9

MOVACTOR Gedachtenkamer, een goede gedachte? Het is verwarrend als je vergeetachtig wordt of andere cognitieve problemen krijgt. Naar een dagbesteding gaan is een brug te ver. Jij en eventueel je naasten hebben vragen. Je wil advies hebben. Met lotgenoten praten. Maar vooral jezelf kunnen zijn. Op een plek waar ze je kennen. Waar je ook mensen uit de buurt kunt ontmoeten. Is de Gedachtenkamer een goed idee? De Gedachtenkamer is bedoeld als ontmoetingsplek voor mensen met cognitieve problemen, beginnende vergeetachtigheid of dementie. Niet te ver van huis, bijvoorbeeld bij het buurtplein. Een plek waar een huiselijke sfeer is. Het gevoel van toen je met zijn allen spelletjes deed. Al pratend herinneringen ophaalde. De Gedachtenkamer zou er zijn voor mensen die niet bij een dagbestedingslocatie van een zorgaanbieder horen. En is ook bedoeld voor mantelzorgers, familie, vrienden en kennissen in de wijk. Ook zij kunnen daar informatie krijgen en advies inwinnen of hun verhaal delen. We denken hierover na. Is het een goed idee om één of meerdere van dergelijke huiskamers te creëren in Nieuwegein? Een plek waar mensen met beginnende cognitieve problemen zich prettig en welkom voelen. Waar samen met de bezoekers wordt gekeken naar wat zij die dag willen doen. Een wandeling maken, handwerken, knutselen en dergelijke. Allemaal vanuit het willen en kunnen van de bezoekers, zodat ze gewoon zichzelf kunnen zijn. Geen focus op ziekte of beperking. Want op deze manier kan jij, jouw partner, je vader, broer of zus ervaren dat ze nog steeds meedoen in de maatschappij. Dat helpt. Zou het lukken om samen met inwoners zo’n initiatief op te starten en te behouden. Er zullen denkers en bouwers nodig zijn voor de opstart. En vrijwilligers die willen meehelpen, zodat er bekende gezichten zijn die met de bezoekers wandelen of een spelletje met ze doen. Maar ook de algehele organisatie op zich nemen of de financiën beheren. In Almere bestaat het initiatief al wat langer. Daar is het een succes. Het helpt écht. Een professionele sociaal-cultureel werker is altijd op de achtergrond aanwezig. Hij of zij houdt ook in de gaten of de problematiek van de bezoekers zwaarder wordt. Vanwege de directe lijnen met de verschillende samenwerkingspartners, zoals Ketennetwerk Dementie, kan snel andere zorg of hulp ingezet worden of de verbinding met een dagbestedingsaanbieder worden gelegd. Daardoor kan de Gedachtenkamer het eigen karakter houden en wordt het geen omgeving waar veel zorg geboden moet worden. Zou dit idee ook draagvlak hebben binnen Nieuwegein? Samen met andere Nieuwegeiners wil MOvactor onderzoeken of het haalbaar is. Voel je je aangesproken? Kom dan meedenken op 10 december a.s. om 18:00 uur. Misschien krijgen we het samen van de grond! Als je vragen hebt, bel dan gerust met Carin van Meegen, 06 – 256 45 837. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: cvanmeegen@movactor.nl, dan krijg je een uitnodiging toegestuurd. 9 2019

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication