88

Jacques Vandermeiren: “Spoor- en bargeoperatoren spelen cruciale rol” In zijn openingstoespraak op het Intermodal Event van het Havenbedrijf Antwerpen jongstleden onderstreepte havenbaas Jacques Vandermeiren de cruciale rol van barge- en spooroperatoren voor het faciliteren en ontwikkelen van intermodaal transport. O nder massale belangstelling - meer dan 350 aanwezigen - wees Vandermeiren op de hoogtepunten van het voorbije jaar in de haven met een recordoverslag, de verhuizing van MSC naar MPET, de ingebruikname van de Kieldrechtsluis en het nieuwe havenhuis. Deze recordoverslag brengt echter de nodige uitdagingen mee. Zo is het volgens de CEO van cruciaal belang om de bestaande capaciteit in de haven te optimaliseren om de groeiende volumes te kunnen absorberen. Voor de afwikkeling van de goederenstromen naar het hinterland is een cruciale rol weggelegd voor de barge- en spooroperatoren. “Ons doel is om een snelle goederentransit te genereren door een efficiënte samenwerking tussen barge-, spoor- en wegtransport. Zo kunnen we de supplychain voor de logistieke dienstverleners versterken”, zei Vandermeiren. Projecten Om de haven bereikbaar te houden voor alle modi, de transittijden te minimaliseren en het aantal intermodale verbindingen op te voeren, ondersteunt het Havenbedrijf de nodige maatregelen. Pascale Pasmans, hoofd van de afdeling Hinterland 88 - Havenlocaties 2017 & Intermodality van het Havenbedrijf, zette ze op een rij. Wat infrastructuur betreft, verwees ze onder meer naar de ‘dedicated’ behandelingskades voor de binnenvaart die door de terminaloperatoren worden voorzien. Voor het spoorvervoer wordt werk gemaakt van veiliger spoorwegkruisingen en een spooraansluiting naar de containerterminals op Linkeroever. Het wegvoernetwerk op Linkeroever werd grondig heraangelegd en op Rechteroever kregen de wegvervoerders er een truckparking bij. Efficientieverhogende maatregelen Voor de verschillende modi werden eveneens efficiëntie verhogende maatregelen genomen. “Het monitoren en het verbeteren van de bargeafhandeling is een topprioriteit. In 2017 starten we een nieuwe pilot met het Centraal Bargeplanningsysteem met alle maritieme terminals”, zo benadrukte Pasmans. Dit jaar wordt ook gestart met ‘electronic advanced reporting’ in het binnenvaartverkeer.

89 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication