42

In beeld: Strijkfaciliteit van Inditex met nabijgelegen een aantal verkochte kavels waar in 2020 ook logistieke vastgoedontwikkelingen gaan worden gestart. Lelystad Airport Businesspark: ambities worden werkelijkheid Grootschalige ontwikkelingen nemen in Lelystad een vlucht. Daarmee worden uiteen lopende ambities werkelijkheid. Het regionale logistieke cluster Almere-Lelystad-Zeewolde, waarbinnen Lelystad Airport Businesspark (LAB) een prominente positie inneemt, heeft zich dan ook recentelijk gepositioneerd als vierde logistieke hotspot van Nederland. Ruimte voor grootschalige logistieke ontwikkelingen is er voldoende binnen LAB en de regio. H et succes van het thans 140 hectare grote Lelystad Airport Businesspark staat zeker niet los van de goed bereikbare, centrale ligging in Nederland, volgens Rob Verhoeff, directeur Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA), gebiedsontwikkelaar van Lelystad Airport Businesspark (LAB). “Met dit duurzame businesspark komen we tegemoet aan de vraag én hebben we een antwoord op de filedruk en toenemende personeelstekorten in zowel de Randstad als het zuiden van het land,” bevestigt hij. “Lelystad kenmerkt zich onder meer door een combinatie van een goede fysieke en digitale infrastructuur, concurrerende grondprijzen, een aantrekkelijk arbeidspotentieel en direct beschikbare grote kavels. Deze toekomstbestendige werklocatie bevindt zich bovendien in een gemeente die nieuwkomers graag plezierig, snel en adequaat begeleidt om met vaart gestroomlijnd 42 - FOOD Locaties 2019/2020 Lelystad Airport Businesspark > Centraal gelegen, multimodale locatie. > Zeer ruime, flexibel in te delen kavels. > Gebruik van gelijkstroom. > Stimulering innovatieve ambities. > Goed ontsloten op de A6 en N302. > Lagere bouwkosten door goede bodemgesteldheid. > Bouwhoogte tot 20 m - met vrijstelling tot zelfs 30 m. > Milieucategorieën: 3.2 en 4.1. > Kort vergunningentraject. > Goede lokale en regionale arbeidsmarkt.

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication