17

BLOK 1 AT | EAT | TS VEILIG WERKEN AAN E-VOERTUIGEN BASIS (ev-VOP NEN 9140) Voorkennis: Auto Elektronica Met certificaat ev-VOP NEN 9140 Deze training voor leerlingen die op een veilige manier onderhoud aan e-voertuigen moeten kunnen verrichten. Tijdens deze training leer je de HV-componenten van e-voertuigen herkennen en wat je wel en niet mag doen aan dit type voertuigen. Dit helpt je om beter te begrijpen wat de risico’s zijn, zodat je weet hoe je veilig met deze voertuigen kunt werken. Zo voldoe je ook aan de NEN 9140-norm met betrekking tot het werken met elektrische en hybride voertuigen voor voldoende onderrichte personen (ev-VOP) en dat je werkgever je daarvoor kan aanwijzen. Let op, volgens de NEN-richtlijnen moet je minimaal 18 jaar voor een aanwijzing! Vóór deze training volgt de leerling eerst een online training van ongeveer 1 uur. Deze e-learning moet met een voldoende zijn afgerond voor deelname aan de praktijkdag. De leerling krijgt het certificaat ‘veilig werken aan elektrische voertuigen’ na afloop van de training, als hij de e-learning met voldoende resultaat heeft gemaakt. Na de praktijkdag kan je leerling alle onderdelen van het HV-systeem herkennen, hun functie verklaren en een e-voertuig veilig stellen volgens het NEN 9140 stappenplan. 1 uur online zelfstudie In de training behandelen we de volgende onderwerpen: • de veiligheidsrisico’s van werken aan, met of nabij e-voertuigen; • de veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij werken aan, met of nabij e-voertuigen; • de Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) die voor je werk noodzakelijk zijn. • de HV-componenten van een e-voertuig herkennen en benoemen en de werking uitleggen; • de toestand van je PBM’s controleren op veiligheid; • weten aan welke eisen (meet) gereedschappen moeten voldoen; • het HV-systeem onderbreken volgens het voorschrift van de fabrikant; • inschatten wanneer er elektrisch gevaar dreigt en je niet aan, met of nabij het e-voertuig kan werken en een ev-WV moet inschakelen (ev-WerkVerantwoordelijke). 1 DAG + 1 uur online zelfstudie E-VOERTUIGEN € 199 met OOMT zonder OOMT: €315 17.

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication