83

‘Er is hier een hoge mate van ondernemerschap. En dat geldt ook voor het Havenbedrijf.’ Het kan hier schepen afhandelen in tegenstelling tot de oude locatie.” Baartmans noemt ook de uitbreiding van cementfabrikant Orcem en de komst van Mitsubishi Materials Corporation. “De eerste Europese vestiging van dit Japanse bedrijf. En daar zijn we best trots op.” Barge- en railverbindingen Met een diepgang van 9 meter kan de haven ongeveer driekwart van de wereldvloot probleemloos ontvangen. De haven kent een evenwichtige verdeling over alle segmenten: droge en natte bulk, stukgoed en containers. Er zijn barge-verbindingen richting Rotterdam en Antwerpen en verder Brabant in. En er vertrekken containertreinen naar bestemmingen in Duitsland en Italië en later dit jaar ook naar Spanje. “Maar ook naar Oosterhout, hier om de hoek. We denken nu na over een slimme railverbinding met Rotterdam.” Gedeputeerde mobiliteit Christophe van der Maat: “Voor de provincie Noord-Brabant is de haven aan het Hollands Diep goud waard: de haven heeft korte verbindingen met havens in heel Europa en vervult daarnaast een ondersteunende functie voor de nabijgelegen havens van Rotterdam en Antwerpen. Dat maakt de provincie extra aantrekkelijk als doorvoerroute en als vestigingsplaats. Wat ons betreft is het daarom van belang dat het haven- en industriegebied zich nog verder kan ontwikkelen om de concurrentiekracht van onze provincie verder te vergroten. De haven van Moerdijk verbindt het achterland nu al via alle modaliteiten: water, spoor, buisleiding en weg. Om de groeiende vraag naar spoorvervoer te kunnen blijven bedienen, is een verbetering nodig van de spoorontsluiting van Moerdijk. Het Havenbedrijf is daar volop mee bezig. Dit heeft wat mij betreft nu prioriteit en steun ik van harte.” Met de shortsea-activiteiten gaat het goed. A2B-online dat enkele jaren geleden met een schip startte, heeft inmiddels vijf schepen in de vaart. En eind vorig jaar startte Viasea AS een lijndienst tussen Moerdijk en Oslo. Directeur Morten Petterson noemt de ligging en de goede verbindingen met het Europese achterland als belangrijke vestigingsfactoren. “De multimodale verbindingen met het achterland zijn belangrijk om ook bestemmingen die wat verder van Moerdijk af liggen concurrerend te kunnen aanbieden.” << www.portofmoerdijk.nl

84 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication