57

Erasmus UPT: gevoel voor binnenhavens door kennis en praktijk Traditie in havenonderzoek Larissa van der Lugt (vanderlugt@ese.eur.nl) Bart Kuipers (bkuipers@ese.eur.nl) Martijn van der Horst (vanderhorst@ese.eur.nl ) Martijn Streng (streng@ese.eur.nl) Larissa van der Lugt D Bart Kuipers Martijn van der Horst Martijn Streng e Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een lange traditie van havenonderzoek. Deze traditie voert terug tot de jaren ’60. Inmiddels legendarische economen, zoals Klaassen en Kuiler, hebben zich met dit onderzoek op de Erasmus Universiteit bezig gehouden. Uit deze traditie is het “Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics” - kortweg: Erasmus UPT - voortgekomen. In deze traditie staat het onderzoek naar de functies en ontwikkeling van havens centraal: waarom hebben we havens eigenlijk nodig? Wat betekenen havens voor de nationale en regionale economie? Wat zijn de effecten van havens op de stedelijke economie? Welke strategische en beleidsacties zijn nodig om de havens optimaal te laten functioneren? In het onderzoek wordt de economische betekenis van havens vastgesteld door gebruik te maken van statistische bronnen. Statistieken die de ontwikkeling van de havens weergeven door te kijken naar overgeslagen lading, ruimtegebruik, werkgelegenheid, emissies, toegevoegde waarde of investeringen. Maar het onderzoek blijft niet beperkt tot statistieken; vertaling naar de strategische en beleidsimpact vormt evenzo de kern van het werk. De groep haveneconomen van Erasmus UPT ontwikkelt en levert kwantitatieve- en regionaal-economische kennis, aangevuld met expertise op strategisch, bestuurskundig, managerial en sociaaleconomisch terrein. Een onmisbare product voor de havenbeleidsmaker is de Havenmonitor die Erasmus UPT jaarlijks voor het ministerie van IenM maakt met de werkgelegenheid en toegevoegde waarde van de zeehavens. Binnenhavens en binnenvaart In deze brede traditie van havenonderzoek past het werk dat Erasmus UPT uitvoert voor de Nederlandse Binnenhavens. In ons werk onderzoeken wij praktisch en concreet hoe de situatie in de binnenhavens ter plekke is – de Binnenhavenmonitor die wij eveneens voor het ministerie van IenM in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens maken is daarvan een voorbeeld. Daar past locatiebezoek bij maar vooral gesprekken met het bedrijfsleven in de binnenhaven en de beleidsmakers in de regio. Theorie, statistieken, lokale ervaring met Nederlandse binnenhavens en kennis van de binnenvaart – de onmisbare motor achter de binnenhavens – vormt de basis van ons onderzoek. Erasmus UPT bouwt graag voort op de bestaande competenties en hoopt van de Binnenhavenmonitor een solide informatiebron te maken die tweejaarlijks uitkomt en die een onmisbare rol in het beleidsproces speelt. Daarnaast staan wij open voor onderzoek naar de haalbaarheid van havenprojecten, naar locatiestudies, naar regionale samenwerking en naar de ruimtelijke impact van uw haven—ja: eigenlijk naar alle ruimtelijke en vervoers-economische vraagstukken die in de binnenhavens spelen. Meerdere medewerkers van Erasmus UPT hebben de binnenhavens en binnenvaart als aandachtsgebied: Larissa van der Lugt – directeur Erasmus UPT –, Bart Kuipers, Martijn van der Horst en Martijn Streng. Zij komen graag met u in contact om de kennis en ervaring van Erasmus UPT in te zetten voor úw binnenhaven. << Havenlocaties 2017 - 57

58 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication