95

Podium straks besturen? gecontroleerd experimenteren, terwijl de gemeente Nijmegen inzet op verantwoord experimenteren. Beleid: klaar zijn voor de toekomst Hoewel technologische ontwikkelingen snel gaan, verlopen beleids- en wetgevingsprocessen een stuk trager. Dit vormt een uitdaging voor bestuurders, aangezien er nog veel onzekerheid bestaat over de precieze impact en verdere ontwikkeling van (generatieve) AI. Of AI daadwerkelijk het menselijk brein zal evenaren, zoals soms gezegd wordt, weten we niet. Sommige wetenschappers beweren juist dat de potentiële ontwrichtende werking van AI niet zo snel zal escaleren. Systemen zoals ChatGPT, zeggen zij, kunnen taal niet daadwerkelijk begrijpen en zijn daarom nog niet als ‘intelligent’ te beschouwen. Tegelijkertijd is wel duidelijk dat de bedreigingen die er zijn, door AI nog groter zullen worden. Het is een uitdaging om beleid te maken voor een vraagstuk dat nog onvoldoende gedefinieerd is Nummer 48, oktober 2023 Het is een uitdaging om beleid te maken voor een vraagstuk dat nog onvoldoende gedefinieerd is. We kunnen nog onvoldoende voorzien wat de impact van deze technologie zal zijn op de maatschappij. Toch wordt er al gewerkt aan beleid op nationaal en internationaal niveau. Zie bijvoorbeeld de recente voortgangsrapportage van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de trendanalyse AI en Algoritmen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Nationaal en internationaal Op nationaal niveau ligt de focus op het verbeteren van de beheersing van algoritmische risico's, te beginnen bij de overheid. De Werkagenda Waardengedreven Digitalisering biedt hier richtlijnen voor. Wat betreft AI en algoritmes heeft deze werkagenda al positieve resultaten opgeleverd. Zo is er een algoritmeregister opgezet met als doel het vertrouwen in de overheid te vergroten door overheidsalgoritmes in kaart te 95

96 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication