72

Digitale gastvrijheid van havens cruciaal voor binnenvaart en logistiek Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), Binnenvaart Netwerk Diensten (BND) en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) trekken samen op met als doel de digitale voorzieningen in de Nederlandse havens verder te ontwikkelen en zorgvuldig op elkaar af te stemmen. In de afgelopen drie jaar is de basis hiervoor gelegd en wordt er nu gewerkt aan het beschikbaar stellen van informatie voor het gebruik van binnenhavens. I n 2017 is de beschikbaarheid van internet een cruciale factor geworden in de zakelijke wereld. Waar je ook bent of gaat, de smartphone en de laptop zijn dichtbij en talloze apps en toepassingen maken het mogelijk om (bijna) alle informatie en ontwikkelingen te volgen en daar ook -zo nodig- actie op te nemen. Beschikbaarheid van goede internet verbindingen zoals aan de wal, is aan boord van een schip echter nog helemaal geen vanzelfsprekendheid. In Nederland mag er dan al sprake zijn van een behoorlijke dekking met het 4G netwerk, maar in andere landen is dat nog maar helemaal de vraag. Mobiel internet (4G) biedt de schipper-ondernemer echter niet de mogelijkheden die bedrijven aan de wal wel hebben. Zeker, er zijn grote 4G databundels op de markt verkrijgbaar, maar de kosten hiervan en contractuele voorwaarden betekenen een behoorlijke beperking aan boord van een schip in vergelijking met de zakelijke beschikbaarheid van internet. En zolang mobiele 72 - Havenlocaties 2017 telecomaanbieders forse bedragen moeten betalen aan overheden voor het gebruik van de radiofrequenties die hiervoor noodzakelijk zijn, zal dat zeker zo blijven. Hotspots 2017 Om ervoor te zorgen dat ook regelmatig aan boord van een binnenschip grotere bandbreedte met ongelimiteerd datagebruik beschikbaar is, kan de schipper-ondernemer inmiddels op een behoorlijk aantal plaatsen gebruik maken van WiFi dekking als aanvulling op het bestaande 4G internet. Daarmee kan de binnenvaart voor de volle 100% profiteren van de moderne communicatiemogelijkheden. Daarvoor is de binnenvaart echter volledig afhankelijk van de digitale gastvrijheid van de binnenhavens en overnachtingshavens. De binnenhavens die deze voorziening ter beschikking stellen, hebben ook direct voordeel van deze communicatie met de schippers en de logistieke dienstverlening. Zij worden aantrekkelijker en het plannen van gebruik van de faciliteiten en de afhandeling van goederen via deze havens gaat sneller en wordt hiermee ook flexibeler. Tientallen partijen – vervoerders, terminals, zeehavens, expediteurs, etc. – vormen samen nationale, Europese of zelfs wereldwijde supply chains om producten op het juiste moment bij de eindgebruiker te krijgen. Allemaal partijen met verschillende standaarden, belangen en systemen. De havens in Nederland liggen niet zo ver uit elkaar en kunnen aan de basis staan van uniformering van de digitalisering van de communicatie in het goederenvervoer over water. Moet er niet eerst een vraag naar digitale voorzieningen zijn, voordat een binnenhaven daarin gaat investeren? De stichting Binnenvaart Netwerkdiensten denkt van niet. Moeten er eerst diensten worden bedacht of eerst communica

73 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication