwoners door onze organisatie zo in te richten dat we hen beter kunnen bedienen. Door collega’s vanuit verschillende disciplines in een vroeg stadium te betrekken, denk je meer vanuit ‘wat is nodig’ en niet ‘wat kan er allemaal’.” Juist dat 66 bleek ook voor het team dat het platform bouwde een onderscheidende factor te zijn. De gemeente Den Haag is een enorm grote organisatie, we mogen trots zijn dat dit met de inzet van collega’s uit verschillende disciplines is gerealiseerd. “Kijk, de meerwaarde voor ons als SZW is duidelijk: we hebben die rapporten echt nodig om beter te kunnen sturen. Het is belangrijk om beslissingen te nemen op basis van feitelijke gegevens in plaats van op intuïtie of veronderstellingen. Zo kunnen we problemen beter oplossen of beleid bijsturen met strategieën. Mooi dat de bouwers op hun beurt enthousiast werden, omdat ook zij een maatschappelijke bijdrage konden leveren.” Ook goed is dat er met deze oplossing iets is neergezet voor SZW en andere maatschappelijke opgaven: een privacyvriendelijk en informatieveilig platform.” Vervolgstap: datagedreven werken In feite is het opleveren van de BI-oplossing op het platform pas een eerste stap. Naast dat het Urban Data Platform verder wordt ontwikkeld met ook nieuwe toepassingen in verschillende maatschappelijke domeinen, werkt dienst SZW de komende tijd aan het programma ‘Datagedreven werken’. Dit programma sluit naadloos aan op de datastrategie van de gemeente en de andere data-initiatieven binnen de gemeente. Mensen vinden het delen van data spannend, zijn er huiverig voor wat ermee gebeurt; dat vraagt om een verandering. Volgens Sorayda Berkhout kunnen we die verandering voor elkaar krijgen als we laten zien dat we goed omgaan met al die data: “Er zijn drie zaken die hier een rol in spelen. Allereerst moeten we zorgen dat de rapportages die we gebruiken ook echt aansluiten op de vraag. Welke maatschappelijke impact willen we realiseren voor onze inwoners? Verder is bewustzijn in de organisatie over het hebben van betrouwbare data en rapportages essentieel om goed te kunnen sturen op onze opgaven. Zo hebben we meer inzicht waardoor inwoners beter en sneller geholpen kunnen worden. Als laatste – en dat is echt enorm belangrijk – moeten we een grote slag maken op het gebied van datakwaliteit. Hoe beter de input, hoe beter de output.” Tanaquil Arduin is blij met deze ontwikkeling en de samenwerking. “De BI-oplossing voor SZW is de grootste toepassing op het Urban Data Platform tot nu toe. Hiermee hebben we laten zien hoe we gezamenlijk met data inwoners in het sociaal domein beter kunnen helpen. Het harde werken van alle teams, zowel bij SZW als bij de directie Informatie, is daarmee beloond.” Tanaquil Arduin, CDO en hoofd Expertisecentrum Data en AI gemeente Den Haag

67 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication