3

IN HET KORT Ons nieuwe management Nieuw fenomeen: (deurbel)camera’s Van links naar rechts: Robbert Coops (Vastgoed en Ontwikkeling), Paul Huijsdens (directeur-bestuurder), Bianca van der Weij (Financiën) en Irene Domburg (Klant en Wonen). Herkenbaar aan ons nieuwe jasje! Nieuw bestuur huurdersstichting Dick de Kock Huurdersstichting Langs de Lek krijgt een nieuw bestuur. ‘Het is tijd voor vers bloed’, zegt voorzitter Dick de Kock. We zijn druk bezig met de werving.’ Dick kijkt met tevredenheid terug. ‘Ik ben er trots op dat ik huurders ook persoonlijk heb kunnen helpen. Belangrijk moment waren de twee fusies van Lek en Waard Wonen wat aanleiding gaf om als huurdersstichting ook te fuseren, waardoor we sterk blijven staan.’ Met issues als de woningtekorten en verduurzaming is er nog veel te doen. ‘Mijn advies aan het nieuwe bestuur is om de goede samenwerking met de woningcorporatie voort te zetten. We hebben elkaar hard nodig.’ Nieuw bij de Raad van Commissarissen (RvC) De RvC is belangrijk voor Lek en Waard Wonen. De raad houdt toezicht en geeft advies. Dit jaar zijn er twee nieuwe leden: Sandra van Breugel (voorzitter): ‘Lek en Waard Wonen is sociaal en doet veel op het gebied van duurzaamheid. Goed is om de kernen in dit prachtige gebied vitaal te houden met gepaste woningbouw, zowel voor doorstromers als starters.’ Judith Corsmit: ‘Opgegroeid in een corporatiewoning, werkzaam in de publieke sector met een passie voor duurzaamheid, vastgoed en volkshuisvesting, zet ik me graag in om concrete resultaten te behalen. Met focus op financiën, zodat Lek en Waard Wonen zich optimaal kan inzetten voor voldoende woningen. Een eigen thuis voor onze huurders.’ Wilt u een camera of een videodeurbel plaatsen? Vraag eerst onze toestemming. Bent u vergeten onze toestemming te vragen? Doe dit dan alsnog. Scan hiervoor de QR-code en vul het formulier in. We letten op een paar dingen, zoals: hoe is de camera of deurbel bevestigd, is die duidelijk zichtbaar, schendt u niet de privacy van anderen en bewaart u de beelden niet onnodig lang. > Kijk ook op: www.lwwonen. info/veelgestelde-vragen. Naar het formulier: Thuis is een uitgave van Lek en Waard Wonen 3 Scan de QR-code

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication