54

AGRIFOOD REGIO’S IN NEDERLAND | AGRIFOOD REGIO’S IN NEDERLAND | AGRIFOOD REGIO’S IN NEDERLAND Dit zijn de belangrijkste agrifood regio’s in Nederland Nederland is een groot Agrifood land. De sector is de stille motor van de Nederlandse economie. Het is de grootste economische sector in Nederland. r is sprake van een aantal uiteenlopende trends waarmee de sector te maken heeft. Denk aan zaken als globalisering van ketens, stringentere wetgeving, schandalen en maatschappelijke druk, technologische doorbraken, veranderende consumptiepatronen en de toenemende macht van de consument. En wat te denken van bevolkingsgroei en de kans op voedselschaarste? Uitdagingen, maar zeker ook kansen. Kansen waaraan op allerlei mooie agrifood locaties in den lande wordt gewerkt. Op veel van die plekken zoeken bedrijven, overheden, onderwijs en kennisinstellingen elkaar op. Hoe dat precies zit, leest u in dit overzicht van de belangrijkste agrifood regio’s in Nederland. E GreenPort Noord-Holland Noord Sinds 2009 werken onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers structureel samen in GreenPort NoordHolland Noord. GreenPort NHN versterkt de concurrentiepositie van de agrarische sector in Noord-Holland Noord, regionaal, nationaal en internationaal. GreenPort Innoveert Duurzaam geproduceerd voedsel en versproducten is waar consumenten, retailers en overheid steeds meer naar vragen. Ondernemers in de agrarische sector staan voor de opgave deze producten te leveren, tegen een economisch verantwoorde prijs. Dit vraagt innovaties in teelt, teeltsystemen, verwerking, logistiek en de handelsketen. Kennis en samenwerking zijn hierbij essentieel. Als GreenPort Noord-Holland Noord helpen wij ondernemers bij het vinden van antwoorden op innovatievragen, via ons uitgebreide netwerk van ondernemers, onderzoeks -en onderwijsinstellingen en overheden. Relevante kennis delen wij via masterclasses en bijeenkomsten. In innovatieprojecten brengen wij de kennis van onderzoeksinstellingen samen met de innovatievragen van ondernemers. Zo komen zij sneller en beter tot business! Samen werken we aan de agrarische sector van de toekomst! We grow business - Groei met ons mee. Via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van onze interessante bijeenkomsten, activiteiten en projecten. Meld u aan via: www.greenportnhn.nl/nieuwsbrief 54 - FOOD Locaties 2019/2020

55 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication