23

vanuit Rotterdam. Deze ontwikkeling is - naast de veelgenoemde rol van de biobased en circulaire economie - een van de nieuwe motoren voor de ontwikkeling van de binnenhavens. Binnen reeds bestaande havens voeren containergerelateerde ontwikkelingen de boventoon. Nedcargo heeft in december 2016 definitief groen licht gekregen voor de bouw van een nieuw distributiecentrum van 60.000 m2 nabij de container terminal in Alphen aan den Rijn. Naar verluidt zou dit DC 250 banen opleveren, hoewel de daadwerkelijke impact kan afwijken. XPO Logistics gaat een nieuw distributiecentrum in Venlo bouwen van 60.000 m2 , een van de grootste vestigingen van XPO Logistics in Nederland. Ook Schenker Logistics BeNeLux bouwt een multi-user warehouse van 50.000 m2 in Venlo, startend in januari 2017. In de haven van Tilburg investeert GVT Group of Logistics 12 miljoen euro in zijn vestiging, voor een tweede kraan bij de containerterminal, extra laad- en losplaatsen en een nieuwe loods van 20.000 m2 . vaker moeten varen. Hierdoor nam de overcapaciteit in de sector tijdelijk af en werd de onderhandelingspositie van de schippers over de vrachttarieven versterkt. Naast hogere vrachtprijzen werd ook een verplichte toeslag voor laag water in rekening gebracht aan klanten. Maar dankzij de hogere waterstanden daalden de vrachttarieven weer sterk en lagen ze in het tweede kwartaal van 2016 op het laagste niveau in twee jaar. Daarnaast daalden ook de kosten voor de binnenvaarders in de jaren 2014, 2015 en 2016, voornamelijk door lagere brandstofprijzen als gevolg van de lage olieprijs. Deze prijs- en waterstandontwikkelingen in de binnenvaart hebben uiteraard ook invloed op de binnenhavens. Maar de situatie in de Nederlandse binnenhavens wordt door veel meer variabelen beinvloed. De vestiging van een distributiecentrum, gemeentelijke- of private investeringen in de binnenhaven, tijdelijke onbereikbaarheid van de binnenhaven door bijvoorbeeld de aanvaring met de stuw bij Grave zijn allemaal voorbeelden van variabelen die de positie en ontwikkeling van binnenhavens bepalen. Voor deze kwalitatieve inschatting van hoe de binnenhavens er voor staan is gekeken naar de belangrijkste ontwikkelingen en investeringen. Ontwikkelingen in binnenhavens Er zijn op diverse plaatsen nieuwe terminals ontwikkeld/in ontwikkeling. Voor de kust van Flevoland wordt momenteel volop gebouwd aan Flevokust, een multimodale containerterminal en nat bedrijventerrein waar ambitie is om in 2020 90.000 TEU over te slaan. In december 2016 is in Weert de nieuwe multimodale terminalhaven opgeleverd, waar binnen 3 tot 5 jaar 10.000 TEU overgeslagen moet worden in een draaischijf functie tussen Brabant Intermodal en Limburg Blueports. Ook in Doesburg is in april 2016 door Rotra de Container Terminal Doesburg geopend; deze terminal is gecombineerd met de aanleg van LNG infrastructuur. Deze initiatieven bevestigen het beeld dat het containervervoer een van de drijvende krachten voor de binnenhavens is en dat hier ook meer en meer op wordt ingezet door binnenhavens in Nederland. De ‘missing links’ in het netwerk worden ingevuld. Opvallend is tevens de rol van de interneteconomie voor de binnenhavens. Bol.com bouwt het grootste distributiecentrum van ons land in de haven van Waalwijk en ook het in de port of Zwolle gevestigde hypermoderne DC van Wehkamp gebruikt de binnenvaart voor de aanvoer van kleding In Nijmegen is de capaciteit van de binnenvaart container terminal maar liefst verviervoudigd naar 400.000 TEU per jaar. Daar staat wel tegenover dat de elektriciteitscentrale in december 2015 gesloten is. Niet gerelateerd aan containers, maar wel een van de grotere investeringen is gedaan door OCI Nitrogen, die voor 23 miljoen euro een nieuwe laad- en losinstallatie in de haven van Stein in gebruik nam. Naar eigen zeggen bewees deze investering al direct nut in 2016 via afvoer van grote hoeveelheden vloeibare kunstmest en aanvoer van amoniak naar het nabijgelegen Chemelot-terrein. Maar het is niet allemaal halleluja. In Meppel heeft autotoeleverancier Wabco eind 2016 zijn fabriek gesloten, waardoor 140 mensen hun baan ter plaatse verloren. Ook in Deventer zijn havengerelateerde productieactiviteiten verdwenen; AkzoNobel heeft zijn productielokatie in 2016 verplaatst naar andere fabrieken. De resultaten van het containertransferium in Alblasserdam vallen in het eerste jaar tegen. Het transferium draait nog lang niet op maximale capaciteit. Conclusie: nieuwe motoren? Hoewel op macroniveau sprake is van afvlakkende groei op het gebied van containervervoer is dat maar ten dele terug te zien in de ontwikkelingen van de binnenvaart en binnenhavens in 2016: het binnenlandse containervervoer is de sterkste groeimotor. Mogelijk nemen landcontainers langzaam de rol van de zeecontainers over, vooral voor de internet-dc’s. Het totaal vervoerd ladinggewicht is tussen 2010 en 20161 met ongeveer 20 miljoen ton toegenomen (Figuur 2), maar is tussen 2014 en 2016 wel gestabiliseerd. Er wordt momenteel nog steeds volop nieuwe logistieke binnenhaven-infrastructuur aangelegd, maar mogelijk gaat ook dit de komende jaren afvlakken. 1 Voorlopige cijfers Vervoerd gewicht binnenvaart Nederland totaal 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 Aanvoer 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Binnenlands vervoer Afvoer Doorvoer << Havenlocaties 2017 - 23 x 1.000 ton

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication