89

Wat is er nodig voor het inrichten van het Omgevingsloket? Van den Bosch: “1 januari 2024 is een harde datum, vergunningen moeten worden verleend. Terwijl het Omgevingsloket nog in ontwikkeling is. De planketen moet door kunnen gaan. Het is allemaal nieuw. Gemeenten zijn met dienstverlening in brede zin bezig.” Keuzenkamp: “Vergelijk het met het ontstaan met wetten.nl. Dat begon als service aan inwoners. Met het idee dat als je van inwoners verwacht dat zij de wet kennen, je deze ook beschikbaar moet stellen. Kluwer heeft destijds die handschoen opgepakt. Op een gegeven moment was het zo goed geworden dat professionals wetten.nl gingen gebruiken. Zo dwingt het Omgevingsloket ook een nieuwe werkelijkheid af: nu we zaken in integraliteit bezien, gaan bevoegd gezagen dingen veranderen. Een positieve ontwikkeling.” Van den Bosch: “De Omgevingswet heeft nu al bestaande complexiteit veel makkelijker zichtbaar gemaakt. Het legt iets bloot. Het grootste deel van veranderprocessen zit in houding en gedrag. Integraliteit zoeken betekent kijken in samenhang. We hebben elkaar nodig, zo eenvoudig is het. Maar eenvoudige dingen zijn niet altijd gemakkelijk.” Wanneer is de implementatie van de Omgevingswet geslaagd? Van den Bosch: “Die is geslaagd als we het er niet meer over hebben. Het gaat niet om het middel, maar om het doel ervan. Begrijp me goed; ik heb er veel vertrouwen in. Het zit in de aard van gemeenten om de dienstverlening in orde te maken en te laten groeien. De professionals gaan zich het snot voor de ogen werken. Ik verwacht een steile leercurve, voor zover ze er niet al zijn. Dat hebben we eerder ook gezien met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).” Keuzenkamp: “Het doel is te redeneren vanuit maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie. We brengen onze dienstverlening op orde, zodat initiatiefnemers die een plan hebben om die energietransitie te bewerkstelligen, dit ook kunnen bereiken. Wetten.nl leidde niet tot deregulering. Maar het geeft wel beter inzicht. Dat pluspunt verwacht ik ook in de implementatie van de Omgevingswet.” Nog een advies voor bestuurders? Van den Bosch: “In de colleges van gemeenten is vaak één coördinerend portefeuillehouder aangewezen voor de Omgevingswet. Het lukt dan wel om de andere domeinen tijdig te betrekken, denk aan welzijn en gezondheid. Een blinde vlek is echter nog het verbinden van domeinen op het regionale niveau. Alle bestuurders zijn in enige mate van de fysieke leefomgeving, óók in regionale samenwerking. De Omgevingswet is het vehikel om dit mogelijk te maken in je regio, benut dat.” Alle geldende regels binnen handbereik; een staaltje van wereldformaat! Nummer 48, oktober 2023 89

90 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication