65

5. Energy De energietransitie in de Haven is een feit; dat merken we nu al. Er wordt al veelvuldig gebruik gemaakt van zon, wind en water als energiebron maar ook uit levende natuurlijke bronnen (biomassa). Bedrijven in het Havengebied gebruiken steeds minder energie door slimmere bedrijfsprocessen waarbij het gaat om het terugwinnen van grondstoffen en energie uit afval, basis- en reststromen (circulaire economie). Veel productieprocessen in bedrijven leiden op deze manier tot een energieopbrengst waarmee de omgeving of andere bedrijven kunnen worden voorzien van warmte- en energiestromen. Deze ontwikkelingen op het gebied van Energy zorgen er voor dat de Haven van de Toekomst energieneutraal gaat opereren en dat in productie-intensieve gebieden zelfs sprake is van energieleverende havens. De haven van de Toekomst vormt daardoor een bron van energie voor de omgeving en de bedrijven in het havengebied. Walstroom zal hier eveneens door kunnen worden gevoed. hinder ondervindt. Vitale bedrijfsonderdelen en vitale infrastructuur zijn op veilige hoogte onder gebracht of zijn voorzien van een waterdichte onderlaag. Movares heeft specifieke kennis op het gebied van klimaatadapatie en kan daardoor de juiste veiligheidsafwegingen maken. Ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid is Movares de specialist en kunnen wij adviseren op het volledige gebied dat betrekking heeft op ‘Human Factors’. Zo kunnen wij gezamenlijke veiligheidsregels voor het Havengebied opstellen, kunnen we de inrichting van controlekamers in havengebieden verzorgen én kunnen we invulling geven aan het interfacemanagement (man-machine interface). Tot slot Movares is specialist op ruimtelijke planontwikkeling en richt zich op een Duurzame, Veilige en Gezonde haven. Op alle bovenstaande gebieden kan Movares adviseren. << 6. Veiligheid De Haven van de Toekomst draagt in belangrijke mate bij aan de algehele veiligheidsbeleving in de omgeving; veiligheid voor mens, natuur en omgeving speelt een belangrijke rol in de inrichting van het havengebied. De haven van de Toekomst is geen gebied met een hek er omheen maar een gebied dat integraal onderdeel uitmaakt van zijn omgeving waardoor de algemene veiligheid wordt verhoogd. Vele mensen zijn werkzaam in deze bedrijvige omgeving waar veel overslag en transport plaatsvindt. De rol van ICT is erg groot; veel overslagprocessen zijn geautomatiseerd en de menselijke bewegingen tussen overslag- en transportactiviteiten worden geminimaliseerd. Risicovolle industrieën worden door de clusterfocus bijeen gebracht in een beheerst gebied binnen de Havenregio. Vele gevaarlijke stoffen worden bovendien via leidingen naar deze gebieden getransporteerd. Hierdoor is er nog slechts sprake van een beperkt veiligheidsrisico op het woon-, werk- en leefklimaat. De Haven van de Toekomst speelt daarnaast ook een belangrijke rol bij het vraagstuk van de klimaatadaptatie. Overstromingsgevoelige gebieden zijn zodanig ingericht dat waterstijgingen geen invloed zullen hebben op bedrijfsprocessen zodat de maatschappij geen Havenlocaties 2017 - 65 Meer informatie: Bart Bouwens, Movares-Water bart.bouwens@movares.nl telefoon: 06-53106545

66 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication