33

‘Het is niet toevallig dat wij hier zitten’ Barneveld is van oudsher het episch centrum van de Nederlandse pluimveehouderij. De gemeente is onderdeel van het samenwerkingsverband Regio Foodvalley. “De hele pluimveeketen is hier aanwezig, het onder nemersklimaat is goed en het Poultry Expertise Centre is daarin een mooie aanvulling”, zegt Eltjo Bethlehem. Hij is business manager van het expertisecentrum in Barneveld. H et Poultry Expertise Centre is de verbindende factor in de Nederlandse pluimveeketen als het gaat om samen innoveren, praktijkonderzoek doen en kennis delen. Het idee voor een gezamenlijk centrum ontstond toen de sector na de vogelgriepuitbraak in 2003 besloot om samen de schouders te zetten onder de branche. Samenwerkingsverband Bethlehem: “Het Poultry Expertise Centre is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen die betrokken zijn bij de pluimveesector. Barneveld is daarom een logische plek. Het is niet toevallig dat wij hier zitten.” Andere gemeenten die betrokken zijn, zijn Nijkerk, Ede, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Dit gebeurt onder de vlag van Regio Foodvalley. Meerwaarde Het Poultry Expertise Centre bundelt expertise van het onderwijs, onderzoekresultaten en kennis uit het bedrijfsleven en benut deze voor het opleiden van ondernemers en medewerkers die werkzaam zijn in de pluimveesector. Het expertisecentrum ging zes jaar geleden van start. “We doen veel praktijkgericht onderzoek op basis van vragen uit het bedrijfsleven, leveren een bijdrage aan het verbeteren van het onderwijs en leveren diensten aan bedrijven, zoals het meldpunt Fipronil. Wij zijn faciliterend en leveren meerwaarde.” Poultry Innovation Lab Sinds 2015 beschikt het PEC over het Poultry Innovation Lab, een Proeftuinen-project van Regio FoodValley en de provincie Gelderland. Het lab staat op het terrein van Aeres Barneveld en bestaat uit een pluimveestal en een businesscentre (bezoekersruimten en informatiecentrum). Het is ontwikkeld voor praktijktrainingen, onderzoek en kennisoverdracht. Er worden activiteiten georganiseerd voor professionals uit de pluimvee-industrie uit de hele wereld en studenten uit het groene onderwijs . “Veel dingen die op beleidsniveau worden bedacht, proberen wij hier in te voeren. Naar aanleiding van het Manifest Gezonde Leefomgeving werken wij hier bijvoorbeeld aan het verminderen van de fijnstofproblematiek. Het eerste deel van het project is bijna af. Er zijn een tiental technieken getest om te kijken of deze perspectief bieden. Van twee weten we al dat er voldoende basis is voor vervolgonderzoek. De resultaten van de andere acht zijn eind 2019 bekend.” Sensoring en monitoring De innovatieagenda is redelijk vol, vertelt Bethlehem. “We willen nog harder inzetten op het verminderen van emissies in de lucht. De eiwittransitie is ook belangrijk: kunnen we alternatieve eiwitten gebruiken in plaats van soja te importen uit Zuid-Amerika? Het voorkomen van dierziektes blijft onverminderd op de agenda. En we kijken nadrukkelijk naar sensoring en monitoring: kunnen we data verzamelen waarmee we uiteindelijk de hele keten beter kunnen managen, waardoor de voedselproductie betrouwbaar en betaalbaar blijft.” “Al met al is Foodvalley en meer specifiek Barneveld een prachtige voedingsbodem voor iedereen die onderdeel is van de pluimveeketen. Veel innovaties komen hier vandaan. Je komt hier op een prachtige plek.” Voor meer informatie over ondernemen in Barne veld kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket Barneveld, tel. 0342-495888, of per e-mail: ondernemersloket@barneveld.nl. FOOD Locaties 2019/2020 - 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication