85

partner AnyLinQ samenwerking en vereenvoudiging maar groot genoeg is, wordt de verandering die we eigenlijk niet willen de enige oplossing. Dat is precies de insteek van dit artikel. We weten dat het moet gaan gebeuren maar we willen er nu nog liever niet onze vingers aan branden. De weg vooruit In dit tijdperk van technologische ontwikkeling zijn data de levensader van vooruitgang. Met de toename van de hoeveelheid en de complexiteit van data komt de noodzaak om op een slimme en kosteneffectieve manier te opereren. Hier ontstaat een cruciale behoefte tot samenwerking, vereenvoudiging en standaardisatie van de aanpak. Daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn maar met het ‘willen’ heb je de sleutel in handen. Sterker nog; dit is waar uw leiderschap als beleidsmakers en besluitvormers van onschatbare waarde is! Laten we eerlijk zijn: iedere overheidsorganisatie heeft haar eigen doelen en verantwoordelijkheden, maar de uitdagingen waar we voor staan zijn eigenlijk behoorlijk generiek. Er tekent zich een grote kans aan de horizon af om de overkoepelende organisatiethema’s te identificeren en oplossingen te ontwikkelen die zich eenvoudig laten vertalen naar kostenefficiëntie, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en toegepaste innovatie. Standaardisatie van datastrategieën is de weg vooruit – een weg die leidt tot consistentie en efficiëntie. De beperkte beschikbaarheid van gespecialiseerd personeel is een andere realiteit die we niet kunnen negeren. Terwijl de ervaren medewerkers met pensioen gaan, ontstaat er een uitdaging om een volgende generatie op te leiden en Nummer 48, oktober 2023 op te leiden in overeenstemming met de nieuwste technologieën en het trots kunnen zijn op onze overheid. Hier komt de oproep tot samenwerking om de hoek kijken. Door kennis en ervaring te delen, kunnen we een veerkrachtige toekomst opbouwen die ons in staat stelt om onze taak te vervullen in een snel veranderende omgeving. Een betrouwbare overheid kan alleen worden gebouwd op een basis van translijk overeenkomen. Dit inzicht stelt ons in staat om een paradigmaverschuiving teweeg te brengen in de manier waarop we IT-uitdagingen aanpakken. De fragmentatie van huidige aanbestedingen heeft, door gebrek aan datastrategie, geleid tot een lappendeken van oplossingen vanuit verschillende uitgangspunten. Nu kunnen we, als de feniks die herrijst uit de as, standaard bouwblokken gebruiken die ons doel Breng standaardisatie- en vereenvoudigingsinitiatieven samen parantie en vertrouwen. Het vergrootglas waar iedereen onder ligt, maakt het des te belangrijker dat we werken vanuit eenheid en integriteit. Paradigmaverschuiving Bent u bereid om te zorgen voor vereenvoudiging en om ferme beslissingen te nemen in het belang van het grotere geheel? De tijd dringt en de acties vandaag leggen de basis voor een toekomst. Laten we daarom onze krachten bundelen, onze expertise delen en onze standaardisatie- en vereenvoudigingsinitiatieven samenbrengen. Het is tijd om onze overheid te vormen tot een efficiënte en betrouwbare entiteit die voorbereid is op de uitdagingen van morgen. De overheid, in haar veelvoudige verschijningsvormen, deelt een gemeenschappelijke kern van doelstellingen, wat resulteert in gedeelde datastrategieën en enterprise architecturen die opmerkedienen. Dit leidt ook tot eenvoudiger beheer van IT-infrastructuur en beter beheersbare verander- en implementatieprojecten. Deze kanteling van benadering heeft bovendien de potentie om met een kleinere populatie aan menskracht meer te bereiken. Deze taak is niet eenvoudig, noch zonder uitdagingen. Maar met vastberadenheid en een gedeelde visie kunnen we dit met elkaar verwezenlijken. Als het leiderschap vanuit de overheid opstaat om deze koers te varen, bieden wij onze expertise aan om dit te gaan realiseren. Laten we samen aan boord gaan en de toekomst vormgeven die we voor ogen hebben. De tijd om te handelen is nu! Ik kom graag met u in contact over dit onderwerp. Schroom niet en stuur me een e-mail. Dennis Kuipers (dennis.kuipers@anylinq.com), oprichter AnyLinQ. 85

86 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication