78

Trends in Veiligheid 2023 Innovatie in een weerbare In een wereld die sterk afhankelijk is van technologie, is veiligheid cruciaal. Technologie biedt meer veiligheid, maar zorgt evengoed voor meer dreiging. Zo heeft het veiligheidsdomein een transformatie ondergaan met de opkomst van datagedreven werken en toepassingen als artificiële intelligentie (AI). O rganisaties in het veiligheidsdomein profiteren volop van geavanceerde analytische mogelijkheden om bedreigingen te identificeren en te mitigeren. Maar (cyber)criminelen zitten ook niet stil. Zij gebruiken AI en geavanceerde datatechnieken om hun criminele praktijken te verfijnen. Terwijl de organisaties in het veiligheidsdomein streven naar het creëren van een intelligente en datagedreven aanpak van criminaliteit, moeten ze ook rekening houden met de ethische en privacyimplicaties van het gebruik van toepassingen als AI om het vertrouwen van de samenleving niet te verliezen. Vertrouwen is de basis van de legitimiteit van de organisaties in het veiligheidsdomein. In deze context is ook het versterken van de 78 eigen weerbaarheid met cybersecurity van cruciaal belang. Het veiligheidsdomein heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een stabiliserende actor in onze samenleving. In een wereld waar technologie een steeds grotere rol speelt, heeft het domein zich voortdurend aangepast om een antwoord te bieden op nieuwe uitdagingen. Ook dit jaar publiceerde Capgemini (voor de dertiende keer) Trends in Veiligheid. Veiligheid blijft cruciaal, en in dit rapport verkennen we verschillende thema’s. Hieronder een inkijk in enkele onderwerpen die in het rapport te vinden zijn. Datagedreven veiligheid Het veiligheidsdomein wordt steeds meer datagedreven. We zien organisaties binnen dit domein gebruikmaken van geavanceerde analytische mogelijkheden om bedreigingen te identificeren en te beheersen. Artificiële intelligentie (AI) speelt hierbij een centrale rol, waardoor snelle en nauwkeurige besluitvorming mogelijk wordt. Deze technologieën hebben het potentieel om onze samenleving veiliger te maken, maar ze brengen ook ethische en privacyvraagstukken met zich mee. Het behouden van het vertrouwen van de samenleving is van essentieel belang voor de legitimiteit van deze organisaties. De organisaties moeten alle publieke waarden dienen, niet enkel diegene die de kortetermijn-effectiviteit vergroten. De opkomst van AI in het veiligheidsdomein roept belangrijke ethische

79 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication