27

DELFZIJL Haven van Delfzijl De haven van Delfzijl bestaat uit een buiten- en een binnenhaven. De Handelshaven is het logistieke hart van het havengebied en ligt vlakbij het oude centrum van Delfzijl. Het oostelijk deel van deze haven is bestemd voor de beroepsvaart en het westelijke deel is gereserveerd voor de pleziervaart. De Handelshaven is bereikbaar via het 6 kilometer lange Zeehavenkanaal. De noordzijde van dit kanaal bestaat uit een schermdijk, waarop 14 windturbines groene energie produceren. Aan de zuidzijde hiervan liggen diverse laad- en losfaciliteiten ten behoeve van de overslag van chemische producten of grondstoffen voor de chemische industrie. Industriehaven Ongeveer 15% van alle in Nederland geproduceerde chemische producten komen uit Delfzijl. Door de vondst van gas en zout in de regio in de jaren ‘50 van de vorige eeuw ontwikkelde Delfzijl zich als een industriehaven met een sterk chemisch cluster. De chemische bedrijven zijn als een keten met elkaar verbonden en maken van elkaars producten gebruik. Door de groene energiemix van windturbines, biomassa en waterkracht en de mogelijkheden die het agrarische achterland biedt, ontwikkelt Delfzijl zich tot de biobased locatie van Noordwest Europa. Ook afval is steeds vaker een grondstof voor de chemie of er wordt energie van gemaakt. De circulaire economie speelt een belangrijke rol in Delfzijl, dat zich steeds meer ontwikkelt als perfecte locatie voor de recyclingen afvalindustrie. Offshoreport Eemshaven Beatrixhaven - offshore wind haven Facts & figures • Overslag 5.111.000 ton (2016) • Oppervlakte: 1.469 hectare • Beschikbaar: ca. 460 hectare • Lengte Handelskade: 850 meter • Max. diepgang zeehaven: 9 meter • Max. diepgang binnenhavens: 5 meter • EEMSHAVEN Diepzeehaven Met een diepgang van 11 meter is de Eemshaven een diepzeehaven. Er ligt ruim 5 kilometer kade verdeeld over vier havenbekkens. De Eemshaven is multimodaal ontsloten en biedt, naast de kades, met een openbare roro faciliteit, steigers, een losstoep en verschillende logistieke dienstverleners alle mogelijkheden voor de overslag van goederen. Na voltooiing van de vaargeulverdieping tussen de Eemshaven en de Noordzee in 2017 is de haven voor nog grotere schepen toegankelijk. De diepgang is dan 14 meter. 15% van de totale Nederlandse chemieproductie Energiehaven Ongeveer een derde van alle in Nederland geproduceerde energie komt vanuit de Eemshaven. Met een opgesteld vermogen van 8000 MW is de Eemshaven dan ook een energiehaven van formaat. Grote energieproducenten investeerden miljarden euro’s in nieuwe energiecentrales, er is een olieterminal gerealiseerd, Google bouwt er een immens datacenter en de Eemshaven huisvest het grootste windpark van Nederland op land. Maar ook bij de ontwikkeling van windparken op zee speelt de haven een voorname rol. Zowel bij de aanleg van de windparken als bij het onderhoud van de windturbines. Facts & figures • Overslag 6.595.000 ton (2016) • Oppervlakte: 1.310 hectare • Beschikbaar: ca. 250 hectare • Kadelengte: 5120 meter • Max. diepgang: 11 meter (14 meter m.i.v. 01-01-2018) • 1/3 van de totale Nederlandse energieproductie Multimodale toegankelijkheid Eén van de sterkste kanten van Groningen Seaports is de goede toegankelijkheid, zowel over water, de weg, per spoor als via de binnenvaart. De havens liggen strategisch gezien zeer gunstig voor met name Noordwest Europa. De bereikbaarheid van de havens is uitstekend te noemen met een aanzienlijke diepgang en nauwelijks wachttijden. De laatste jaren zijn de logistieke activiteiten in de Havenlocaties 2017 - 27

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication