61

AGRIFOOD REGIO’S IN NEDERLAND | AGRIFOOD REGIO’S IN NEDERLAND | AGRIFOOD REGIO’S IN NEDERLAND Bedrijventerrein Lemsterhoek Urk Urk is van oudsher een toonaangevende speler in de vissector. Bedrijventerrein Lemsterhoek is het oudste bedrijventerrein van Urk en als enige gelegen aan de noordzijde van de Urkervaart. Dit gemengde terrein kenmerkt zich door een combinatie van allerlei bedrijfstakken, waaronder visbedrijven, industriéle bedrijven, groothandel, grootschalige detailhandel. Een belangrijke ontwikkeling in Urk is de gewenste realisering van een nieuwe haven. De huidige haven bevindt zich aan de rand van de dorpskern. De functies wonen, werken en toerisme zitten bovenop elkaar. Om ondernemers letterlijk meer ruimte te bieden voor (watergebonden) economische activiteiten hebben provincie en gemeente het initiatief genomen om een nieuwe haven te ontwikkelen iets ten zuiden van de kern van Urk. Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland Het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland bestaat uit een suikerfabriek van Suiker Unie, een bedrijventerrein voor bedrijven uit en/of gelieerd aan de agro- en levensmiddelensector van 70 ha en een grootschalige glastuinbouwlocatie van 250 ha. Nieuw Prinsenland ligt in West-Brabant midden tussen de havens Rotterdam en Antwerpen. Het wordt ontsloten via een snelweg (A4) en het water (Dintel/Volkerak). Het bedrijventerrein biedt kavels van 0,5 tot 15 ha voor bedrijven tot milieucategorie 5.2 met een bouwhoogte tot 40 m. Het is primair gericht op bedrijven uit en gelieerd aan de agro- en levensmiddelensector. De locatie biedt allerlei mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van groene energie of het uitwisselen van reststromen. Meer informatie op: www.nieuwprinsenland.nl FOOD Locaties 2019/2020 - 61

62 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication