34

Frisian Ports voor gezamenlijk beleid en beheer Eén haven in Friesland “In onze ogen moet je Friesland nu zien als één haven, en niet als een verzameling afzonderlijke havens met verschillende regelingen, faciliteiten en kwaliteitsniveaus. Daarom pakken we de positionering van Frisian Ports serieus op, die we gaan vertalen in activiteiten waarvan de binnenvaart en watergebonden bedrijven meteen profijt hebben.” Heerenveen D e wethouders Maria Le Roy (Harlingen) en Ron van der Leck (Smallingerland) geloven in de kracht van de samenwerking van zeven binnenhavens en één zeehaven in Friesland, die de naam Frisian Ports draagt. Begin maart bekrachtigden de acht gemeenten formeel de samenwerking. Smallingerland, Leeuwarden, Heerenveen en Súdwest-Fryslân (samen de zogeheten F4-gemeenten), Harlingen, De Fryske Marren, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel trekken samen op in het havenbeleid en -beheer. Zij weten dat het beroepsgoederenvervoer over water belangrijk is voor het Friese vestigingsklimaat. Frisian Ports is nu de vierde clusterhaven van Nederland, gemeten naar het volume aan goederen dat wordt verwerkt. Serieuze partij Een aantal jaren geleden maakten de F4-gemeenten en Harlingen een begin met het verkennen en intensiveren van de samenwerking op het gebied van het beroepsgoederenvervoer over water. Met zo veel havens en natuurlijke vaarwegen in Friesland ligt het voor de hand om hier je voordeel mee te doen. Een van de drijfveren van Frisian Ports is om op landelijk en Europees niveau meer voor de dag te komen. Die aanpak moet haar vruchten afwerpen. Wethouder Maria Le Roy licht toe: “Het is een manier van profileren om vanuit het achterland inkomende goederenstromen te verwerven. Verladers, reders en afnemers zien ons als een serieuze partij. Ze bellen nu op met vragen als: hoe doen jullie dat, en wat kunnen jullie voor ons gaan betekenen?” Friesland is gebaat bij de komst en de groei van watergebonden bedrijven, als stimulans voor de werkgelegenheid. Er is nog steeds ruimte voor nieuwe bedrijven en bedrijvigheid en de provincie is kwantitatief goedkoper dan het westen of het zuiden. “Gevoegd bij het actuele werknemerspotentieel maakt het de vestiging van bedrijven in onze regio heel aantrekkelijk”, benadrukt Le Roy. “Wij hopen daarnaast op de voordelen van de synergie Harlingen Drachten 34 - Havenlocaties 2017

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication