109

Plus kiest voor Medel Monique Spijker Plus kiest als eerste voor huisvesting op Medel Afronding. De supermarktketen start in 2018 op dit Tielse bedrijvenpark met de bouw van een nationaal, geautomatiseerd distributiecentrum, dat binnen een periode van drie jaar stapsgewijs vier bestaande, regionale DC’s gaat vervangen. In dit ultramoderne NDC worden vanaf 2020 alle houdbare producten opgeslagen en gedistribueerd naar de ruim 260 Nederlandse Plus supermarkten. Plus koopt hiertoe in twee fasen in totaal 17 hectare grond aan op Medel Afronding. De Projectorganisatie Medel verwacht dat de komst van Plus op termijn de regio zo’n 300 extra arbeidsplaatsen oplevert. Succesfactor arbeidsmarkt Spijker wijst erop dat Medel een substantieel aandeel heeft in de regionale werkgelegenheid. “Met gemiddeld zo’n 27 arbeidsplaatsen per hectare zijn hier intussen ongeveer 2.500 mensen aan de slag,” zegt zij. “Medel heeft ook aantrekkingskracht op werknemers. Dit vanwege de hoogwaardige uitstraling van de gebouwen en de aandacht voor flora en fauna binnen het terrein. Daarnaast biedt de regio veel gemotiveerd talent. Het snel creëren van een passende aansluiting van dit talent op het logistieke bedrijfsleven is voor ons een essentieel issue. Dankzij de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) heeft de opzet en aanpak daarvan inmiddels hoge prioriteit. Gezamenlijk boeken we intussen voortgang. Belangstellende bedrijven kunnen hierover direct contact met ons opnemen.” Om de in sommige regio’s ontstane mismatch met het logistieke bedrijfsleven te voorkomen, heeft de LHR een bijzondere dynamiek ontketent onder alle belanghebbende partijen. “We hebben onder meer plannen in gang gezet om op allerlei creatieve manieren gekwalificeerd personeel en potentiële werknemers te mobiliseren voor de logistieke markt,” zegt Peter Smaal van de LHR. “In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen komen we onder meer met concepten voor scholing, bij- en omscholing. Belangrijk onderdeel daarbij is het realiseren van een campus op het park met een fysieke voorziening met cursusaanbod, waar meer bedrijven van gebruik kunnen maken. In principe zijn zelfs vormen van permanente educatie mogelijk.” De LHR zet zich in om het aanbod van arbeidskrachten op korte termijn te verhogen en zijinstromers beter te laten aansluiten op de logistieke markt. Smaal: “Om het bedrijfsleven maximaal van dienst te kunnen zijn, willen we ook gaan bemiddelen in personeel. Straks moet het zo zijn dat ondernemingen aangeven hoeveel en welke (flex)professionals zij nodig hebben en wij de aanvragen kunnen afwikkelen.” Het Platform Arbeidsmarkt organiseert al jaren succesvolle Open Dagen op dit gebied. Bundeling goederenvervoer Een tweede speerpunt van de LHR is het bevorderen van de bundeling van het goederenvervoer, zowel over de weg als het water. Smaal: “We staan een betere benutting van de diverse transportmiddelen voor, zowel heen als terug. Ook houden wij ons bezig met infrastructurele vraagstukken. In de toekomst zullen de connecties met Duisburg ook per spoor verbeteren. Zo bereidt de Provincie de aanleg van de Railterminal Gelderland (RTG) aan de Betuwelijn bij Valburg voor. Valburg bevindt zich op nog geen 15 kilometer afstand van Medel. De RTG biedt groot aanvullend voordeel, want van hieruit vindt wereldwijde im- en export plaats.” Medel huisvest gerenommeerde logistieke dienstverleners, zoals Kuehne + Nagel (HiFi apparatuur en motoren), Van Helden Relatiegeschenken en modeketen H&M. Peter Smaal Meer informatie: Bedrijvenpark Medel Monique Spijker, coördinator Uitgifte Medelsestraat Oost 13, 4004 LE Tiel 0344 – 673 700 Logistieke Hotspot Rivierenland Drs. Peter Smaal Postbus 137, 4000 AC Tiel 06 - 55 194 196 www.medel.nl www.logistiekehotspot.nl Het bedrijvenpark heeft verder een eigen tankstation, opstelplaatsen voor vrachtwagens en een horecavoorziening en is qua aanvoerroute volledig berekend op LZV-voertuigen. Naast de eigen op- en afrit aan de verkeersader A15, die de Haven van Rotterdam verbindt met het Duitse achterland, heeft het buiten de Randstedelijke filedrukte gelegen Medel Afronding ook profijt van de nabijheid van de A2. Voor de binnenvaart is er op het bedrijvenpark de Containerterminal CTU Rivierenland met een moderne portaalkraan voor overslag aan het Amsterdam-Rijnkanaal. ‹‹ LHR De Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) is een samenwerkingsverband tussen elf gemeenten uit de regio Rivierenland, diverse bedrijven, de onderwijssector, de Kamer van Koophandel, VNO-NCW en de Provincie Gelderland. Het doel van deze samenwerking is het verder (logistiek) ontwikkelen van de regio. Speerpunten daarbij zijn: - het versterken van de regionale bedrijvigheid op basis van de logistieke kwaliteiten en - het aantrekken van (inter)nationale bedrijvigheid in het kader van de regionale werkgelegenheid. Logistiekvastgoed 2017 - 109

110 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication