49

Havengeld: één loket Zaanstad en Havenbedrijf Amsterdam (HbA) getuigen ook in een ander efficiencyproject van hun regionale samenwerking. Hierin staat de harmonisatie van de havengelden centraal. HbA gaat de exploitatie doen van het havengeld, en daarmee de inning voor Amsterdam en Zaanstad. Reders en schippers krijgen straks maar met één loket te maken, waaraan zij nog maar één keer havengeld betalen. ontwikkeling, zegt Alwin Westerbeek, netwerkontwikkelaar Economie van Zaanstad. “De opleving in de economie en het vertrouwen in de markt hebben dus een handje meegeholpen.” Slagvaardig en solide HoogTij ligt aan de noordkant van de Amsterdamse haven, en direct aan het Noordzeekanaal. Het totale terrein is 130 ha, waarvan 110 ha uitgeefbaar. Het haventerrein (het ‘natte’ deel) met een oeverlengte van circa 1.000 meter beslaat 27 ha en grenst aan het diepe water van het kanaal. In dit uitleggebied, waarvan de eerste kavels in de loop van dit jaar uitgeefbaar zijn, mogen bedrijven tot en met de zware milieucategorie 5.1 zich vestigen. Havenbedrijf Amsterdam (HbA) en de gemeente Zaanstad trekken samen met de provincie op in Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein Westzaan BV (OHW). De regionale bundeling van de bestuurlijke, ambtelijke en commerciële krachten levert volgens Pot en Westerbeek een combinatie op die niet alleen slagvaardig maar ook solide en betrouwbaar is. Kade Binnen de samenwerking heeft OHW de eerste 10 ha grond verkocht aan de gemeente Zaanstad, die ze vervolgens in erfpacht aan het Havenbedrijf Amsterdam heeft uitgegeven. “Een mijlpaal in Havenlocaties 2017 - 49 de lange geschiedenis van deze ontwikkeling”, zeggen beiden. Het Havenbedrijf gaat de kavels op zijn beurt in ondererfpacht uitgeven aan bedrijven die zich op het strategisch gelegen haventerrein willen vestigen. HbA is daarmee verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de ‘natte terreinen’ in HoogTij en de aanleg van de kade. OHW neemt de realisatie van het terrein, de noodzakelijke dijkverlegging en de infrastructuur voor zijn rekening. Gezamenlijk investeren ze circa € 40 miljoen. Serieuze belangstelling “Door het plug & play-concept dat wij nu aanbieden is de belangstelling serieus gegroeid”, zegt directeur Pot. “Waar bedrijven vroeger zelf de grond moesten kopen en investeren in de kade, wordt nu alles al voorbereid en geregeld. Op dit moment praten we met een groep bedrijven die geïnteresseerd zijn om zich op het haventerrein te vestigen. Westerbeek vult aan: “Het zijn havengebonden ondernemingen op het gebied van offshore, logistiek en dienstverlening voor de industrie. Ze willen deel uitmaken van de sterke economie in de metropoolregio. Niet alleen de goede bereikbaarheid via water maar ook over de weg maakt de locatie interessant.” De erfpachtconstructie geldt overigens niet voor de grond op het ‘droge’ terrein, waar al meerdere bedrijven zich hebben gevestigd. Tot slot wijzen Pot en Westerbeek erop dat zij zich willen focussen op duurzame ontwikkeling in samenwerking met de omgeving en de bedrijven die zich hebben gevestigd op HoogTij. Het aanbieden van het koude- en warmtenet van energiebedrijf ETECK is een eerste begin. <<

50 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication