52

Vliegende start met eerste vestigende onderneming Binnenhaventerrein Kooyhaven in Den Helder officieel geopend Den Helder – Begin maart is Kooyhaven, het nieuwe regionaal havengebonden bedrijventerrein in Den Helder, officieel geopend tijdens de periodieke havenbijeenkomst. Tijdens de opening, die voor de gelegenheid op Kooyhaven werd gehouden, werd de eerste onderneming gepresenteerd die zich er zal vestigen. “Een vliegende start”, aldus directeur Port of Den Helder Jacoba Bolderheij. B olderheij: “Ik ben ontzettend gelukkig met de realisatie van het eerste project uit de Routekaart, de gebiedsontwikkelingskalender van NV Port of Den Helder. Ik verwacht dat Port of Den Helder, met Kooyhaven en de kades die nog ontwikkeld gaan worden, bij zal dragen aan de energietransitie op de Noordzee en onze positie als North Sea Energy Gateway (NSEG) verder versterkt. De economie van Den Helder en van de regio wordt hiermee robuuster en toekomstbestendig.” Eerste marktvraag De eerste marktvraag voor Kooyhaven komt van de in Den Helder gevestigde Glomar Offshore B.V. Deze onderneming exploiteert een gevarieerde vloot van speciaal gebouwde offshore support schepen en geldt als prominente speler in de offshore markt. Klaas Weij, CEO van Glomar Offshore: “Ik ben trots dat wij met deze uitbreiding nog meer service kunnen bieden aan zowel de olie & gas- als aan de windindustrie”. Op Kooyhaven breidt de onderneming haar activiteiten uit door onder andere warehousing te vestigen voor klein onderhoud aan schepen en mobilisaties ten behoeve van de windindustrie te kunnen realiseren. “De komst van Glomar heeft evident een sterk aanzuigende werking op de gehele offshore markt om hun activiteiten te exploiteren vanuit een op de toekomst gericht bedrijventerrein als Kooyhaven”, aldus Bolderheij. Kooyhaven Vorig jaar werd gestart met de ontwikkeling van Kooyhaven. Het bedrijventerrein biedt ruimte aan ondernemingen binnen de supply chain voor de energiemarkt, die haven- of watergebonden zijn. 52 - Havenlocaties 2017 Kooyhaven biedt daarnaast ruimte voor andere sectoren die van de ligging en havenfaciliteiten kunnen profiteren, zoals jachtbouw en agribusiness. Kooyhaven is gelegen ten zuiden van de N99 en ten oosten van de N9 op het grondgebied van gemeente Hollands Kroon en ligt binnen een uur reisafstand van luchthaven Schiphol. Het Kooyhavengebied wordt All Electric aangelegd. Dat betekent dat er geen gas wordt aangelegd en dat de gebruikers hun ruimtes verwarmen met duurzame zonne- en windenergie, eventueel in combinatie met thermische opslag. Hiermee zet Port of Den Helder een volgende stap in de verduurzaming van de haven. Sterke impuls economie De ingebruikname van Kooyhaven betekent een sterke impuls voor de lokale economie van Den Helder. Met de komst van Kooyhaven wordt de beschikbare ruimte van de zeehaven nu optimaal benut. Bedrijven die in de haven gevestigd zijn (of zich gaan vestigen) trekken toeleveranciers en andere (faciliterende) bedrijven aan die zich nu kunnen op Kooyhaven en op het aangrenzende bedrijventerrein Kooypunt. Gezien de sterke geografische ligging, langs een van de drukste zeeroutes ter wereld en op de kortste afstand van de offshore olie- en gasmarkt en de snel opkomende offshore windenergiemarkt, geldt Den Helder nationaal en internationaal als ideale pitstop voor het bedrijfsleven dat direct en indirect actief is in offshore business. Gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland Jaap Bond verwelkomt deze bredere economische winst: “Een stevige positie van Port of Den Helder is niet alleen belangrijk voor Den Helder, maar biedt economische kansen voor de hele Kop van Noord-Holland”. Nieuwe markt Kooyhaven past binnen de strategische visie van Port of Den Helder om de haven van Den Helder als logistieke offshore hub van Nederland te bestendigen door zich meer en meer te richten op offshore windenergie. Deze sector maakt binnen de turbulente olie- en gasmarkt een snelle ontwikkeling door. Tot 2023 worden drie grote windparken voor de Nederlandse kust gebouwd, waarvan een voor de kust van Noord-Holland. In de planning is na 2023 een nog veel groter windpark voorzien. Werkzaamheden vanuit Den Helder betreffen niet alleen aanleg van windparken op de Noordzee, maar vooral operations en maintenance. Bedrijven die ervoor zorgen dat de windmolens in bedrijf blijven en onderhouden worden. Ernst van Zuijlen, directeur TKI Wind op Zee: “Nederland heeft internationaal de beste papieren voor de snelle ontwikkeling van offshore

53 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication