99

beeld: ibestuur VNG Realisatie betrokkenheid bij dit stelsel van groot belang. De uitvoeringstoets bracht in kaart welke randvoorwaarden belangrijk zijn voor gemeenten, om aan te sluiten op en gebruik te maken van dit stelsel. Het ministerie nam de conclusies over en startte een traject met gemeenten en de VNG, om deze voorwaarden verder uit te werken. Gedacht moet worden aan voorwaarden zoals standaardisatie van gegevens, een eenduidige architectuur en het maken van afspraken over financiering en governance. Uitvoering vroegtijdig in beeld brengen Naast uitvoeringstoetsen op Nederlandse wetgeving doet VNG Realisatie ook analyses op Europese regelgeving, zodat de uitvoering hiervan vroegtijdig in beeld komt. Een voorbeeld is de analyse van de samenhang van voorgenomen Europese digitale wetgeving. Deze analyse leidde tot een aantal aanbevelingen, gericht aan het rijk en aan gemeenten. Zo wordt benadrukt dat bewustwording onder gemeenten vergroot moet worden, zodat zij beter zijn voorbereid op wat er aan Nummer 48, oktober 2023 Uitvoeringstoetsen zijn een effectief hulpmiddel om te zorgen dat wetten en beleid uitvoerbaar zijn Europese regels op hen afkomt. En wordt het rijk verzocht om de Europese wetten vanuit samenhang te benaderen en te zorgen voor integratie met nationale kaders, zoals de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. Politiek krachtenveld Overigens worden de aanbevelingen van uitvoeringstoetsen niet altijd door het rijk overgenomen. Een voorbeeld is de uitvoeringstoets op de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (de zogenoemde Spreidingswet). Wortmann: “We formuleerden een aantal dringende adviezen om deze wet uitvoerbaar te maken. Toch legde het kabinet deze wet ongewijzigd voor aan de Kamer. Het laat zien dat we in een politiek krachtenveld opereren, waarin de uitvoerbaarheid helaas nog steeds op het spel kan staan.” Ducastel concludeert: “Beleid en uitvoering werken steeds vaker samen, maar we zijn er zeker nog niet. Het voorbeeld van de Spreidingswet laat zien hoe belangrijk het is om de uitvoering telkens weer op de kaart te zetten.” Meer informatie Alle uitvoeringstoetsen die de VNG op dit moment uitvoert en heeft uitgevoerd zijn te vinden op www.vng.nl/uitvoeringstoetsen 99

100 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication