38

Sein op groen voor verdere groei Port of Zwolle, één loket voor schippers en vervoerders Een jaar geleden deed Port of Zwolle zelfverzekerd een stap vooruit om haar positie te veroveren in de nationale en internationale vervoerswereld. “We zijn inmiddels goed op weg”, zeggen de directeuren Jeroen van den Ende en Marco Swenne van het havenbedrijf. “Port of Zwolle is een van de belangrijkste logistieke hubs in het noordoosten van ons land geworden.” V an den Ende en Swenne roepen een presentatie van haveneconoom Bart Kuipers in herinnering, die heeft aangetoond welke goederen waar worden vervoerd. Dan zie je in die vervoersstromen een duidelijke positie voor Port of Zwolle, die bestaat uit de binnenhavens van Zwolle, Meppel en Kampen. “Waar in het verleden de goederenstromen onder de rivieren bleven, en dan afbogen naar het Ruhrgebied, Zwitserland en Milaan, zien we nu ook een voorzichtige lijn naar het noordoosten lopen”, zegt Swenne. “De samenwerking tussen de havens van de drie gemeenten werpt dus wel degelijk haar vruchten af. We staan nu meer op het netvlies van de havenbedrijven in Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen.” Beide directeuren zien dat de markt steeds hogere eisen stelt aan het transport, of het nu over water, de weg of het spoor gaat. Kwaliteit, flexibiliteit, continuiteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid horen tegenwoordig bij de logistieke sector als een dak op een huis. Swenne: “Anders gezegd, multimodaal vervoer neemt een steeds belangrijkere positie in bij het binnenlandse transport en het vervoer richting Oost-Europa. Port of Zwolle is een strategische partner in dit geheel.” Eén loket Port of Zwolle bestaat sinds 7 november 2015. Deze coöperatie van samenwerkende gemeenten ziet een duidelijke groei in de business. “We slaan 38 - Havenlocaties 2017 Oevers D – Meppel Meppel heeft maar liefst vijf bedrijventerreinen aan water, waar schepen tot 2.000 ton moeiteloos kunnen aanmeren. Gebruik van de haven is niet altijd nodig: wie wil kan terecht bij een van de overslagbedrijven voor de overslag van bulk en containers. Oevers D ligt aan het Meppelerdiep en is vanuit het IJsselmeer rechtstreeks bereikbaar via het Zwarte Water. Daarmee is het de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Noord-Nederland. Oevers D kent een prima verbinding met de snelwegen A32 en A28. Deze wegen brengen u niet alleen binnen één uur in Leeuwarden of Groningen, maar maken ook de Randstad en Duitsland goed bereikbaar. De trots van het bedrijventerrein is de nieuwe en moderne Sethehaven. Het terrein is 36 hectare groot en bestaat uit droge en natte kavels. De natte kavels zijn voor bedrijven die een eigen aanlegkade nodig hebben, zoals scheepswerven, voedingsbedrijven en overslagbedrijven. De droge kavels zijn uitstekend geschikt voor bedrijven met aan water gerelateerde handel zoals detailhandel in watersportartikelen en kleinschalige ambachtelijke bedrijven in de scheepvaartsector. Voor meer informatie zie www.meppel.nl/ondernemer

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication