81

Azië en kennen de Drechtsteden een situatie die lijkt op het ‘Nokia moment’: innovaties en groei worden elders in de wereld gerealiseerd. De traditionele hallen voor de scheepsbouw krijgen een nieuwe toekomst: toerisme en cultuur Bron: Defacto Urban and Landscape design lend is tevens aandacht besteed aan enkele andere belangrijke binnenhavens in het maritieme cluster, zoals Werkendam en Gorinchem, en natuurlijk aan zeehaven Rotterdam. Scenariostudie: het maritieme cluster in 2045 In het onderzoek is een klassieke scenario-analyse uitgevoerd waarin vier mogelijke toekomsten voor de Drechtsteden zijn benoemd. Deze toekomsten worden gestructureerd door twee grote onzekerheden: groeit de globalisering door of zitten grote buitenlandse markten in de toekomst op slot? De tweede onzekerheid gaat over de transitie naar nieuwe grondstoffen en klimaatverandering. Dat een dergelijke transitie plaats vindt staat buiten kijf, maar de wijze waarop is onzeker: geleidelijk of met een grote schok - denk aan een grote klimaatramp zoals de orkaan Katrina of denk aan een militair conflict om strategische grondstoffen. Afnemende, maar meer hoogwaardige werkgelegenheid Uitgaande van deze twee onzekerheden zijn vier scenario’s onderscheiden. Ten eerste een scenario dat ‘Home made’ is genoemd, omdat van een sterke afname van de globalisering sprake is samen met een geleidelijke overgang naar duurzame ontwikkeling. Deze geleidelijke duurzame ontBedrijventerrein Het Plaatje in Sliedrecht: up-todate bedrijfslocatie ommezwaai doormaken waarbij veel meer werk achter de ontwerpcomputer in een kantoor plaats vindt en veel minder werk in de traditionele grote hallen of op de scheepshellingen. In binnenhaven ‘Het Plaatje’ in Sliedrecht is deze herstructurering inmiddels in volle gang. Uit de illustraties blijkt dat de oude hallen in veel gevallen blijven staan - ze zijn ook de trotse bewijzen van de krachtige industriële geschiedenis van de Drechtsteden - maar dat in deze hallen kennisintensieve activiteiten plaatsvinden; en dat zelfs cultuur en toerisme een nieuwe economische invulling kunnen zijn. Weg van het ijzer maar op weg naar een nieuwe economische toekomst! << Havenlocaties 2017 - 81 wikkeling betekent veel werk voor offshore-wind maar traditionele markten in de offshore vallen weg. In het figuur blijkt dat de werkgelegenheid in de maritieme sector in dit scenario in 2045 sterk afneemt in de Drechtsteden; van bijna 12 duizend naar minder dan 8 duizend werkzame personen. Maar bedenk: deze banen zijn wel beduidend hoogwaardiger dan de huidige werkgelegenheid: het gaat om fieldlabs en kantoren in plaats van de traditionele werven. In het ‘Asia Rules!’ scenario trekken ook deze hoogwaardige banen weg naar Een mondiaal centrum van waterbouw? Twee andere scenario’s laten zien dat er wel degelijk positieve vooruitzichten zijn. In het ‘Disaster’ scenario vindt een zware milieuramp plaats gerelateerd aan klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Hier gebeurt op wereldschaal wat in Nederland na de Watersnoodramp gebeurde: omvangrijke investeringen in Deltawerken waardoor de Drechtsteden zich opwerpen tot het mondiale centrum van waterbouw. Dezelfde potentie kan optreden bij het ‘Scarcity’ scenario, waarbij door handelsconflicten de noodzaak ontstaat om nieuwe grondstoffen te ontwikkelen en waarbij de offshore en waterbouw sterk profiteren van het toegenomen belang van onderzeemijnbouw. De toekomst vraagt een nieuw type bedrijfslocaties in de binnenhavens De vier scenario’s spelen zich voor een belangrijk deel in de binnenhavens van de Drechtsteden af. De traditionele bedrijventerreinen gaan een Neptune Repair Hardinxveld-Giessendam: traditionele scheepshelling

82 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication